Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế

Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế.(ĐÚNG dựa vào bản chất của việc cho mượn ta thấy rằng bên cho mượn 
không được đáp ứng bất kì  1 lợi ích vật chất nào đối với bên mượn (hợp đồng ko có đền bù), cho nên pháp luật cho phép 
bên cho mượn có những thời gian để cân nhắc, tính toán trong việc định đoạt ts của mình)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×