Tải bản đầy đủ

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ u trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ U trong tiếng Anh

Urge (2)
Cụm động từ Urge on


Khuyến khíchThuyết phục ai đó chấp nhận cái gì
Cụm động từ Urge uponThuyết phục ai đó chấp nhận cái gì

Use (1)
Cụm động từ Use upDùng hết cái gì

Usher (1)
Cụm động từ Usher in


Đánh dấu một dấu mốc quan trọngLàm cho những thay đổi quan trọng xảy ra

Trang trước
Trang sau

Bài viết liên quan


160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP
85 bài học C# hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất
208 bài học Javascript có giải hay nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×