Tải bản đầy đủ

Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì cơ quan điều tra phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai

 Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì cơ quan điều tra phải bồi 
thường thiệt hại cho người bị oan sai;(SAI theo nguyên tắc là cơ quan cuối cùng giải quyết vụ án phải chịu trách nhiệm bồi
thường vì họ trước khi thực hiện chức năng của mình phải có trách nhiệm kiểm tra thông tin của cơ quan có liên quan đã 
thực hiện. Như vậy trong trường hợp này tòa án sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×