Tải bản đầy đủ

MỘT số BIỆN PHÁP PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ
HỌC SINH.
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.1. Lý do chọn đề tài :
Việc chăm sóc và giáo dục trẻ em được chia sẻ trách nhiệm giữa gia đình, các
nhà giáo dục và cộng đồng. Trường mầm non chia sẻ trách nhiệm với gia đình và
cộng đồng để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ
em. Giáo dục là sự nghiệp cách mạng của toàn dân, toàn xã hội. Đây cũng chính là
lời dạy của Bác Hồ và là nền tảng cho sự nghiệp giáo dục nước ta. Trường Mầm
non với mục tiêu góp phần phát triển toàn diện cho trẻ trong độ tuổi, việc phối hợp
các lực lượng xã hội cùng chăm lo nuôi dạy trẻ mà gia đình là một lực lượng giáo
dục không thể thiếu là cầu nối quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục trẻ.
I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Vấn đề trên chỉ có ý nghĩa khi nó thực sự trở thành nhận thức trong mỗi
người có trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy, với tình yêu thương chân thật, tạo điều
kiện tốt nhất cho trẻ được tiếp xúc với những chuẩn mực đạo dức gần gũi, các thói
quen ứng xử đầu tiên, tiếp cận các sự kiện xã hội nhất định với tầm hiểu biết trẻ
thơ.
Để thực hiện công tác chăm sóc cháu tốt hơn không phải nhà trường do nhà
trường quyết định mà cần có sự quan tâm từ nhiều phía nhất là các bậc phụ huynh
các cháu..

I.3. Đối tượng nghiên cứu:
Trường mầm non ... Và tất cả các trường mẫu giáo, cơ sở mẫu giáo tư thục
trên toàn ...
I.4. Phạm vi của SKKN:
Được thực hiện trong phạm vi trường mẫu giáo, vận dụng từ thực tế các
trường mầm non ....

PHẦN II: NỘI DUNG
II. 1. Cơ sở lý luận
II. 1.1. Tầm quan trọng và vai trò của hội cha mẹ học sinh với nhà trường:
Một nền giáo dục muốn phát triển đòi hỏi có sự chung tay góp sức của nhiều
thành phần, tầng lớp trong xã hội. Trong điều kiện kinh tế hội nhập như hiện nay,
1


việc chủ trương vận động “xã hội hóa giáo dục” là một hướng đi đúng đắn. Chỉ có
xã hội hóa giáo dục mới phát huy hết mọi tiềm năng của xã hội phục vụ cho công
tác giáo dục, một ngành được xem là “quốc sách hàng đầu” ở nước ta.
Vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các trường học là hết sức quan
trọng. Bởi lẽ, đây vừa là một tổ chức, vừa là cầu nối giữa nhà trường với xã hội.
Một ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả sẽ là cánh tay đắc lực góp
phần hỗ trợ nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục, đồng thời, tạo
sự tương tác tích cực giữa ba đối tượng: Gia đình – nhà trường – xã hội trong quá
trình giáo dục nhân cách học sinh.
Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội có sự tác động vô cùng to lớn đến việc
giáo dục thế hệ trẻ. Do đó giáo dục gia đình và xã hội là một bộ phận hữu cơ trong
sự nghiệp giáo dục. Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã hội, đạo
đức học sinh lại càng cần sự phối kết hợp của toàn xã hội. Ban giám hiệu nhà
trường đã xây dựng ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức hoạt động tích cực có
hiệu quả. Ban chấp hành Hội Phụ huynh học sinh cùng Ban giám hiệu, giáo viên
chủ nhiệm nắm bắt các thông tin về rèn luyện của con em mình kịp thời thông báo
với gia đình để cùng nhau giáo dục.
Thực hiện tốt cam kết giữa học sinh - nhà trường - gia đình - xã hội. Điều 82
chương VI Luật Giáo dục quy định về trách nhiệm của gia đình: “... Mọi người
trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi
cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất...”. Cũng trong chương VI
điều 84 quy định về trách nhiệm của xã hội: “Giúp nhà trường công tác các hoạt
động giáo dục... góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục
lành mạnh, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên...”. Như
vậy gia đình - xã hội có vai trò rất lớn trong việc giáo dục đạo đức học sinh.


