Tải bản đầy đủ

Đại lý bán hàng cho người tiêu dùng người tiêu dùng bị thiệt hại do hàng hóa mua của đại lý

Đại lý bán hàng cho người tiêu dùng người tiêu dùng bị thiệt hại do hàng hóa mua của đại lý. Người tiêu dùng có quyền 
kiện nhà sản xuất bồi thường;(SAI vì trước khi sử dụng người tiêu dùng phải có trách nhiệm kiểm tra, tra cứu thông tin sản
phẩm, thiệt hại xay ra từ hành vi sử dụng của người tiêu dùng chứ đại lí ko ép buộc họ phải sử dụng. Do vậy , việc bán 
hàng của đại lí ko phải nguyên nhân dẫn đến thiệt hại của người tiêu dùng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×