Tải bản đầy đủ

Cũng giống như hợp đồng tặng cho hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng thực tế

Cũng giống như hợp đồng tặng cho hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng thực tế;(SAI vì cả 2 loại hợp đồng này đều là 
hợp đồng ưng thuận)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×