Nhà trường và Ban chấp hành Hội phụ huynh đã phối hợp triển khai thực hiện
cam kết không vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội giữa học sinh,
phụ huynh và nhà trường được làm thường xuyên trong năm học. Xây dựng đề án
an ninh trường học kết hợp với an ninh địa phương có học sinh học tại trường, họp
giao ban hàng tháng, thông tin, thông báo các hiện tượng học sinh vi phạm và có
biện pháp cùng nhau giáo dục.
Nhà trường cùng với Ban chấp hành Hội Phụ huynh học sinh của trường, Ban
đại diện phụ huynh của lớp có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương,
thông qua các cấp chính quyền địa phương để quản lí học sinh cùng với nhà
trường và gia đình.
Từ khi thành lập trường, cán bộ, giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng
của việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường - xã hội - gia đình để giáo dục đạo đức
học sinh. Do đó nhà trường đã có nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với gia đình
và chính quyền địa phương để giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục hòa nhập
một số học sinh trầm cảm, tự kỷ.
Hàng năm, Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh tổ chức thăm hỏi, động
viên giáo viên; tổ chức kỷ niệm chào mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11; khen
thưởng và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của trường.

2


Hội cha mẹ học sinh các lớp phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm để giáo dục
học sinh, cuối học kỳ hoặc cuối năm học tổ chức phát thưởng cho học sinh đạt
thành tích cao trong lớp để động viên con em cố gắng học tập và rèn luyện.
II. 1. 2. Trách nhiệm của bản thân:
Từ khi nhận nhiệm vụ là phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, bản thân
luôn ý thức được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong nhà trường.
- Là người giúp Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp điều hành các
hoạt động được Hiệu trưởng phân công.
- Là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và cấp trên về kết
quả hoạt động của các công việc được giao.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch
thuộc công việc phụ trách.
- Báo cáo Hiệu trưởng thường xuyên, định kỳ tình hình, kết quả công việc
theo qui định.
- Phó hiệu trưởng tiếp khách, giao dịch công tác, dự họp các cơ quan đơn vị
theo phần hành nhiệm vụ được giao….
II. 1. 3. Những nội dung cần phối hợp giữa nhà trường và hội cha mẹ học
sinh:
Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non, nhà
trường và nhóm/ lớp cần tạo điều kiện để gia đình có thể tham gia vào nhiều hoạt
động khác nhau. Có thể nêu một số nội dung phối hợp sau đây :
a. Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
- Tham gia tổ chức khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe của trẻ theo định kì.
- Giáo viên và cha mẹ cùng chia sẻ, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ, có kế hoạch và biện pháp chăm
sóc đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ có khiếm khuyết.
- Đóng góp tiền ăn, các hiện vật theo yêu cầu của nhà trường.
Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ.
- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của nhóm/ lớp.
- Cha mẹ tham gia vào các hoạt động thực hiện các nội dung giáo dục trẻ phù
hợp với chương trình cụ thể là:
+ Tạo điều kiện giúp trẻ được tự do tìm tòi khám phá trong môi trường an
toàn theo khả năng và sở thích của mình để trở thành đứa trẻ tò mò, sáng tạo; tự tin
và luôn được hạnh phúc và sở thích của mình để trở thành đứa trẻ tò mò, sáng tạo ;
tự tin và luôn được hạnh phúc vì mọi người xung quanh yêu thương, gần gũi trẻ.
+ Chú ý lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặc biệt các thành viên là
nam giới: ông, bố, anh, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc và dạy trẻ.
+ Coi trọng việc phát triển, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết
tật.
- Đối với lứa tuổi mầm non, vấn đề phát hiện sớm sự phát triển không bình
thường của trẻ rất quan trọng. Chính nhờ có sự phát triển sớm mà nhiều khuyết tật
của trẻ có thể được bù đắp và thích nghi, thậm chí tiến tới bình thường nếu được
giúp đỡ kịp thời và đúng đắn. Nhà trường cần cung cấp hoặc giới thiệu cho các bậc
cha mẹ trẻ biết các mốc phát triển bình thường của trẻ và những vấn đề cần lưu ý
trong sự phát triển của trẻ để có thể phát hiện và can thiệp sớm
3


