Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán ở lớp 3

I. PhÇn më ®Çu
I.1. Lý do chọn đề tài :
Giáo dục là nền tảng xây dựng xã hội là tiền đề quyết định sự phồn vinh của đất nước.
Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, môn Toán cùng với các môn học khác
trong nhà trường Tiểu học có những vai trò góp phần quan trọng đào tạo nên những con
người phát triển toàn diện.
Toán học là môn khoa học tự nhiên có tính lôgíc và tính chính xác cao, nó là chìa khóa
mở ra sự phát triển của các bộ môn khoa học khác.
Toán học có khả năng to lớn trong việc giáo dục toàn diện, nó có khả năng phát triển tư
duy, bồi dưỡng và phát triển thao tác trí tuệ, có vai trò trong rèn luyện phương pháp suy
nghĩ, giải quyết vấn đề; có tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoạt, sáng
tạo, góp phần nâng cao các đức tính tốt đẹp và ý chí của con người. Có thể khẳng định môn
Toán là môn học cần thiết và bổ ích cho con người. Trong đó môn Toán lớp 3 là cơ sở cho
học sinh học tiếp các lớp trên.
Khoảng 14 năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước , chất lượng giáo dục
được nâng lên rõ rệt. Trong cả nước, vấn đề phổ cập giáo dục đang được đặt ra với bậc
trung học cơ sở chứ không còn là với bậc tiểu học nữa. Bởi vậy, việc kéo dài tình trạng chỉ
dạy các số trong phạm vi 10000.
Tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển theo xu thế hội nhập thì cũng đưa trẻ em đứng
trước nhiều thuận lợi trong việc học tập và tiếp cận với tri thức khoa học thì cũng đặt trẻ em
trước những thách thức : trẻ em lười học, không chịu học đặc biệt là môn Toán, phụ thuộc

vào thầy cô và công nghệ thông tin… Với học sinh lớp 3, một lứa tuổi bắt đầu có sự nhận
thức với thế giới xung quanh với một ý thức rõ ràng hơn thì việc đặt các em trước hai vấn
đề : thích học môn toán và sợ học môn toán đáng để cho chúng ta, những giáo viên tiểu học
nhiều vấn đề đáng suy nghĩ về việc làm thế nào để dạy tốt môn Toán, để học sinh thích học
môn Toán .
Là một giáo viên tiểu học, đã từng trực tiếp giảng dạy học sinh lớp 3, với lí do trên t«i
chän ®Ò tµi:“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3”,
1


để giải quyết vấn đề: dạy tốt và học tốt môn Toán lớp 3.
I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
a. Mục tiêu:
Điều tra thực trạng học toán của học sinh lớp 3C 3, Trường Tiểu học ..., từ đó đề ra một
số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 3.
b. Nhiệm vụ đề tài :
- Để giúp học sinh phát triển các năng lực tư duy: So sánh, lựa chọn, phân tích, tổng
hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá; phát triển trí tưởng tượng không gian, tập nhận xét các
số liệu thu được, diễn đạt gọn, rõ, đúng các thông tin, cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú
trong học tập và thực hành toán. Giúp học sinh nắm được một cách nhanh chóng, vững
chắc, có hệ thống các kiến thức toán học lớp 3, làm cơ sở cho việc tiếp nhận tri thức ở các
lớp trên. Hình thành các kĩ năng, kĩ xảo trong học tập của học sinh, góp phần nâng cao vị trí
môn toán cạnh các môn học khác.
- Giáo viên cần nắm rõ khả năng nhận thức, khả năng vận dụng kiến thức vào thực hành
của học sinh lớp 3 theo phương pháp đổi mới, góp phần phát triển toàn diện mỗi học sinh.
I.3. Đối tượng nghiên cứu
Qua nhiều năm công tác với tư cách là một giáo viên dạy tiểu học, trực tiếp giảng dạy
môn toán lớp 3, trước thực trạng học sinh chán học, không thích học môn Toán, từ đó tôi
xác định rõ đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học ... qua các lớp bản thân
tôi đã được phân công giảng dạy và qua các đồng nghiệp.
Sẽ đặt nghiên cứu từ việc hiểu bản chất của môn Toán lớp 3, vai trò của môn Toán lớp 3
với bậc tiểu học, đến việc xác định rõ nguyên nhân vì sao học sinh không thích học Toán,
hoặc học toán yếu, từ đó thông qua kinh nghiệm giảng dạy, thực tế học sinh lớp 3 Trường
Tiểu học ..., qua các tài liệu liên quan đến bộ môn, từ đó với đề tài:“Một số biện pháp giúp
học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3” tôi hi vọng việc nghiên cứu vấn đề sẽ giải quyết những
khó khăn trong việc dạy và học môn toán lớp 3.
Đối tượng: Học sinh lớp 3 Trường Tiểu học ..., cụ thể là học sinh lớp
3C3 -Tường Tiểu học ... năm học 2012 – 2013.
I.4.Giới hạn, phạm vi nghiên cứu:.
- Chương trình Toán lớp 3.


I.5. Phương pháp nghiên cứu :
2


Từ kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy từ đó tôi áp dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp trực quan sinh động, tư duy trừu tượng.
- Phương pháp điều tra, thảo luận, phỏng vấn.
- Phương pháp giảng giải.
- Phương pháp phân tích, sàng lọc.
- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm…
- Lấy học sinh làm đối tương trung tâm để nghiên cứu .

II.

