Tải bản đầy đủ

Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn đường sạt lở xe không thể lưu hành bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển

Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn đường sạt lở xe không thể lưu hành bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn 
làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các 
bên ko có thỏa thuận từ trước)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×