- Đối với mẫu giáo 5 tuổi, nhà trường cần tư vấn để bố mẹ trẻ và các thành viên
trong gia đình có thể chuẩn bị cho trẻ các kĩ năng tiền đọc viết, tâm thế sẵn sàng đi
học tiểu học.
- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tổ chức ngày
sinh nhật cho trẻ.
- Tạo môi trường an toàn về tình cảm cho trẻ: Ở lớp, cô giáo cần tạo môi
trường thân tình, gần gũi như ở nhà. Lúc trẻ về nhà, bố mẹ nên lắng nghe những
câu chuyện của trẻ về trường lớp, các bạn hoặc hỏi han trẻ về những gì đã xảy ra ở
lớp, cố gắng động viên và giáo viên những thay đổi của con mình, ví dụ như thói
quen ăn uống, sức khỏe, cá tính, để giáo viên có biện pháp chăm sóc giáo dục phù
hợp.
c. Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc giáo dục trẻ của trường mầm
non.
Tham gia cùng với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra đánh giá chất lượng chăm
sóc giáo dục diễn ra hằng ngày, trao đổi kịp thời để giáo viên có sự điều chỉnh
trong nội dung và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ và phụ huynh.
d. Tham gia xây dựng cơ sở vật chất.
- Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, làm đồ dùng, đồ chơi
cho trẻ.
- Đóng góp xây dựng, cải tạo trường/ nhóm, lớp, công trình vệ sinh, theo
quy định và theo thỏa thuận.
- Đóng góp những hiện vật cho nhóm/ lớp hoặc trường mầm non như : bàn,
ghế, quy định leo, cầu trượt, các vật liệu cho trẻ thực hành,
II. 1. 4. Hình thức phối hợp của nhà trường với gia đình:
- Qua bảng thông báo, góc Tuyên truyền cho cha mẹ của nhà trường hoặc tại
mỗi nhóm lớp: thông tin tuyên truyền tới phụ huynh các kiến thức chăm sóc giáo
dục trẻ hoặc thông báo về nội dung hoạt động; các yêu cầu của nhà trường đối với
gia đình; hoặc những nội dung mà gia đình cần phối hợp với cô giáo trong việc
thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.
- Trao đổi thưởng xuyên, hằng ngày trong các giờ đón, trả trẻ.
- Tổ chức họp phụ huynh định kì (3 lần/ 1 năm): Thông báo cho giáo dục
công việc, thảo luận về các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường (họp
đầu năm) kết hợp phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ học sinh.
- Tổ chức những buổi sinh hoạt, phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ
theo chuyện đặc biệt hoặc khi có dịch bệnh. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, cần chú
trọng các chuyên đề, các nội dung về chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, phòng chống
béo phì và suy dinh dưỡng.
- Thông qua các đợt kiểm tra sức khỏe cho trẻ.
- Thông qua các hội thi, hoạt động văn hóa văn nghệ.
- Cán bộ, giáo viên đến thăm trẻ tại nhà.
- Hôm thư cha mẹ.
- Phụ huynh tham quan hoạt động của trường mầm non.
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, (đài truyền hình, truyền
thanh...).
4


