Tải bản đầy đủ

PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG PCR(Polymerase Chain Reaction)

PHẢN ỨNG CHUỖI
TRÙNG NGƯNG
PCR

YK17C - DDY


Polymerase Chain Reaction
(PCR)
• Phản ứng chuỗi trùng ngưng nhờ polymerase hay phản ứng
khuếch đại gen
• Là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm tạo
ra nhiều bản sao một đoạn ADN mà không cần sử dụng các
sinh vật sống như E.coli hay nấm men
• Được sử dụng trong các nghiên cứu sinh học và y học
(phát hiện bệnh di truyền, nhận dạng và chẩn đoán bệnh
nhiễm trùng, tách dòng gen, xác định huyết thống)


Thành phần của PCR
Nước

Mồi thật tinh khiết, không chứa bất kỳ thành
phần
• Sợinào
đơn ADN (20 – 30 bazơ) có trình tự bổ
Dung
dịch2 đệm
sung với
đầu ADN
• •Phụ
DNA
polymerase
Baothuộc
gồm vào
mồi loại
xuôienzim
(forward
primer)
và mồi
(reverse
primer)
• ngược
Thường
chứa muối
đệm Tris HCl 10 mM, KCl
• Vai trò
50mM
và MgCl2 1,5 mM
Quyết định tính đặc hiệu của PCR
Deoxynucleoside triphosphate (DNTP)
Khởi động enzim polymerase


Thành phần của PCR
Enzim ADN polymerase
• Xúc tác cho quá trình lắp ráp các nucleotide  A, T,
G, X vào mạch ADN mới tổng hợp
• Kết quả của PCR phụ thuộc vào khả năng chịu
nhiệt của enzym polymerase
ADN mẫu
• ADN kép, đơn hoặc ARN


• Có độ nguyên vẹn cao tránh lẫn tạp chất


Quy trình
Gồm 20 – 30 chu kỳ


Sự phát triển của PCR
• Reverse transcriptase PCR (RT- PCR) kỹ thuật mà ARN có
thể được sử dụng làm khuôn cho sự khuyếch  đại PCR sau
khi chuyển  đổi thành cADN
• Competitive RT-PCR kỹ thuật thường được sử dụng trong
việc định lượng các loại ARN chuyên biệt
• Real-Time PCR phát hiện các sản phẩm PCR tích luỹ được
tại thời điểm thực tế trong quá trình khuyếch đại gen
• PCR-ELISA sự kết hợp PCR với thử nghiệm miễn dịch liên
kết enzym trong chẩm đoán


Ứng dụng
Vân tay di truyền là một kỹ thuật pháp y sử dụng
để xác định một người bằng cách so sánh DNA của
một người với mẫu đã có
Kiểm tra huyết thống  mối quan hệ di truyền có
thể được xác định từ hai hoặc nhiều dấu vân tay di
truyền
Chẩn đoán bệnh di truyền
Tách dòng gen
Gây đột biến điểm
Phân tích mẫu DNA cổ


THANK YOU

YK17C - DDYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×