PHẦN NỘI DUNG

II.1. C¬ së lý luËn :
Để thực hiện đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3” cần
xuất phát từ cơ sở lí luận mang tính khoa học gắn liền với giáo dục Tiểu học .
Căn cứ vào:
-Thứ nhất: Phương pháp dạy học tiểu học. Phương pháp dạy học toán tiểu học.
-Thứ hai: Tích cực hóa các hoạt động học tập của học sinh bằng dạy – học tự phát hiện.
-Thứ ba: Vị trí, ý nghĩa của việc tích cực hóa các hoạt động học tập của học sinh.
Mục tiêu của môn Toán ở tiểu học nói chung và môn Toán ở lớp 3 nói riêng, gồm: bản chất
môn Toán lớp 3, thực trạng dạy và học môn Toán lớp 3, vai trò, ý nghĩa của môn Toán lớp 3
để áp dụng đề tài.
II.2. Thực trạng:
a ) Thuận lợi - khó khăn :
*Về thuận lợi :
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các nghành, các đoàn
thể trong và ngoài nhà trường cùng với chính quyền địa phương. Luôn có sự phối hợp chặt
chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
- Trong những năm vừa qua Trường Tiểu học ... tổ chức dạy 2 buổi / ngày nên có nhiều
thời gian để bồi dưỡng cho học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, từ đó chất lượng dạy và học
ngày được nâng cao.
-Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm sát sao đến chất lượng dạy và
học . Ngay từ đầu năm nhà trường đã tổ chức dạy chuyên đề theo từng khối lớp và thống
3


nhất được phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao nhất.
- Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi do ngành đề ra như: Thi chữ viết
đẹp,Tiếng Anh trên mạng , nhưng nổi bật nhất là cuộc thi Violympic Toán trên mạng ,qua
cuộc thi học sinh của trường đạt kết quả tương đối khả quan.
* Khó khăn :
- 70% học sinh của trương là dân tộc thiểu số , khả năng tiếp thu của các em còn nhiều
hạn chế. Mặt khác phụ huynh là dân tộc thiểu số tại chỗ phần lớn chưa biết nói tiếng phổ
thông nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự học tập của các em.
- 40% học sinh ở xa trường nên việc đi lại rất khó khăn nhất là vào mùa mưa. Bên cạnh
đó , còn tồn tại một số không nhỏ gia đình thuộc diện hộ nghèo , học sinh mồ côi nên phần
nào cũng ảnh hưởng đến chất lương học tập của học sinh.
- Nhà trường hiên nay vẫn còn thiếu phòng học, bàn ghế của học sinh chưa thực sự đảm
bảo.
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình
-Chính vì lí do trên đã dẫn đến tình trạng học sinh rất khó khăn tiếp thu kiến thức, nhất
là môn Toán.
b) Thành công – hạn chế :
* Thành công :
-Việc áp dụng đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3” được
các đồng nghiệp ủng hộ.
- Một số học sinh có tinh thần tự giác học tập, lại có sự quan tâm của gia đình nên kết
quả học tập tương đối cao vì các em có sở trường thích học môn Toán.
- Giáo viên nhiệt tình giảng dạy, quan tâm đến từng đối tượng học sinh nên các em biết
giải và trình bày các bài toán trong chương trình học khoa học và lô gic. Với việc áp dụng
đề tài đã giúp học sinh thích học môn Toán hơn, kết quả đạt tốt hơn.
* Hạn chế:
-Một số học sinh tiếp thu bài quá yếu nên dẫn đến tình trạng các em lười và chán học
4


môn Toán.
-Vẫn đang có một số học sinh ngồi nhầm lớp, đa số đối tượng này là học sinh
dân tộc tại chỗ nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các em.
- Nguyên nhân nữa là do một số giáo viên chưa thật sự tâm huyết với nghề nên dẫn đến
chưa quan tâm được từng đối tượng học sinh nên học sinh nắm bài chưa tốt, nhất là môn
Toán.
c) Mặt mạnh - mặt yếu :
* Mặt mạnh:
-Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, tận tụy với học
sinh. Giáo viên có hướng đi mới cho bài dạy thuộc bộ môn Toán lớp 3.
- Giáo viên đưa ra nhiều phương pháp dạy học nhằm khuyến khích học sinh say mê học
môn Toán.
- Học sinh tiếp thu bài nhanh, có khả năng giải các bài toán trong chương trình học cũng
như giải các bài nâng cao một cách khoa học và lô gich.
*Mặt yếu :
- Một số học sinh tiếp thu bài còn chậm, chưa hứng thú học môn Toán.
- Một số ít học sinh chưa biết vận dụng quy tắc, công thức vào làm các phép tính và
giải các dạng toán .
d. Các nguyên nhân , các yếu tố tác động …
- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn , đã có
nhiều bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy .
- Sự phát triển của xã hội, sự biến đổi của cơ chế thị trường, quá trình thực nghiệm áp
dụng đề tài.
-Ý thức của đối tượng khi thực hiện đề tài.
- Đa số giáo viên chủ nhiệm chủ động lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán
ngay từ đầu năm.
- Một số học sinh có tố chất về môn Toán, say mê học Toán.
- Mặt khác, một số học sinh yếu còn hạn chế về tiếp thu môn Toán, các em rất lười học
5


