Tải bản đầy đủ

Hành khách có hành lý thì bị tính cước vận chuyển riêng đối với hành lý

Hành khách có hành lý thì bị tính cước vận chuyển riêng đối với hành lý? (SAI tùy thuộc vào thỏa thuận)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×