Tải bản đầy đủ

Hành khách chỉ có thể là cá nhân

Hành khách chỉ có thể là cá nhân.(SAI hành khách có thể là pháp nhân trong trường hợp 1 công ty kí kết hợp đồng dịch vụ
vận chuyển cho nhân viên đi nghỉ mát)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×