II.2. Thực trạng:
II.2. 1. Đặc điểm tình hình:
Trường mầm non ... nhiều năm đạt danh hiệu tập thể tiến tiến xuất sắc, có
những thành tích nhất định về công tác nuôi dạy trẻ, năm 2011 trường mầm non ...
đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Từ thực tế hoạt động giáo dục của mình, trường mầm non ... đã đúc rút được
nhiều bài học kinh nghiệm trong phong trào xây dựng nhà trường Tiên tiến xuất
sắc và phong trào thi đua “Hai tốt”. Một trong những bài học kinh nghiệm đó là
bài học về xã hội hoá giáo dục với việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã
hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh. Thực hiện tốt việc xây dựng, phối
hợp ba môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội sẽ tạo điều kiện cho
học sinh được giáo dục ở mọi nơi, mọi lúc; từ trong gia đình đến nhà trường và
ngoài xã hội. Tuy nhiên về cở sở vật chất so với sự phát triển của ngành học vẫn
còn tồn tại những khuyết điểm cần khắc phục thực tế như: Máy chiếu cho học
sinh, máy vi tính, đồ dùng dạy học, các phần mềm trò chơi cho trẻ mầm non.
II.2. 2. Những thuận lợi và khó khăn:
* Thuận lợi:
- Về con người: Tập thể trường có mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ giúp đỡ
lẫn nhau trong mọi hoạt động.
- Toàn đội ngũ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn phấn đấu hoàn thành công
tác được giao, có tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề.
- Được sự quan tâm chia sẻ khó khăn về tinh thần, hỗ trợ về vật chất của hội
Phụ Huynh Học Sinh, của các cấp chính quyền địa phương, các mạnh thường
quân.
- Về cơ sở vật chất: Khuôn viên trường có nhiều cây xanh, thoáng mát,
rộng, tạo cảnh quan môi trường sư phạm đẹp.
* Khó khăn:
- Về học sinh: Các cháu đến trường từ nhiều gia đình với từng điều kiện
hoàn cảnh khác nhau, có cách chăm sóc giáo dục khác nhau.
- Về cán bộ công chức: Một số giáo viên lớn tuổi, từng bước có tiếp cận với
chương trình đổi mới nhưng chưa có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện, dẫn
đến việc còn áp đặt trẻ trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.
- Về cơ sở vật chất:
- Nhà bếp có 02 sạch sẽ gọn gàng đúng quy cách bếp một chiều nhưng vẫn
còn chật, chưa có nơi ăn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở lại trực.
- Sân chơi vẫn còn chật chội, chưa đủ rộng để học sinh tập thể dục buổi
sáng.
- Phòng học: Một số phòng được sửa lại từ những lớp cũ của trường phổ
thông trung học nên chưa phù hợp theo yêu cầu quy định của chương trình đặt ra.
- Phòng chức năng có đồ dùng dụng cụ nhưng chưa đầy đủ đạo cụ phòng
còn chật chưa phù hợp với trẻ.
- Môi trường xung quanh: tổng diện tích cho trường còn hẹp.
- Trường chưa có nhà bảo vệ nên cũng khó khăn cho nhà trường.

