Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 32: Tập tính của động vật (TT)

Giáo án sinh học 11 CB
Tiết: 33

BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TT)

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
a. Cơ bản
- Nêu được một số tập tính ở người
- Tìm được những ví dụ về con người sử dụng một số tập tính của động vật trong bảo vệ nông
nghiệp, trong đời sống.
- Nêu được ví dụ về việc xây dựng một số tập tính cho động vật qua huấn luyện, bằng con đường
thành lập phản xạ có điều kiện.
b. Trọng tâm
Khả năng thay đổi tập tính của động vật qua thuần hóa và rèn luyện
2. Kỹ năng
- Huấn luyện các vật nuôi trong gia đình.
- Giải thích được tại sao người ta lại huấn luyện được động vật biểu diễn xiếc.
3. Thái độ
- Xây dựng thói quen trong nếp sống ở thời đại văn minh của con người.
- Có ý thức bảo vệ động vật quý hiếm bằng cách tạo điều kiện sống thật tốt để chúng sinh sản và

tăng nhanh về số lượng, bảo vệ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ độ đa dạng sinh học.
- Lên án hành động săn bắt động vật hoang dã quý hiếm.
II. Chuẩn bị dạy và học
1. Giáo viên
- Tranh vẽ một số hoạt động huấn luyện hay thực hiện kỹ năng của các loài động vật.
- Một số đoạn phìm về tập tính của động vật (nếu có).
- Phiếu học tập để học sinh thảo luận nhóm.
2. Học sinh
- Xem trước bài mới, tìm hiểu tập tính ở người và việc ứng dụng các tập tính vào trong chăn nuôi
và huấn luyện thú.
- Phiếu học tập của nhóm để thảo luận.
III. Tiến trình tổ chức dạy và học
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Hãy cho biết một số hình thức học tập ở động vật, cho ví dụ minh họa.
- Hãy cho biết một số tập tính phổ biến ở động vật. Cho ví dụ minh họa.
- Phân tích ý nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ.
3. Hoạt động dạy và học
a. Mở bài
Giáo viên có thể nhắc lại một số tập tính phổ biến ở động vật hoặc kiểm tra bài cũ bằng nội
dung này và đi vào nội dung bài mới.
b. Bài mới
Hoạt động của GV và HS

Nội Dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tập tính ở người VI. Tập tính ở người
diễn ra như thế nào.
GV: Ở người cũng có tập tính bẩm sinh (phản - Con người có những tập tính bẩm sinh:


Giáo án sinh học 11 CB
xạ không điều kiện) và tập tính học được
trong đời sống (phản xạ có điều kiện). Các
em có thể tìm những ví dụ để chứng minh là
ở người có các tập tính đó.
HS: Thảo luận nhóm, ghi nhận và trả lời:
- Con người có những tập tính bẩm sinh: Em
bé mới sinh ra đã biết bú, biết khóc …
- Con người có hệ thần kinh rất phát triển→


rất nhiều tập tính học được trong đời sống.
+ Thói quen tốt như chăm học, nề nếp, đúng
giờ …
+ Thói quen xấu như: lười biếng, cẩu thả, nói
bậy …
GV: Nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về việc ứng dụng tập
tính trong chăn nuôi và trong nông nghiệp.
GV: Yêu cầu HS nêu 1 số ví dụ cụ thể trong
thực tiễn đời sống trong chăn nuôi, để thấy
được vai trò của tập tính mà con người đã
ứng dụng trong hoạt động sản xuất chăn nuôi.
HS: Thảo luận và trả lời, bổ sung lẫn nhau
hay có thể kể 1 vài mẫu chuyện về việc huấn
luyện cá heo, sư tử …
GV: Trâu, bò xưa kia là động vật hoang dã
nhưng nhờ con người thuần hóa nên nó đã trở
thành gia súc rất có giá trị trong đời sống của
con người hay thuần hóa chó, mèo để giữ
nhà, bắt chuột.
GV: Hãy nêu 1 số ví dụ về biện pháp đấu
tranh sinh học trong nông nghiệp và ưu thế
của biện pháp này.
HS: Trao đổi và trả lời:
+ Sử dụng bọ để diệt rệp cam.
+ Ong mắt đỏ để diệt sâu hại cây.
+ Tò vò để diệt sâu.
GV: Ngoài ra, các nhà nghiên cứu dựa vào
tập tính giao phối của nhiều côn trùng gây
hại, tạo thể đực bất thụ. Diệt được nhiều sâu
bọ gây hại mà không gây ô nhiễm môi
trường.
GV: Ở rạp xiếc người ta đã vận dụng việc
thay đổi tập tính của động vật như thế nào?
HS: Huấn luyện → biến đổi các tập tính bẩm
sinh thành các tập tính thứ sinh. Thí dụ như:
Khỉ đi xe đạp, chó làm toán …

VD: Em bé mới sinh ra đã biết bú, biết khóc,…
- Con người có hệ thần kinh rất phát triển→ rất
nhiều tập tính học được trong đời sống.
VD:
+ Thói quen tốt như chăm học, nề nếp, đúng giờ …
+ Thói quen xấu như: lười biếng, cẩu thả, nói bậy


VII. Ứng dụng tập tính trong chăn nuôi và
trong nông nghiệp
1. Ứng dụng trong chăn nuôi
- Nhiều động vật hoang dã đã được con người chọn
lọc, thuần dưỡng từ thời xa xưa trở thành gia súc
ngày nay.
VD: trâu, bò …
- Thuần hóa chó, mèo để săn mồi, bắt chuột, trông
coi nhà cửa, …

2. Ứng dụng trong nông nghiệp
- Trong sản xuất nông nghiệp con người đã lợi
dụng tập tính của động vật để phục vụ cho nông
nghiệp.
VD: + Sử dụng bọ để diệt rệp cam.
+ Ong mắt đỏ để diệt sâu hại cây.
+ Tò vò để diệt sâu.
- Các nhà nghiên cứu dựa vào tập tính giao phối
của nhiều côn trùng gây hại, tạo thể đực bất thụ.
Diệt được nhiều sâu bọ gây hại mà không gây ô
nhiễm môi trường.
VIII. Thay đổi tập tính của động vật trong
luyện thú


Giáo án sinh học 11 CB
Huấn luyện → biến đổi các tập tính bẩm sinh thành
các tập tính thứ sinh.
VD: Khỉ đi xe đạp, chó làm toán,…
4. Củng cố
- Sử dụng phần kết luận chung để củng cố.
- Giáo viên có thể tổng kết hệ thống hóa những kiến thức cơ bản trong phần tập tính, với một số
câu hỏi:
1. Tập tính là gì?
2. Các loại tập tính và ý nghĩa của chúng đối với đời sống của động vật?
3. Bản chất của tập tính?
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài và trả lời các câu hỏi ở cuối bài.
- Xem lại các nội dung đã học trong phần tập tính ở động vật để tiết sau học thực hành.
- Sưu tầm các hình ảnh, đoạn phim trên internet về các tập tính của động vật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×