Tải bản đầy đủ

BAI 32 BENH TRUYEN NHIEM VA MIEN DICH chuẩn

Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
KIỂM TRA BÀI CU

Hãy trình bày đặc điểm virut kí sinh ở thực vật?


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

BÀI 32:
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền

nhiễm
1. Khái niệm

 I. Bệnh truyền nhiễm
1. Khái niệm
- Là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác.

2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

Bệnh sốt xuất huyết và con đường lây truyền


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch

Bệnh đậu mùa


1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

Bệnh lao phổi


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm- Tác nhân gây bệnh: vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên
sinh hoặc virut…

2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

Virut đậu mùa

Vi khuẩn lao


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

VI khuẩn bạch hầu

Vi khuẩn lao

Vi khuẩn gây bệnh than

Vi khuẩn gây bệnh ho gà

Vi khuẩn dịch hạch

Vi khuẩn thương hàn


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Virut H5N1


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Virut viêm gan C

Virut Sởi

Virut viêm não NB

Virut H5N1

Virut cúm


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
Vi nấm
dermatophytes
gây
bệnh viêm da.

Trùng kiết lị

Trùng
sốt
rét


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

 - Điều kiện gây bệnh:
+ Độc lực
+ Số lượng nhiễm phải đủ lớn
+ Con đường xâm nhập thích hợp


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.

2. Phương thức lây truyền
a. Truyền ngang
- Qua hô hấp (qua các sol khí bắn ra khi ho hoặc hắt hơi).

3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

- Qua đường tiêu hóa

II. Miễn dịch

- Qua động vật hoặc côn trùng cắn

1. Miễn dịch không
đặc hiệu

b. Truyền dọc: Từ mẹ sang con.

2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

- Qua tiếp xúc trực tiếp


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Truyền ngang

Truyền dọc: Từ mẹ sang con.


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Em có biết!
- Mỗi lần hắt hơi, các sol khí bắn ra với tốc độ
100m/s, mang theo khoảng 10 000 đến 100 000 vi
khuẩn.
- Mỗi ngày ta hít khoảng 10 000 – 20 000 lít không
khí trong đó chứa khoảng 10 000 – 1 triệu tế bào vi
sinh vật.


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu

3. Các bênh truyền nhiễm thường gặp do virut
Hãy nghiên cứu mục I.3 sgk và hoàn thành PHT sau:

Bệnh
Bệnh
Loại
đường
đường
bệnh
tiêu
hô hấp
hoá
Con
đường
lây
nhiễm

2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

Ví dụ

Bệnh
hệ
thần
kinh

Bệnh
đường
sinh
dục

Bệnh
da


Bài 32
Loại
bệnh

BỆNH
TRUYỀN
MIỄN
Đường
hô Đường
tiêu NHIỄM
Đường hệVÀĐường
hấp
hoá
thần kinh sinh dục

Qua niêm
mạc vào
máu tới
Con
đường đường hô
hấp .
lây
nhiễm

Ví dụ

Viêm
đường hô
hấp cấp,
viêm
phổi...

DỊCH
Bệnh da

Qua miệng
nhân lên trong
mô bạch huyết
+ Vào máu đến
cơ quan tiêu
hoá
+ Vào xoang
ruột ra ngoài.

Vào máu
đến hệ
thần kinh
trung TW
hoặc theo
dây thần
kinh ngoại
vi.

Lây trực
tiếp quan
quan hệ
tình dục.

- Qua
đường hô
hấp vào
máu tới da.
-Tiếp xúc
trực tiếp
hoặc đồ
dùng hàng
ngày

Viêm gan,quai
bị, tiêu chảy,
viêm dạ dày,
ruột...

Viêm
não, bại
liệt...

HIV, viêm
gan B...

Đậu mùa,
mụn cơm ,
sởi...


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.

II. Miễn dịch
- Khái niệm: là khả năng của cơ thể chống lại các tác
nhân gây bệnh.

3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

Miễn dịch không đặc hiệu
- Miễn dịch

Miễn dịch thể dịch
Miễn dịch đặc hiệu
Miễn dịch tế bào


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm
1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.

1. Miễn dịch không đặc hiệu
- Là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh

MD không đặc hiệu

3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

(dÞch d¹
dµy, dÞch
mËt,
interferon)


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm

2. Miễn dịch đặc hiệu
- Là miễn dịch xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập

1. Khái niệm
2. Phương thức lây
truyền.

MD đặc hiệu

3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm

MD THỂ DỊCH

MD TẾ BÀO


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm

3. Phòng chống bệnh truyền nhiễm

1. Khái niệm

-Tiêm vacxin

2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm

3. Phòng chống bệnh truyền nhiễm

1. Khái niệm

- Kiểm soát vật trung gian truyền bệnh

2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
I. Bệnh truyền
nhiễm

3. Phòng chống bệnh truyền nhiễm

1. Khái niệm

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng

2. Phương thức lây
truyền.
3. Các bệnh truyền
nhiễm thường
gặp do virut

II. Miễn dịch
1. Miễn dịch không
đặc hiệu
2. Miễn dịch đặc
hiệu
3. Phòng chống
bệnh truyền
nhiễm


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

CỦNG CÔ


Bài 32
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Câu 1: Kể tên một số bệnh dịch ở địa phương em đang sống? Nêu
một số biện pháp phòng bệnh mà địa phương em đã áp dụng ?
Câu 2: Kể tên một số bệnh truyền nhiễm mà em biết ?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×