Toán.
e . Phân tích ,đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài dặt ra:
Thực tế ở khối 3, khi áp dụng đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở
lớp 3” đã có những chuyển biến đáng kể. Các em thích học Toán, say mê môn Toán hơn, đã
có những kết quả trong các kì thi.
Thông qua các tiết dạy và dự giờ học hỏi kinh nghiệm ở các đồng nghiệp tôi nhận thấy
rằng : phần lớn một số giáo viên còn lạm dụng về vấn đề giảng giải
( nói nhiều) còn học sinh chỉ nghe chưa phát huy được tính tích cực của các em. Trong quá
trình học tập, một số học sinh yếu thường không hứng thú với tiết học Toán bởi vì thiếu
kiến thức cơ bản về môn Toán. Trong giờ học , các em thường không tự phát hiện ra kiến
thức, mà chỉ dừng lại ở mức nhắc lại, rập khuôn một quy tắc sẵn có. Mặt khác ,các em lười
tư duy, không tự giác làm bài. Trong quá trình thảo luận nhóm ,những học sinh này thường
ỷ lại vào bạn cùng nhóm, không dũng cảm đưa ra ý kiến của riêng mình.
Khi giáo viên kiểm tra bài tập về nhà hầu như vở của các em bỏ trống hoặc làm qua loa
cho có bài để đối phó mà thôi .Còn về phía gia đình bố mẹ chưa sắp xếp góc học tập dành
riêng cho con em mình, sách vở không bao bọc chu đáo. Do phụ huynh chưa ý thức được
tầm quan trọng của việc học đối với các em. Có một số em còn phải đi làm thêm một số
công việc để giúp cha mẹ, phụ giúp gia đình. Mặc dù ở tuổi còn nhỏ như vậy mà có em phải
chứng kiến cảnh gia đình chia li dẫn đến dường như mất hết niềm tin trong cuộc sống .
Còn các em học sinh khá giỏi, trong quá trình làm bài còn chủ quan, không chịu tính
vào vở nháp mà tính nhẩm dẫn đến làm sai những bài toán đơn giản. Những học sinh này
thường không đọc kĩ đề bài trước khi làm.
Do vậy tôi đã mạnh dạn đưa ra các biện pháp này để áp dụng vào thực hiện tại lớp 3C3 thì
tôi nhận thấy các em tiếp thu bài tốt hơn, và yêu thích môn Toán hơn.
II.3 Giải pháp,biện pháp
a . Mục tiêu của giải pháp,biện pháp:
- Nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán ở tiểu học nói chung ,lớp 3 nói riêng .
- Giúp học sinh tiếp thu và nắm được nội dung kiến thức đã học thông qua các bài học.
6


- Học sinh biết vận dụng các kiến thức căn bản vào giải các bài toán có lời văn.
-Học sinh thích học môn Toán, không sợ môn Toán.
b . Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp,biện pháp
-Từ những lí do cơ sở thực tiễn, cơ sở lí luận mục tiêu đề tài ,tôi mạnh dạn đưa ra một số
nội dung và cách thức thực hiện đề tài:
* Giới thiệu một số trò chơi toán học lớp 3 :
Sau đây tôi xin giới thiệu một số trò chơi tiêu biểu mà tôi đã áp dụng trong quá trình
dạy toán cho học sinh lớp 3C3 :
Trò chơi 1 : Truyền điện
- Mục đích :
+ Luyện tập và củng cố kỹ năng làm các phép tính cộng trừ không nhớ trong phạm vi
1000.
+ Luyện phản xạ nhanh ở các em
- Chuẩn bị : Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào
- Cách chơi : Các em ngồi tại chỗ. Giáo viên gọi bắt đầu từ 1 em xung phong. Ví dụ em
xướng to 1 số trong phạm vi 1000 chẳng hạn “358 và chỉ nhanh vào em B bất kỳ để “truyền
điện”. Lúc này em B phải nói tiếp, ví dụ “trừ 142 rồi chỉ nhanh vào em C bất kỳ. Thế là e C
phải nói tiếp “bằng 216”. Nếu C nói đúng thì được quyền xướng to 1 số như A rồi chỉ vào
một bạn D nào đó để “truyền điện” tiếp. Cứ làm như thế nếu bạn nào nói sai (chẳng hạn A
nói “358 truyền cho B, mà B nói trừ “149 tức là sai dạng tính hoặc là C đọc kết quả tính sai)
thì phải nhảy lò cò một vòng từ chỗ của mình lên bảng. Kết thúc khen và thưởng một tràng
vỗ tay cho những bạn nói đúng và nhanh.
* Lưu ý :
+ Trò chơi này không cần phải chuẩn bị đồ dùng, giáo cụ...
+ Trò chơi này có thể áp dụng được vào nhiều bài (Ví dụ : Luyện tập các bảng cộng
trừ, nhân chia) và có thể thay đổi hình thức “truyền”. Ví dụ : 1 em hô to 6x3 và chỉ vào em
tiếp theo để truyền thì em này chỉ việc nói kết quả bằng 18.
* Tác dụng của trò chơi này : Trò chơi này không cầu kỳ nhưng vẫn gây được không khí
vui, sôi nổi, hào hứng trong giờ học cho các em. Giúp các em thư giãn tinh thần thích học
môn Toán hơn .
7


Trò chơi 2 : Ai nhiều điểm nhất
(Tiết 58 : Luyện tập)
- Mục đích :
+ Luyện tập củng cố kỹ năng cộng 2 số có nhớ trong phạm vị 100
+ Tập cho học sinh cách đánh giá, cho điểm
- Chuẩn bị :
+ 2 cây chậu cảnh có đánh số 1, 2
+ Một số bông hoa bằng giấy màu cứng, mặt trước màu trắng ghi các phép tính như
367 + 125

