Tải bản đầy đủ

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ q trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ Q trong tiếng Anh

Quarrel (2)
Cụm động từ Quarrel out


Tranh luận với ai đó về một chủ đề cụ thể
Cụm động từ Quarrel withKhông đồng ý với cái gì

Queer (1)
Cụm động từ Queer up


Làm hỗn độn lên, phá hủy

Quieten (1)
Cụm động từ Quieten downIm lặng, rơi vào im lặng

Quit (1)
Cụm động từ Quit on


Ngừng làm việc, ngừng làm bạn với ai đó đặc biệt khi họ có khó khănNgừng hoạt động

Trang trước
Trang sau

Bài viết liên quan


160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản

297 bài học PHP85 bài học C# hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×