Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 32: Tập tính của động vật (TT)

Giáo án Sinh 11

Giáo viên: Đoàn Thế Hạnh

Bài 32 TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức: + Nêu được một số tập tính học tập ở động vật.
+ Ứng dụng hiểu biết về tập tính của động vật trong thực tiễn.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Bảo vệ động vật, tạo môi trường sống đa dạng cho sinh vật.
- Tư duy: Tư duy lôgic, liên kết kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, hình 32.1, 32.2 SGK phóng to.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Các hình thức học tập của động vật, ứng dụng của tập
tính vào đời sống.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được. Cho ví dụ
- Nêu cơ sở thần kinh của tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Một số hình thức học tập IV. MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở
ở động vật.
ĐỘNG VẬT.
GV: Ở động vật có những hình thức học
- Quen nhờn
tập nào?
- In vết
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu
- Điều kiện hóa: kiện hóa hành động,
hỏi.
điều kiện hóa đáp ứng
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
- Học ngầm
- Học khôn
* Hoạt động 2: Tìm hiểu Một số dạng tập V. MỘT SỐ DẠNG TẬP TÍNH PHỔ
tính phổ biến ở động vật
BIẾN Ở ĐỘNG VẬT.
GV: Hãy nêu một số tập tính kiếm ăn, săn 1. Tập tính kiếm ăn
mồi ở động vật? Cho biết: Động vật rình - Tác nhân kích thích: Hình ảnh, âm thanh,
mồi, vồ mồi, rượt đuổi mồi, giết con mồi… mùi phát ra từ con mồi.
như thế nào?
- Chủ yếu là tập tính học được. Động vật
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
có hệ thần kinh càng phát triển thì tập tính
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
càng phức tạp.


Giáo án Sinh 11
GV: Động vật bảo vệ lãnh thổ như thế
nào? Có ý nghĩa gì đối với đời sống động
vật?
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
GV: Hãy nêu một số tập tính liên quan đến
sinh sản ở động vật? Động vật ve vãn,
dành con cái, giao hoan, làm tổ, ấp trứng,


chăm sóc con non… như thế nào?
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận

GV: Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư
chúng định hướng bằng cách nào?
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận

GV: Thế nào là tập tính xã hội? Tập tính xã
hộ có ý nghĩa gì trong đời sống của động
vật?
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu Ứng dụng
những hiểu biết về tập tính vào đời sống
và sản xuất.
GV: Cho một số VD về ứng dụng những
hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản
xuất (giải trí, săn bắn, bảo về mùa màng..)
HS: nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận

Giáo viên: Đoàn Thế Hạnh
2. Tập tính bảo vệ lãnh thổ
- Dùng chất tiết, phân hay nước tiểu đánh
dấu lãnh thổ. Chiến đấu quyết liệt khi có
đối tượng xâm nhập.
- Bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản.
3. Tập tính sinh sản.
- Tác nhân kích thích: Môi trường ngoài
(thời tiết, âm thanh, ánh sáng, hay mùi
docon vật khác giới tiết ra..) và môi trường
trong (hoocmôn sinh dục).
- Ve vãn, tranh giành con cái, giao phối,
chăm sóc con non.
- Tạo ra thế hệ sau, duy trì sự tồn tại của
loài.
4. Tập tính di cư
- Định hướng nhờ vị trí mặt trăng, mặt trời,
các vì sao, địa hình, từ trường, hướng dòng
chảy.
- Tránh điều kiện môi trường không thuận
lợi.
5. Tập tính xã hội.
Tập tính vị tha bao gồm:
- Tập tính thứ bậc.
- Tập tính vị tha.
VI. ỨNG DỤNG NHỮNG HIỂU BIẾT
VỀ TẬP TÍNH VÀO ĐỜI SỐNG VÀ
SẢN XUẤT.
Con người huấn luyện động vật vào các
mục đích khác nhau: Giải trí, săn bắn, bảo
vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc
phòng.

4. Củng cố: Ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Chuẩn bị bài thực hành (Bài 33).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×