93 + 58

367 + 120

487 + 130

168 + 503

487 + 302

+ Phấn màu
+ Đồng hồ theo dõi thời gian
+ Chọn 3 học sinh khá nhất lớp làm giám khảo và thư ký
- Cách chơi : Chia lớp làm 2 đội, khi nghe hiệu lệnh "bắt đầu" lần lượt từng đội cử người
lên bốc hoa trên bàn giáo viên, người chơi có nhiệm vụ làm nhanh phép tính ghi trên bông
hoa, sau đó cài bông hoa lên cây của đội mình. Người này làm xong cài hoa lên cây thì lại
đến lượt người khác. Cứ như vậy cho đến hết 2 phút. Sau khi giáo viên hô hết giờ thì 2 đội
mỗi đội cử 1 đại diện lên đọc lần lượt từng phép tính trên cây của mình đồng thời giơ cho cả
lớp xem bông hoa đó. Giám khảo đánh giá và thư ký ghi lại kết quả.
- Cách tính điểm :
+ Mỗi phép tính đúng được 10 điểm
+ Tổng hợp số điểm của từng đội. Đội nào nhiều đuểm hơn là đội đó thắng cuộc.
* lưu ý : Sau giờ chơi giáo viên nêu nhận xét đánh giá các đội chơi khuyến khích tổ
giám khảo, thư ký, nhắc nhở các em những sai sót vấp phải để lần sau các em chơi tốt
hơn.
* Tác dụng của trò chơi này : Giúp cho học sinh rèn kĩ năng tính nhanh ,
đúng ,khích thích cho các em có tinh thần vui tươi ,thoải mái ,hào hứng sau một giờ học .
Trò chơi 3 : Ong đi tìm nhụy
8


(Trò chơi có thể áp dụng các bảng nhân, chia, cụ thể tiết..... Bảng chia 6)
- Mục đích :
+ Rèn tính tập thể
+ Giúp cho học sinh thuộc các bảng nhân, chia
- Chuẩn bị :
+ 2 bông hoa 5 cánh, mỗi bông một màu, trên mỗi cánh hoa ghi các số như sau, mặt
sau gắn nam châm.
5

7

8
9
6

+ 10 chú Ong trên mình ghi các phép tính, mặt sau có gắn nam châm
24 : 6

42 : 6

54 : 6

48 : 6

36 : 6

+ Phấn màu
- Cách chơi :
+ Chọn 2 đội, mỗi đội 4 em
+ Giáo viên chia bảng làm 2, gắn mỗi bên bảng một bông hoa và 5 chú Ong, ở bên
dưới không theo trật tự, đồng thời giới thiệu trò chơi.
Cô có 2 bông hoa trên những cánh hoa là các kết quả của phép tính, còn những chú
Ong thì chở các phép tính đi tìm kết quả của mình. Nhưng các chú Ong không biết phải tìm
như thế nao, các chú muốn nhờ các con giúp, các con có giúp được không ?
- 2 đội xếp thành hàng. Khi nghe hiệu lệnh "bắt đầu" thì lần lượt từng bạn lên nối các
phép tính với các số thích hợp. Bạn thứ nhất nối xong phép tính đầu tiên, trao phấn cho bạn
thứ 2 lên nối, cứ như vậy cho đến khi nối hết các phép tính. Trong vòng 1 phút, đội nào nối
đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng.
9


* Lưu ý : Sau khi học sinh chơi xong, giáo viên chấm và hỏi thêm một số câu hỏi sau để
khắc sâu bài học
+ Tại sao chú Ong

24 : 6

không tìm được đường về nhà ?

+ Phép tính "24 : 6" có kết quả bằng bao nhiêu ?
+ Muốn chú Ong này tìm đợc về thì phải thay đổi số trên cánh hoa như thế nào ?
* Tác dụng của trò chơi này : Rèn cho học sinh kĩ năng nối nhanh ,đúng giữa các phép tính
với kết quả của phép tính .Giúp cho giờ học thêm sôi động ,hấp dẫn hơn.
Trò chơi 4 : Rồng cuốn lên mây
- Mục đích :
- Kiểm tra kỹ năng tính nhẩm của học sinh.Ví dụ :củng cố các bảng nhân, chia...
- Chuẩn bị :
- Một tờ giấy viết sẵn các phép tính nhân, chia trong các bảng nhân chia trong các bảng đã
học
- Cách chơi : Một em được chủ định làm đầu rồng lên bảng
+ Em cất tiếng hát :
" Rồng cuốn lên mây
Rồng cuốn lên mây
Ai mà tính giỏi về đây với mình"
+ Sau đó em hỏi :
"Người tính giỏi có nhà hay không ?"
- Một em học sinh bất kỳ trả lời :
"Có tôi ! Có tôi !"
- Em làm đầu rồng ra phép tính đó, ví dụ : "42 : 7 bằng bao nhiêu ?"
- Em tính giỏi trả lời (nếu trả lời đúng thì được đi tiếp theo em đầu rồng). Cứ như thế
em làm đầu rồng cứ ra câu hỏi và cuốn đàn lên mây.
- Lưu ý : Ở trò chơi này nên chọn em làm đầu rồng (là em Trưởng trò) phải nhanh
nhẹn, hoạt bát.
* Tác dụng của trò chơi này : Giúp cho học sinh rèn được kĩ năng linh hoạt, nhanh nhẹn
10


