Tải bản đầy đủ

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ y trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ Y trong tiếng Anh

Yack (1)
Cụm động từ Yack on


Nói liên tục, phát phiền

Yammer (1)
Cụm động từ Yammer on


Nói liên tục, phát phiền

Yield (1)
Cụm động từ Yield to


Đầu hàng

Trang trước

Trang sau

Bài viết liên quan


160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C# hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất
208 bài học Javascript có giải hay nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×