Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán trên lãnh thổ việt nam phải được thanh toán bằng tiền đồng việt nam

 Hợp đồng mua bán trên lãnh thổ Việt Nam phải được thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam;(ĐÚNG đó là tiền thông dụng 
trong phạm vi cả nước, các loại tiền khác bị hạn chế trong 1 số trường hợp trong giao lưu ds)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×