trong khi tính toán ,tạo được không khí vui tươi ,sôi động .
Trò chơi 5 : Thi quay kim đồng hồ
(Tiết 13, 14 Bài xem đồng hồ - Thực hành xem đồng hồ)
- Mục đích :
+ Củng cố kĩ năng xem đồng hồ
+ Củng cố nhận biết các đơn vị đo thời gian (giờ ,phút)
- Chuẩn bị : 4 mô hình đồng hồ
- Cách chơi :
+ Chia lớp thành 4 đội (4 tổ theo lớp học)
+ Lần thứ nhất : Gọi 4 em lên bảng (4 em đại diện cho 4 đội), phát cho mỗi em 1 mô
hình đồng hồ, chuẩn bị quay kim đồng hồ theo hiệu lệnh của giáo viên. Khi nghe giáo viên
hô to 1 giờ nào đó, 4 em này ngay lập tức phải quay kim đến đúng giờ đó. Em nào quay
chậm nhất hoặc sai lệch bị loại khỏi cuộc chơi.
+ Lần thứ hai : Các đội lại thay người chơi khác
+ Cứ chơi như vậy 8 - 10 lần. Đội nào còn nhiều thành viên nhất đội đó là đội thắng
cuộc.
* Lưu ý : Để các em chơi nhanh, vui và thử phản ứng nhanh giáo viên cần chuẩn bị
sẵn 1 số giờ viết ra giấy (không phải nghĩ lâu) để khi hô cho nhanh, ví dụ : 7 giờ 5 phút, 11
giờ 50 phút, 9 giờ kém 10 phút, 4 giờ kém 5 phút, 8 giờ 7 phút, 12 giờ 34 phút, 4 giờ kém
13 phút...
* Tác dụng của trò chơi này : Rèn kĩ năng sử dụng và xem đồng hồ nhanh , đúng , học
sinh nhận biết về các số đo thời gian chính xác hơn. Giờ học trở nên sối nổi hơn ,các em
yêu thích học môn Toán hơn.
Trò chơi 6 : Bác đưa thư
(Áp dụng dạy các bảng nhân, bảng chia)
- Mục đích : Giúp học sinh thuộc lòng bảng nhân 6. Kết hợp với các thói quen nói "cảm ơn"
khi người khác giúp một việc gì
- Chuẩn bị : + Một số thẻ, mỗi thẻ có ghi 1 số 6, 12, 15, 24, 30, 36.... 60 là kết quả của các
phép nhân để làm số nhà.
+ Một số phong bì có ghi phép nhân trong bảng 6 : 1x6, 6x1, 2x6, 6x2...
11


+ Một tấm các đeo ở ngực ghi "Nhân viên bưu điện".
- Cách chơi :
+ Gọi 1 số em lên bảng chơi giáo viên phát cho mỗi 1 thẻ để làm số nhà. Một em
đóng vai "Bác đưa thư" ngực đeo "Nhân viên bưu điện" tay cầm tập phong bì.
+ Một số em đứng trên bảng, lần lượt từng em một nói :
Bác đưa thư ơi
Cháu có thư không ?
Đưa giúp cháu với
Số nhà .............. 12
Khi dọc đến câu cuối cùng "số nhà .............. 12" thì đồng thời em đó giơ só nhà 12 của
mình lên cho cả lớp xem. Lúc này nhiệm vụ của "Bác đưa thư" phải
tính nhẩm cho nhanh để chọn đúng lá thư có ghi phép tính có kết quả là số tương ứng giao
cho chủ nhà (ở trường hợp này phải chọn phong bì "6x2" hoặc "2x6" giao cho chủ nhà. Chủ
nhà nhận thư và nói lời "cảm ơn". Cứ như vậy các bạn chơi lại nói và "Bác đưa thư" lại tiếp
tục đưa thư cho các nhà.
Nếu "bác đưa thư" nhẩm sai, đưa không đúng địa chỉ nhận thì không được đóng vai
đưa thư nữa mà trở về chỗ để các bạn khác lên thay.
Nếu các lần thư đều đúng thì sau 3 lần được cô giáo tuyên dương và đổi chỗ cho bạn
khác chơi.
* Tác dụng của trò chơi này : Giúp cho các em thuộc bảng nhân 6 nhanh và chính xác hơn ,
các em rèn được thói quen nói “cảm ơn”khi được người khác giúp mình . Học sinh cảm
thấy hứng thú ,vui tươi sau giờ học Toán .
Trò chơi 7 : Mua và bán
(Áp dụng trong bài : Tiền Việt Nam - Tiết 125, 126, 127)
- Mục đích :
+ Củng cố cho học sinh nhận biết và sử dụng một số loại giấy bạc trong phạm vi
100.000 đồng (1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000
đồng, 100.000 đồng)
+ Rèn kỹ năng cộng, trừ các số hơn đơn vị "đồng"
+ Thực hành trả tiền và nhận lại tiền thừa trong khi mua và bán
- Chuẩn bị :
12