5


II.3. Biện pháp giải quyết:
II.3. 1. Các biện pháp giải quyết:
* Biện pháp 1: Phân tích tình hình.
- Đối với các cháu, thông qua tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên của giáo viên
phụ trách lớp, tôi nắm tình hình chung, chú ý tới những cháu cá biệt, có kế hoạch
họp với Phụ huynh học sinh ngay từ lúc chuẩn bị cho năm học mới, giúp Phụ
huynh học sinh nắm được yêu cầu của chương trình học tập, nuôi dưỡng trẻ trong
trường mầm non theo từng lứa tuổi, cần thống nhất với Phụ huynh những quy
định, nguyên tắc, mối phối hợp giữa nhà trường và Phụ huynh về nuôi dạy trẻ. Vận
động phụ huynh thường xuyên liên lạc với nhà trường, giáo viên, phản ánh với tôi
hoặc các thành viên khác trong Ban giám hiệu, trên cơ sở lắng nghe và sửa đổi, kịp
thời giải quyết những tình huống đối xử chưa tốt của cô với các cháu, lắng nghe và
rút kinh nghiệm kịp thời với Phụ huynh học sinh.
- Thông qua kế hoạch tổ chức các phong trào cho các cháu hội thi chi tiết cụ
thể, có ưu tiên cho việc khen thưởng các hội thi trong năm của trẻ như An toàn
giao thông, bé nhanh trí, thể dục nhịp điệu, hội thi văn nghệ, ngày quốc tế thiếu
nhi và đặc biệt là khen thưởng học sinh xuất sắc cuối năm, để hội Phụ huynh học
sinh cùng trao đổi với Ban giám hiệu có biện pháp chi đúng nguyên tắc, vận dụng
các khoản thu cho phép mà vẫn bảo đảm tính động viên, khích lệ trẻ.
- Đối với đội ngũ giáo viên, tôi rà soát lại về chất lượng tay nghề, thời gian
hoàn cảnh của mỗi người để có kế hoạch đưa đi học, tăng cường dự giờ, góp ý xây
dựng, đề xuất thường trực hội Phụ huynh học sinh, có kế hoạch tài trợ, giúp đỡ,
động viên cho giáo viên đi học nâng cao, học bồi dưỡng chuyên môn. Kịp thời
khen thưởng động viên những gương điển hình vượt khó, những thành viên trong
nhà trường đạt thành tích cao trong quá trình chăm sóc nuôi dạy trẻ, bám sát kế
hoạch cụ thể của hội Phụ huynh học sinh để có những đề xuất kịp thời chăm lo đời
sống vật chất tinh thần cán bộ công chức của trường.
- Đối với cơ sở vật chất thự tế của trường, có sự trao đổi, tham mưu với Ban
chấp hành hội, đưa vào nội dung các lần họp Phụ huynh học sinh kế hoạch nâng
cấp, sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị cho lớp.
* Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh một cách cụ thể:
KEÁ HOAÏCH CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH
Căn cứ điều 4, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Căn cứ theo tình hình thực tế của trường Mầm Non ... và công tác phối hợp
giữa nhà trường với phụ huynh trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc nuôi
dưỡng giáo dục trẻ.
Nay trường Mầm Non ... xây dựng kế hoạch phối hợp giữa phụ huynh và nhà
trường năm học 2013 – 2014 như sau:
1 Mục tiêu
- Phối hợp với cha mẹ trong việc thực hiện chương trình chăm sóc nuôi
dưỡng giáo dục trẻ góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện của nhà trường.
6


- Tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất , tạo nên nguồn lực và tinh
thần, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tun truyền, hướng dẫn kiến thức khoa học chăm sóc giáo dục trẻ cho
phụ huynh và cộng đồng.
- Giúp phụ huynh hiểu được cơng việc của người giáo viên mầm non, và
giáo viên mầm non hiểu được hồn cảnh và điều kiện sống của từng trẻ ở gia
đình.
2. Hình thức tổ chức:
- Tổ chức qua các cuộc họp trao đổi, thảo luận để đến thống nhất ý kiến
giữa nhà trường và hội cha mẹ phụ huynh.
- Trao đổi trực tiếp giữa nhà trường với phụ huynh.
- Thơng qua các hội thi, ngày lễ ngày hội của nhà trường
- Góc tun truyền của trường của lớp .
- Tham quan hoạt động nhà trường.
3. Kế hoạch kết hợp với hội cha mẹ học sinh.
STT
NỘI DUNG
DỰ KIẾN THỜI
GHI CHÚ
GIAN
1
Dự kiến sửa chữ nhỏ và mua Tháng 7-8
sắm bổ sung trang thiết bị bán
trú
2
Cùng nhà trường xây dựng Tháng 1 và 8
mơi trường cảnh quan sạch
đẹp.
Phối hợp cùng nhà Hàng tháng
3
Qua các cuộc họp
và trao đổi hằng
trường trong công
ngày.
tác chăm sóc giáo dục
các cháu.
4
Phối hợp cùng nhà trường tổ Theo kế hoach của
chức ngày hội ngày lễ .
chun mơn (Ngày
hội đến trường, tết
trung thu, ngày 20/11,
mừng Đảng – mừng
xn, tổng kết năm
học.)
4. Biện pháp thực hiện.
- Tổ chức họp cha mẹ học sinh ít nhất 2 lần trong học kỳ (tồn thể phụ huynh).
- Nhà trường họp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh trước khi tổ chức các lễ
hội, hoặc khen thưởng, bàn bạc thảo luận sau đó đi đến thống nhất ý kiến.
- Cuối năm học nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra lại tài
sản để chuẩn bị lên kế hoạch bổ sung cho năm sau.
Trên đây là cơng tác phối hợp cùng phụ huynh năm học: 2012-2013 của đơn vị.
* Biện pháp 3: Xây dựng mơi trường giáo dục trong nhà trường.
Đây là mơi trường giáo dục quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Bởi vì trường
mầm non là nơi chăm sóc ni dưỡng các cháu từ 0 - 6 tuổi, đây là thời kỳ vàng
7


