Tải bản đầy đủ

Bài kiểm tra Tiếng Anh mầm non ( Animals, actions, fruits, shcool)


-TEST-


Animals


Actions

What can you do ?


Actions

Can you ……?


Fruits
How many...?School


Where is……?

1

2

4

5

3

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×