Tải bản đầy đủ

Ma trận đề thi học kì 2 vật lí 7 2018

Phòng GD&ĐT Yên Thủy

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Trường THCS Ngọc Lương

Môn :Vật Lí 7
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II
Mức độ
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Nội dung
TN
Sự nhiễm điện do cọ sát


TL

TN

TL

T
N

TL

1
C1
0,5đ

Hai loại điện tích

0,5
1
C3
0,5
đ

Tác dụng của dòng điện

Am pe kế

Tổng
điểm

0,5

1
C2
0,


0,5

C40,5

1
0,5đ

Cường độ dòng điện

4
C6

1


Hiệu điện thế

1

4

C5
0,5đ

C7


Sơ đồ mạch điện

2
C8a 1
C8b 1,5

U, I, trong mạch điện song
song
Tổng điểm

1,5

2

0,52
C9a 2đ
C9b 1đ
5.5

2,5
3
10


Phòng GD&ĐT Yên Thủy

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Trường THCS Ngọc Lương

Môn :Vật Lí 7

Điểm

Nhận xét của giáo viên

I/ Trắc Nghiệm
Câu 1 : Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây.
A. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin. C. Áp sát thước nhựa vào một cực nam châm.
B. Hơ nóng thước trên ngọn lửa.

D. Cọ sát thước nhựa bằng mảnh vải khô.

Câu 2 : Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện.
A. Ấm điện

B. Quạt điện

C. Đèn LED

D. Nồi cơm điện

Câu 3 : Cọ sát 2 thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một thanh lên trục quay,
đưa hai đầu thanh nhựa đã được cọ sát lại gần nhau thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây.
A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau.

C. Hai thanh nhựa này đẩy nhau.

B. Không có hiện tượng gì sảy ra

D. Lúc đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau.

Câu 4 : Ampe kế là gì?
A. Là dụng cụ đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếu.
B. Là dụng cụ đo lượng electron chạy qua đoạn mạch.
C. Là dụng cụ đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạch.
D. Là dụng cụ đo cường độ dòng điện .
Câu 5 : Câu phát biểu nào sau dưới đây về dòng điện là không đúng.
A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.
B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó là một hiệu điện thế.
C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.
D. Nguồn điên tạo ra và duy trì dòng điện chạy qua trong mạch điện kín.


II/ Tự Luận
Câu 6 : Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây.
a) 0.35A = ………………..mA
b) 2.36A = …………………mA

b) 485mA = ………………A
c) 32mA = ………………A

Câu 7 : Đổi dơn vị cho các giá trị sau.
a) 500 kV = …………………V

b) 360V = …………………kV

b) 0.8 V = ……………………mV

c) 12kV = …………………mV

Câu 8 : Cho một nguồn điện gồm : 2 pin, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 2 bóng đèn . Hãy vẽ sơ đồ mạch
điện và chỉ rõ chiều dòng điện khi mạch kín.
a, Vẽ sơ đồ hai bóng đèn mắc nối tiếp

b, Vẽ sơ đồ hai bóng đèn mắc song song.

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ :

a, Khi mạch kín, xác định chỉ số của Ampe kế A3 biết ampe
kế A1 chỉ 1, 5A ampe kế A2 chỉ 0,6A (2đ)
b, Vôn kế V2 chỉ 12V em hãy cho biết chỉ số vôn kế V1 và
hiệu điện thế của nguồn khi mạch kín(1đ)

A
1

V
2
A
2
A
3
V
1

Bài giải
a,.............................................................................b,........................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II
...........................................................................................................................................................
I. TRẮC
NGHIỆM
...........................................................................................................................................................


Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

B

A

D

C

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Điểm
II.TỰ LUẬN
Câu 6. ( 1đ)

a) 0,35A = 350mA

(0,25đ)

b) 485mA= 0,485A (0,25đ)

c) 2.36A= 2360mA

(0,25đ)

d) 32mA= 0,032A

(0,25đ)

Câu 7.(1đ)
a) 500kV= 500000V (0.25đ)

b) 360V= 0,36kV

(0.25đ)

c) 0,8V= 800mV

d)12kV= 12000000mV

(0.25đ)

(0.25đ)

Câu 8.
a) 2 bóng đèn mắc nối tiếp.

b) 2 bóng đèn mắc song song.

(Vị trí vôn kế và am pe kế có thể tùy biến)

A

A

1
V

Câu 9:
a, I1= I2+I3=> I3 = I1- I2
thay số ta có I3 = 0,9A( 2đ)

A
1

V
2
A
2
A
3

b, U=U1= U2 = 12V (1đ)
V
1

1,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×