của sự phát triển nhân cách và trí tuệ nên môi trường giáo dục của trưởng ảnh
hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong xây dựng môi trường
nhà trường, chúng tôi tập trung vào các nội dung sau:
* Thứ nhất: Xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan trường lớp: Chúng tôi quan
niệm rằng: Xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan trường lớp không đơn thuần chỉ là
việc xây dựng, mua sắm mà vấn đề mang ý nghĩa giáo dục ở đây là tổ chức cho
học sinh tham gia các hoạt động để cùng tạo nên, giữ gìn, cảm nhận, sử dụng cảnh
quan vào mục đích giáo dục. Bằng sự cố gắng, nỗ lực huy động các nguồn lực từ
Trung ương đến địa phương. Trong 7 năm qua (2004 - 2011) cơ sở vật chất nhà
trường được xây dựng bổ sung tăng cường, chỉnh trang đảm bảo khang trang hơn.
Trong điều kiện khuôn viên nhà trường còn hạn chế so với nhu cầu phát
triển, các phòng học, phòng chức năng đã không còn đáp ứng với tiêu chuẩn mới,
nhà trường đã huy động các nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa các công trình
như, nhà ăn, nhà vệ sinh, sân chơi; cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh; chỉnh
trang sơn sửa các công trình; cải tạo và bổ sung trang thiết bị như máy vi tính, màn
hình rộng, đáp ứng yêu cầu hiện tại cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động.
Tổ chức cho trẻ làm vệ sinh hằng ngày, giữ vệ sinh chung suốt buổi. Những việc
làm tuy nhỏ, song khi được trực tiếp tham gia lao động, trẻ biết trân trọng những
thành quả và sức lao động của chính mình và của bố mẹ, vì thế đã hình thành trong
trẻ ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan chung.
* Thứ hai: Xây dựng mối quan hệ cô - trò: Trong quá trình chăm sóc giáo
dục trẻ quan hệ cô trò là quan hệ thể hiện tình thương yêu và tinh thần trách
nhiệm. Ở trường mầm non ... tình cảm mẹ con luôn luôn được tất cả các cô giáo
giữ gìn, phát huy. Nêu cao ý thức trách nhiệm, “Cô giáo là người mẹ thứ 2 của trẻ”
Học sinh trường mầm non ... luôn nhận được từ các cô giáo sự chăm sóc tận tình,
ân cần, chu đáo; điều đó thể hiện trơng việc giáo dục nhân cách, trong nuôi dạy
hàng ngày.
* Thứ ba: Xây dựng mối quan hệ giữa học sinh với học sinh: Bên cạnh sự
giúp đỡ của các cô giáo trong nhà trường thông qua các hoạt động chơi, đóng vai
trẻ còn được sống cùng các bạn, học tập, rèn luyện trong tập thể lớp, tập thể
trường… cho nên xây dựng, củng cố tốt mối quan hệ tình cảm, bạn bè sẽ làm cho
các em đồng cảm, đoàn kết gắn bó với nhau hơn. Quan hệ bạn bè của học sinh
trường mầm non ... được xây dựng trên cơ sở đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau.
Những hình thức tổ chức: “Bé với an toàn giao thông, người công dân tý hon …”,
được duy trì.
Ba mối quan hệ: Cô trò với cơ sở vật chất, cảnh quan thiên nhiên; cô với trò;
trò với trò, luôn được nhà trường nuôi dưỡng, cùng với việc xây dựng, thực hiện
quy tắc ứng xử đã hình thành nét văn hóa nhà trường, đã tạo được bầu không khí
tâm lý đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng quyết tâm gìn giữ và phát huy
truyền thống nhà trường; điều đó thể hiện trong quá trình rèn luyện, học tập
thường xuyên, trong văn hoá ứng xử. Học sinh yêu trường, kính cô, mến bạn,
mong muốn đến trường.
* Biện pháp 4: Công khai mua sắm trong nhà trường.
- Đầu năm học, sau khi thống nhất trong ban giám hiệu, các kế hoạch cần
thiết về nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho lớp nào? Thời điển nào?.
8


