Tải bản đầy đủ

A thuê b người chở khách bằng xe máy b đưa mũ bảo hiểm cho a nhưng a không đội

A thuê B người chở khách bằng xe máy B đưa mũ bảo hiểm cho A nhưng A không đội, trường hợp này A phải ch ịu
trách nhiệm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi lưu hành trên đường bằng xe máy? (SAI nếu cũng có lối
cảu B trong trừng hợp không giám sát và theo dõi các điều kiện an toàn trong khi thực hi ện d ịch v ụ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×