Tải bản đầy đủ

X làm tò he nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác có dùng phẩm màu độc hại bé y mua con giống do x nặn để chơi

X làm Tò He nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác có dùng phẩm màu độc hại bé Y mua con giống do X nặn để 
chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ độc. X phải bồi thường thiệt hại;(SAI vì không có mối quan hệ nhân quả, việc gây
thiệt hại xuất phát từ hành vi ăn của đứa trẻ, việc dùng bột độc chỉ là điều kiện chứ ko phải nguyên nhân chính đứa trẻ bị 
ngộ độc)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×