Tải bản đầy đủ

Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê

Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng 
hợp đồng thuê;(SAI đối tượng của hợp đồng thuê phải là vật ko tiêu hao, căn cứ theo bản chất của việc thuê là trả lại tài 
sản thuê)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×