Tải bản đầy đủ

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ z trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ Z trong tiếng Anh

Zero (2)
Cụm động từ Zero in on


Trực tiếp hoặc tập trung vào cái gì đóHướng theo, di chuyển về hướng
Cụm động từ Zero outCắt giảm kinh phí một dự ánGiảm xuống đến không


Zip (4)
Cụm động từ Zip around


Di chuyển nhanh
Cụm động từ Zip byBỏ qua nhanh chóng
Cụm động từ Zip itGiữ im lặng, không nói gì
Cụm động từ Zip upGiữ im lặng

Zone (3)
Cụm động từ Zone in


Chú ý đến cái gì đó
Cụm động từ Zone in onChú ý đến cái gì đó
Cụm động từ Zone outKhông chú ý đếnTách bản thân ra khỏiZonk (1)


Cụm động từ Zonk out


Buồn ngủ

Zoom (4)
Cụm động từ Zoom in


Tập trung gần hơn
Cụm động từ Zoom in onTập trung gần hơn
Cụm động từ Zoom offĐi đến nơi nào đó nhanh chóng
Cụm động từ Zoom outĐể xa ra hơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×