Tải bản đầy đủ

A đào mộ và hủy hoại xác trong đó a gây thiệt hại cả hai trường hợp xâm phạm thi thể và xâm phạm mồ mả hài cốt

A đào mộ và hủy hoại xác trong đó A gây thiệt hại cả hai trường hợp xâm phạm thi thể và xâm phạm mồ mả hài cốt;
(ĐÚNG có thể áp dụng 2 điều luật trong trường hợp này, nhằm bảo vệ cho tổn thất mà người nhà của thi thể, mồ mả bị 
xâm phạm. Vừa áp dụng tổn thất về vật chất và cả tinh thần.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×