Tải bản đầy đủ

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ i trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ I trong tiếng Anh

Ice (2)
Cụm động từ Ice over


Bị bao phủ bởi tuyết, băng
Cụm động từ Ice upBị bao phủ bởi băng, tuyết làm cản trở công việc

Iron (1)
Cụm động từ Iron out


Loại bỏ các vấn đề nhỏ hoặc bất thường

Issue (1)
Cụm động từ Issue forthĐi ra khỏi một nơi

Trang trước
Trang sau

Bài viết liên quan


160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C# hay nhất101 bài học C++ hay nhất
97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×