Tôi triển khai đến hội đồng nhà trường, sau đó công khai trên bảng thông tin nội
bộ và tham mưu với ban chấp hành hội Phụ huynh hoc sinh để có kế hoạch thực
hiện sao cho phù hợp, hài hòa với các hoạt động của các bộ phận..
* Biện pháp 5: Rút kinh nghiệm
- Sau khi tiến hành thực hiện một công trình, hoặc mua sắm trang thiết bị có
sự hỗ trợ của Phụ huynh, dù lớn hay nhỏ, tôi đều trao đổi với ban đại diện Phụ
huynh học sinh của trường, của lớp.
- Tạo mối quan hệ bình đẳng, hợp tác trên cơ sở chủ động và định hướng
giúp hội Phụ huynh hoạt động trong phạm vi cho phép.
- Làm cho đội ngũ nhất là giáo viên của lớp thấy được tầm quan trọng của
ban đại diện Phụ huynh của lớp, từ đó có sự liên hệ, gắn bó, tạo mối phối hợp
đồng bộ cùng có lợi cho việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, Tôi cũng có kế hoạch cụ thể
hướng dẫn đến giáo viên của lớp những yêu cầu cần trao đổi, cách xử lý những
tình huống. Những thắc mắc của Phụ huynh về chế độ chăm sóc nuôi dạy trẻ,
thông qua những phiên họp với Phụ huynh đặt yêu cầu giáo dục trẻ ở gia đình,
thường xuyên xem thông tin của lớp, của trường, xem sổ Bé ngoan, phản ánh trực
tiếp với giáo viên những biểu hiện của trẻ về sức khỏe, về tâm lý.
II.3.2. Hiệu quả ban đầu:
- Các hoạt động dạy học được tăng cường thêm phương tiện nghe nhìn đã
phần nào giúp cho lớp học sinh động hơn với các đề tài về thiên nhiên, về thực,
động vật lạ mà trẻ chưa biết, qua đó cung cấp kiến thức về thế giới xung quanh, về
các hiện tượng khoa học gần gũi với trẻ cần biết như sấm, chớp, mưa v.v. Ngoài ra
còn cho trẻ xem phim hoạt hình mới, hay, bổ ích, những câu chuyện kể có minh
họa, những giáo dục đạo đức tốt giúp trẻ biết thương yêu bạn bè, người thân và vật
nuôi, có nề nếp trong học tập, tạo nhiều chuyển biến thuận lợi cho công tác nuôi
dạy trẻ của trường.
- Phụ huynh của trường đã cung cấp khá phong phú nguyên vật liệu mở, tạo
điều kiện thuận lợi cho cháu tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các lớp năng
khiếu của trường.
- Trong những năm học qua, đội ngũ cán bộ công chức của trường, các tổ bộ
phận họat động khá đều tay.
II.3.3. Những kết quả đã đạt được:
- Từ thực tế công tác năm học qua, Ban đại diện phụ huynh học sinh của
trường đã có những tác động tích cực góp phần cải thiện môi trường giáo dục, việc
sử dụng hiệu quả nguồn thu qũy hội cùng với sự minh bạch công khai trên cơ sở
nhà nước và nhân dân cùng làm đã tạo điều kiện giúp cho sự cảm thông và gắn bó
giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Cụ thể như sau:
- Về trang bị mỗi lớp có 1 đầu VCD, 1 tivi tinh thể lỏng 32 ink phục vụ cho
công tác giảng dạy, 1 lớp có máy vi tính và 1 bộ phần mềm trò chơi cho trẻ mầm
non.
- Về cơ sở vật chất: Trường đã làm được 1 sân xi măng sạch sẽ, hệ thống vòi
nước sạch và mái che nhà ăn cho trẻ. Mỗi lớp có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho bán
trú…