+ 1 số tờ giấy bạc loại 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5. 000 đồng, 10.000 đồng)
+ 1 số đồ vật : bóng, giấy kiểm tra, hồ dán, cặp tóc, tranh cát.
+ 1 số tờ bìa ghi giá 1.000 đồng; 3.000 đồng; 6.000 đồng; 7.000 dồng; 55.000 đồng;
15.000 đồng.
+ Tất cả bày lên bàn giáo viên
- Cách chơi :
+ Gọi 2 em chơi : - 1 em đóng người bán hàng
- 1 em đóng người mua hàng
+ Phát tiền cho cả 2 em
+ Người mua hàng có thể mua bất ky mặt hàng nào trả tiền theo đúng giá ghi trên sản
phẩm người mua và người bán hàng sẽ phải suy nghĩ
Ví dụ : Mua bóng giá 1.500 đồng
Người mua đưa trả : 2.000 đồng
Người bán phải suy nghĩ và trả lại : 500 đồng
- Sau mỗi 1 lần 2 em đóng vai mua bán xong cho các bạn nhận xét, nếu đúng thid
được chơi lần 2 và được thưởng một vài nhãn vở. Nếu sai thì về chỗ để bạn khác lên chơi.
* Tổng kết : Khen nhưng em nghĩ ra cách trả tiền để người bán phải suy nghĩ trả lại
khó và em biết tính để trả lại cho đúng là những "nhà kinh doanh giỏi".
* Tác dụng của trò chơi này : Củng cố cho học sinh nhận biết được giá trị của tờ giấy bạc
.Rèn kĩ năng cộng trừ các số hơn đơn vị “đồng”. Thực hành trả tiền và nhận lại tiền thừa
trong khi mua và bán nhanh và chính xác .Tiết học sôi động ,tinh thần các em vui tươi, thoải
mái.
Trò chơi 8 : Hái hoa dân chủ
(Áp dụng trong những tiết ôn toán cuối năm)
- Mục đích :
Rèn các kỹ năng tính nhẩm cộng, trừ, nhân, chia kỹ năng giải toán.
- Chuẩn bị :
+ Một cây cảnh, trên có đính các bông hoa bằng giấy màu trong có các đề toán.
Chẳng hạn
Em hãy đọc bảng nhân 8.
13


Em hãy đọc bảng nhân 9.
Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68 m
Kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 11. Hỏi là mấy giờ ?
7m3cm, bằng bao nhiêu cm
Vẽ lên đồng hồ chỉ 14 giờ 27 phút
Câu đố :

Vừa trống vừa mái
Đếm đi đếm lại
Tất cả sáu mươi
Mái một phần tư
Còn là gà trống
Đố em tính được
Trống, mái mấy con ?

- Phần thưởng
+ Đồng hồ
- Cách chơi :
Cho các em chơi trong lớp. Lần lượt từng em lên hái hoa. Em nào hái được hoa thì
đọc to yêu cầu cho cả lớp cùng nghe. Sau đó suy nghĩ trong vòng 30 giây rồi trình bày câu
trả lời trước lớp. Em nào trả lời đúng thì được khen và được một phần thưởng.
Tổng kết chung khen những em chơi tốt trong giê
* Tác dụng của trò chơi này : Củng cố tổng hợp lại những kiến thức mà các em đã học, khắc
sâu hơn và vận dụng những kiến thức đó làm các bài toán cụ thể.
Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm cộng, trừ, nhân,chia, kỹ năng giải toán.
Bài dạy : Bảng chia 8
1. Mục đích : Giúp học sinh
- Dựa vào bảng nhân 8 để lập bảng chia 8 và học thuộc bảng chia 8
- Thực hành chia trong phạm vi 8 và giải toán có lời văn
2. Đồ dùng :
- Giáo viên : Phấn màu, bút dạ, các tấm bìa có 8 tấm tròn, bảng nhân 8 phóng to.
- Học sinh : Các tấm bìa có 8 chấm tròn, vở toán
14


3. Hoạt động của giáo viên
Thời
gian
3'

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh đọc bảng nhân 8

- 1 học sinh đọc

- Gọi học sinh nêu 3 phép tính bất kỳ của - 4 học sinh đố nhau
bảng nhân 8 sau đó học sinh khác trả lời Học sinh nhận xét bạn đọc
- Giáo viên nhận xét, chấm điểm
15'

2. Bài mới :
a. Giới thiệu bài :
Giáo viên : Trong giờ học toán hôm nay,
các em sẽ dựa vào bảng nhân 8 để lập
thành bảng chia 8 và làm các bài tập
luyện tập trong bảng chia 8. Bài học hôm
nay là : Bảng chia 8 - Giáo viên ghi đầu
bài bảng lớp
b. Lập bảng chia 8 :
- Cho học sinh lấy 3 tấm bìa, môi tấm bìa Học sinh lấy để trên mặt bàn
có 8 chấm tròn (Giáo viên lấy đính bảng
lớp 8)
Hỏi: Con lấy được tất cả bao nhiêu chấm
tròn ?

24 chấm tròn

Vì sao em biết ? (Giáo viên ghi bảng)

8 x 3 = 24

- Giáo viên: Cô có 24 chấm tròn chia đều
vào các tấm bìa mỗi tấm có 8 tấm tròn.
Hỏi cô có mấy tấm bìa ?
3 tấm bìa
Vì sao em biết ?

24 : 8 = 3

Dựa vào phép nhân 8 x 3 = 24 ai có phép
chia tương ứng số chia bằng 8
24 : 8 = 3
Giáo viên ghi bảng lớp, gọi học sinh đọc
- Giáo viên chốt : Từ các phép nhân ta có
thể lập được phép chia tương ứng
- Giáo viên đưa bảng nhân 8 lên bảng lớp
15

2 học sinh đọc


- Giáo viên đính bảng chia 8 (chưa có kết
quả) lên bảng lớp
- Dựa vào bảng nhân 8 để tính các kết
quả của các phép tính này từ 8:8 đến
80:8, mỗi tổ tính kết quả của 2 phép tính,
tổ 4 tính 3 phép tính cuối.
- Giáo viên gọi học sinh trả lời : Giáo
viên ghi bảng
Vì sao 16 : 8 = 2?

Vì 8 x 2 = 16
nên 16 : 8 = 2

Vì sao 48 : 8 = 6 ?