9


- Về chăm lo cho đội ngũ giáo viên: Hằng năm chi hội cha mẹ học sinh luôn
tặng quà cho giáo viên trong trường nhân dịp 20/11 và khen thưởng những giáo
viên có thành tích trong năm học.
II.3.4.Tự nhận xét những kết quả đạt được:
Những mặt tích cực và hạn chế:
* Tích cực:
- Giáo viên của lớp đã có mối phối hợp khá chặt chẽ với phụ huynh, vận
động được những đóng góp nhiệt tình có định hướng vào việc chăm lo cho trẻ về
nuôi dạy khi ở trường cũng như ở nhà.
- Đóng góp các nguyên vật liệu mở tạo sự phong phú, đa dạng cho các góc
chơi của trẻ.
- Kịp thời động viên khen thưởng, chia sẻ trong từng trường hợp hiếu hỉ của
mỗi cán bộ công chức là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho tập thế nhà trường
trong mọi trường hợp.
* Hạn chế:
- Còn một số phụ huynh chưa cảm thông hết nỗi nhọc nhằn của giáo viên
trong quá trình chăm sóc trẻ, vẫn còn những tư tưởng lệch lạc trong một số nhỏ
phụ huynh về nuôi con theo khoa học, chưa thực sự hợp tác với giáo viên để có
biện pháp giáo dục trẻ tốt nhất.
- Một số giáo viên chưa thấy được tầm quan trọng của sự phối hợp giữa gia
đình và nhà trường, chưa thực sự quan tâm trong công tác vận động phụ huynh hỗ
trợ cho lớp.
* Bài học kinh nghiệm:
- Vận động cán bộ công chức của trường luôn lắng nghe ý kiến đóng góp
của phụ huynh trên tinh thần xây dựng, hòa nhã, vận động phụ huynh, nhưng trong
phạm vi cho phép, không được lạm dụng lòng tin của phụ huynh dưới bất kỳ hình
thức nào.
- Đặt yêu cầu cán bộ giáo viên phải nắm vững chủ trương chung của nhà
trường về mọi mặt để có sự tham mưu tốt với phụ huynh trong công tác phối hợp
giáo dục trẻ.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
III.1 Kết luận
Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc chăm sóc
giáo dục trẻ đã trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục xã
hội chủ nghĩa. Sự phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục trên, trước là để đảm
bảo sự thống nhất trong nhận thức cũng như hoạt động giáo dục cùng một hướng,
một mục đích, một tác động tổ hợp, đồng tâm tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy
quá trình phát triển nhân cách của trẻ, tránh sự tách rời mâu thuẫn, vô hiệu hóa lẫn
nhau gây cho các em tâm trạng nghi ngờ, hoang mang, dao động trong việc lựa
chọn, định hướng các giá trị tốt đẹp của nhân cách. Sự phối hợp gia đình, nhà
trường, xã hội có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Vấn đề cơ bản hàng đầu là tất
cả các lực lượng giáo dục phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tạo ra
những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những
người công dân hữu ích cho đất nước.
10


Tôi luôn quan niệm rằng Ban đại diện phụ huynh học sinh là lực lượng xã
hội gần gũi, gắn bó, quan trọng nhất của nhà trường, không chỉ là cầu nối giữa nhà
trường và gia đình mà còn là điểm tựa thân thiện của đội ngũ cán bộ công chức
nhà trường trong phạm vi cho phép. Những nỗ lực của Ban đại diện trong thời gian
qua đã gắn bó mật thiết đối với trường và là nguồn lực hỗ trợ nhà trường trong
công tác giáo dục trẻ. Việc phối kết hợp của Hội phụ huynh với nhà trường là lực
lượng không thể thiếu, làm tăng thêm tinh thần trách nhiệm của phụ huynh và nhà
trường để giáo dục thế hệ mầm non.
III.2 Kiến nghị:
Để từng bước xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng chăm sóc, giáo
dục trẻ. Trường chúng tôi kinh mong các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư xây
dựng phòng Hành chính quản trị, phòng nhân viên, phòng ngủ, phòng thể chất …,
mở rộng sân chơi, hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong và
ngoài lớp học để nhà trường chúng tôi có điều kiện thực hiện tốt công tác chăm
sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×