Vì 8 x 6 = 48
nên 48 : 8 = 6

- Có nhận xét gì về số chia, thương, số bị Số bị chia đều là 8 thương
chia ?
từ 1 đến 10, số bị chia liền
nhau hơn nhau 8 đơn vị
- Giáo viên nói : Đây chính là bảng chia
8
- Nếu ta quên 1 kết quả của phép chia Dựa vào phép nhân của
nào đó trong bảng chia 8 ta làm thế nào? bảng nhân 8 để tìm
* Giáo viên củng cố : Dựa vào phép nhân
trong bảng 8 để tìm ra kết quả của phép
chia.
* Giáo viên : Vừa rồi chúng ta đã hình
thành bảng chia 8, các em đã học thuộc
bảng chia 8. Bây giờ chúng ta cùng nhau
vận dụng bảng chia 8 để làm bài tập
17'

3. Luyện tập tại lớp :
Giáo viên cho học sinh mở sách giáo Học sinh mở SGK
khoa trang 59
Bài 1 :
Gọi 1 học sinh đọc bài

1 học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh tự làm bài
1 học sinh làm bảng lớp
Học sinh nhận xét - chữa bài
16


Trong bài 1 có phép tính nào nằm trong 56 : 7 = 8
bảng chia 8
48 : 6 = 8
Bài 2 :
Học sinh tự làm

1 học sinh đọc yêu cầu
1 học sinh làm bảng lớp

Có nhận xét gì về các phép tính trong cột Học sinh nhận xét-Chữa bài
1, khi biết kết quả của phép nhân có thể - Lấy tích chia cho TS này
tính ngay được kết quả của 2 phép chia được TS kia
này không ? (Vì sao)
* Giáo viên : Từ phép nhân ta lập được
các phép chia tương ứng. Đây chính là
mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Bài 3 :
- Bài toán cho biết là gì ?

1 học sinh đọc BT

- Bài toán hỏi gì ?

Học sinh tự làm bài
Học sinh nhận xét - chữa bài

Bài 4 :
- Bài toán cho biết là gì ?

1 học sinh đọc BT

- Bài toán hỏi gì ?

Học sinh tự làm bài
Học sinh nhận xét - chữa bài

- BT3 và BT4 có điểm gì giống nhau ?

Giống phép tính đều là
32 : 8 = 4
1 tấm vải dài 32m

- Có điểm gì khác nhau ?

BT3 : Cắt thành 8 mảnh
BT4 : 1 mảnh dài 8 mét nên
kết quả 4 mét
BT4 : 4 mảnh khác nhau về
đơn vị.

4. Củng cố
- Gọi học sinh đọc bảng chia 8

2 học sinh đọc

- Tro chơi : Truyền điện 2 phút giáo viên Học sinh : Cả lớp chơi
nhận xét tuyên dương
1 học sinh nêu 1 phép tính
17


trong bảng chia 8 gọi 1 học
sinh khác nêu KQ và học
sinh này lại nêu tiếp 1 phép
tính khác bảng chia 8 gọi
học sinh khác lần lượt. Nếu
học sinh nào trả lời chậm,
sai thì coi là thừa nhảy lò cò
hoặc hát...
5. Tổng kết - Dặn dò
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học thuộc bảng chia 8
* Tác dụng của trò chơi này : Khắc sâu hơn cho các em bảng cửu chương nhân, chia 8, từ
bảng nhân 8, học sinh có kĩ năng lập thành bảng chia 8.
- Học sinh làm được các bài toán nhân, chia trong phạm vi 8, và giải được các bài toán
có lời văn.
-Giúp học sinh làm việc ăn ý với nhau, phối hợp nhịp nhàng khi tính toán .
c . Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp
Để các trò chơi góp phần mang lại hiệu quả cao trong giờ học, khi tổ chức và thiết kế
trò chơi phải đảm bảo những nguyên tắc sau :
a. Thiết kế trò chơi học trong môn Toán :
* Tổ chức trò chơi học tập để dạy môn Toán nói chung và môn Toán lớp 3
nói riêng, chúng ta phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học cụ
thể đưa các trò chơi cho phù hợp. Song muốn tổ chức được trò chơi trong dạy toán có hiệu
quả cao thì đòi hỏi mỗi giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cận kè và đảm
bảo các yêu cầu sau :
+ Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục
+ Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học
+ Trò chơi phải phù hợp với tâm lý học sinh lớp 3, phù hợp với khả năng người
hướng dẫn và cơ sở vật chất của nhà trường.
+ Hình thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú
18


+ Trò chơi phải được chuẩn bị chu đáo
+ Trò chơi phải gây được hứng thú đối với học sinh
* Cấu trúc của Trò chơi học tập :
+ Tên trò chơi
+ Mục đích : Nêu rõ mục đích của trò chơi nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ
năng nào. Mục đích của trò chơi sẽ quy định hành động chơi được thiết kế trong trò chơi.
+ Đồ dùng, đồ chơi : Mô tả đồ dùng, đồ chơi được sử dụng trong Trò chơi học tập.
+ Nêu lên luật chơi : Chỉ rõ quy tắc của hành động chơi quy định đối với người chơi,
quy định thắng thua của trò chơi.
+ Số người tham gia chơi : Cần chỉ rõ số người tham gia trò chơi
+ Nêu cách chơi.
b. Cách tổ chức trò chơi :
Thời gian tiến hành : thường từ 5 - 7 phút
- Đầu tiên là giới thiệu trò chơi :
+ Nêu tên trò chơi.
+ Hướng dẫn cách chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ quy định chơi.
- Chơi thử và qua đó nhấn mạnh luật chơi
- Chơi thật
- Nhận xét kết quả chơi, thái độ của người tham dự, giáo viên có thể nêu thêm những
tri thức được học tập qua trò chơi, những sai lầm cần tránh.
- Thưởng - phạt : Phân minh, đúng luật chơi, sao cho người chơi chấp nhận thoải mái
và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập của học sinh. Phạt những học sinh
phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản, vui (như chào các bạn thắng cuộc, hát một
bài, nhảy lò cò...)
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp ,biện pháp
Các giải pháp là cơ sở để thực thiện tốt các biện pháp được nêu ra trong đề tài này, để
đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3” được thực hiện , áp dụng
rộng rãi và đạt kết quả tốt.
Trong quá trình dạy học môn toán, người giáo viên cần sử dụng một số
19


Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sinh động ,làm cho tiết học sôi nổi , học sinh
hứng thú học môn Toán như vậy kế hoạch đề ra mới thành công. Bên cạnh đó, người giáo
viên sử dụng các biện pháp trên cần phải linh hoạt , sáng tạo và hợp lí, đồng thời biết đưa ra
các giải pháp sao cho phù hợp với từng tình huống thì giải pháp đó mới đạt hiệu quả cao.
Chính vì những lí do trên ,xuyên suốt quá trình dạy và học việc thực hiện các giải pháp và
biện pháp cần phải có mối liên quan chặt chẽ , khăn khít với nhau để việc thực hiện các giờ
học diễn ra sôi động và đạt hiệu quả cao .
e. Kết quả khảo nghiệm ,giá trị khoa học của vấn đề:
Sau khi lựa chọn để vận dụng một số trò chơi toán học đã nêu trên vào tiết học. Không
những học sinh nắm được kiến thức bài học mà còn nhớ rất lâu những kiến thức của bài học
đó.
Các em được rèn khả năng nhanh nhẹn, khéo léo và tạo cho các em mạnh dạn, tự tin
hơn.

Chấm điểm của bài làm sau những tiết học có trò chơi :
Số bài
32

Điểm
1-2

3-4

5-6

%

7-8

%

9-10

%

0

0

6

18,7

12

37,

14

43,75

5

5

Điều đáng mừng là các em rất hào hứng, chờ đợi tiết học toán cho các em lòng yêu
thích, ham mê môn Toán. Khi áp dụng đề tài :“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn
Toán ở lớp 3” vào hoạt động dạy và học thì học sinh tiếp thu bài rất nhanh , kết quả học kì
II cao hơn học kì I , năm học này cao hơn năm học trước, cụ thể như sau:
Kết qủa môn toán của lớp 3C3 – Năm học 2012 – 2013:

Số bài:32
CHKI

CHKII

Điểm
1- 2

3- 4

5 -6

%

7- 8

%

9 -10

%

0

0

7

21.8

13

40.6

12

37.5

0

0

3

9.3

14

43.7

15

46.9

20


II.4. Kờt qua thu c qua khao nghiờm, giỏ tri khoa hc :
T chc tt trũ chi hc tp đã lam cho cac em hng thu hn trong hc tp ma cũn giup
cac em t tin hn, cú c c hụi t khng inh mỡnh va t anh gia nhau trong hc tp.
Giờ học diễn ra nhẹ nhàng mà hiệu quả. Học sinh tiếp thu bài nhanh
hơn, phát huy đợc tính tích cực, chủ động sáng tạo trong giờ học.
Giúp các em hào hứng, ham học, rèn đợc khả năng nhanh nhẹn, khéo
léo tạo sự tự tin.

III .KấT LUN VA KIấN NGHI
III.1. Kết luận:
Phm vi ờ tai :Mụt s bin phap giup hc sinh hc tt mụn Toan lp 3 thc
hin t hp ờn m rụng va nõng cao.
Trũ chi hc tp la mụt loi hỡnh hot ụng vui chi cú nhiờu tac dung trong cac gi
hc ca hc sinh tiu hc. Trũ chi hc tp to ta khụng khớ vui ti, hụn nhiờn, sinh ụng
trong gi hc. Nú cũn kớch thớch c trớ tng tng, tũ mũ, ham hiu biờt tre.
Vic t chc trũ chi trong cac gi hc toan la vụ cựng cn thiờt. Song khụng nờn qua
21


lạm dụng phương pháp này, ở mỗi giờ học ta chỉ nên tổ chức cho các em chơi từ 1 đến 2 trò
chơi trong khoảng từ 3 đến 5 phút hoặc cùng lắm 10 phút. Do vậy người Giáo viên cần có
kỹ năng tổ chức, hướng dẫn các em thực hiện các trò chơi thật hợp lý và đồng bộ, phát huy
được tối đa vai trò của học sinh.
Khi tổ chức trò chơi học tập nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng, chúng ta phải dựa
vào nội dung bài học, vào điều kiện cơ sở vật chất của trường, thời gian trong từng tiết học
mà lựa chọn hoặc thiết kế các trò chơi cho phù hợp. Song để tổ chức được trò chơi toán học
có hiệu quả đòi hỏi mỗi người thầy phải có kế hoạch, chuẩn bị thật chu đáo cho mỗi trò
chơi.
II. Kiến nghÞ:
Trên đây là sáng kiên kinh nghiệm do tôi đề ra .Mong được sự quan tâm, ủng hộ của
Ban giám hiệu, cùng các bạn đồng nghiệp .
Đề tài mong được áp dụng rộng rãi ,để thấy được tính khả thi và hiệu quả của sáng
kiến kinh nghiệm .
Với đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3” mong được sự góp
ý chân thành của đồng nghiệp để đề tài đạt hiệu quả cao khi áp dụng vào thực tiễn.
Tôi xin chân thành cảm ơn BLĐ nhà trường và các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn
thành đề tài này .

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×