Tải bản đầy đủ

skkn TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
ĐỀ TÀI: LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI.

A. PHẦN MỜ ĐẦU:
Bạn ơi sử dụng điện năng
An toàn tiết kiệm lòng rằng quyết tâm
Là mang lợi ích âm thầm
Cho bản thân đẹp như tâm của mình
Mang niềm vui đến gia đình
Thiết tha nhất trí nào cùng chung tay.

Trong mọi nơi trên địa cầu và ngay cả cuộc sống của chúng ta, khắp nơi
đều có cảnh đẹp, khí hậu, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Đã có bao lần chúng ta tự
đặt câu hỏi để hỏi mình về vấn đề này chưa: “Tại sao trên trái đất có nhiều cảnh
đẹp, nhiều tài nguyên,...đến thế không?”. Đó chính là nhờ thượng đế đã ưu ái
ban cho nhân loại chúng ta. Trên đất nước Việt Nam có rất nhiều tài nguyên
thiên nhiên. Tuy vậy, không có nghĩa là tài nguyên sẽ mãi trường tồn được. Nếu
như con người biết sử dụng tài nguyên một cách chính xác, có chừng mực thì nó

sẽ được bảo quản, trường tồn lâu dài.
Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng
trầm và biến động bấy nhiêu. Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng có những
thứ luôn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta qua bao thế hệ. Và tư tưởng về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh là một điển hình. Đó chính là một tài sản vô giá
của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt Nam. Trong
di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ những lời dạy của Bác về
giáo dục tiết kiệm, hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo dục, chúng ta không
thể không quan tâm đến vấn đề “Giáo dục tiết kiệm năng lượng theo tư tưởng
Hồ Chí Minh cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi Mầm non, bởi trẻ em như một
cây non, cần được uốn nắn ngay từ đầu.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 1


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Trẻ mẫu giáo là lứa tuổi mà trẻ thích học hỏi hiếu động, khám phá những gì
mới lạ. Chính vì vậy, cần giáo dục trẻ ngay từ lúc này để trẻ phát triển về các
mặt đạo đức, thói quen, có hành vi đúng đắn về việc sử dụng năng lượng tiết
kiệm năng lượng để góp phần vào công cuộc xây dựng một cộng đồng xanh và
lành mạnh.
Như chúng ta đã biết, năng lượng là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu đối
với cuộc sống của con người, năng lượng góp phần duy trì sự sống và phát triển
đất nước. Nếu như không có năng lượng sẽ không có sự sống mọi thứ sẽ không
tồn tại, thế nhưng nguồn năng lượng quý báo của chúng ta đã đang dần hao mòn
và gần như cạn kiệt.
Chính vì vậy mà việc sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả đang là
vấn đề cần thiết, cấp bách hiện nay và trường mẫu giáo là nơi lý tưởng để phát
huy vấn đề này. Hơn nữa, nếu ngay trong cuộc sống hàng ngày, các thầy cô là
người đi tiên phong trong việc tiết kiệm năng lượng thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp
đôi.
Bí quyết nào để “truyền lửa” tiết kiệm năng lượng cho trẻ? Là giáo viên
đứng lớp tôi hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải đưa nội dung giáo dục
tiết kiệm năng lượng cho trẻ mầm non đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Với mong muốn
trang bị cho trẻ những kiến thức tối thiểu để trẻ biết sử dụng năng lượng tiết
kiệm làm hành trang trong cuộc sống hiện tại và sau này. Từ những lý do nêu
trên tôi mạnh dạn chọn đề tài “Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong


một số hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” nhằm giúp trẻ hình thành thói
quen tiết kiệm từ lúc nhỏ để trở thành người có ích cho xã hội.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 2


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

B/ NỘI DUNG
I.

Cơ sở lí luận:
Như chúng ta đã biết sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là sử dụng

năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí
năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mà
vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình sản xuất, dịch vụ
và sinh hoạt. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả góp phần giữ gìn nguồn năng lượng,
đảm bảo nhu cầu sử dụng trước mắt cũng như lâu dài của gia đình và cộng đồng.
Trường học là nơi tập trung nguồn lực cơ bản cho tương lai, là môi trường giáo
dục tốt nhất cho mọi nội dung trong chương trình. Như vậy, giáo dục sử dụng
năng lượng tiết kiệm cho trẻ mầm non là nội dung hết sức cần thiết trong cuộc
sống ngày nay.
Giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là cung cấp cho trẻ
những hiểu biết ban đầu về năng lượng và ích lợi của năng lượng đối với đời
sống con người. Để giáo dục cho trẻ đạt hiệu quả cao, đòi hỏi cô giáo cần có sự
hiểu biết đúng đắn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, tâm huyết yêu trẻ
và sự phối hợp đồng bộ của nhà trường và gia đình. Có làm được như vậy mới
giúp trẻ có được ý thức tốt góp phần giữ gìn nguồn năng lượng.
Thông qua các hoạt động học và hoạt động vui chơi, giáo viên lồng ghép
nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ với các nội
dung thiết thực, phù hợp với trẻ. Qua đó giúp trẻ có những kiến thức cơ bản về
môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cụ thể như:
- Trẻ có những hiểu biết ban đầu về năng lượng như điện, nhiên liệu (xăng, dầu,
ga, củi, than) năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nước
- Ích lợi của năng lượng điện, nhiên liệu, năng lượng sạch như mặt trời, gió,
nước.
- Biết tiết kiệm năng lượng như cách sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;
Nguyên tắc sử dụng điện an toàn; Hình thành hành vi, thái độ tiết kiệm năng
lượng.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 3


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ mầm non để
hình thành ở trẻ các hành vi, thói quen cùng với người lớn sử dụng tiết kiệm
năng lượng. Để nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ
mầm non đạt hiệu quả cao thì giáo viên cần có kế hoạch giáo dục phù hợp của
chủ đề, của hoạt động.

II.THỰC TRẠNG:
Là một giáo viên được phân công đứng lớp lá, tôi luôn muốn làm sao để
đưa những nội dung giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm hướng tới việc
hình thành ý thức, kỹ năng vào trong các chủ đề và các hoạt động trong ngày
phù hợp với điều kiện và cuộc sống thực tế của trẻ.Tuy nhiên bản thân tôi chưa
học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong thực tế và trong công tác giảng dạy nên
trong quá trình thực hiện tôi đã gặp một số khó khăn và thuận lợi sau:
1. Thuận lợi:
Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm chỉ đạo về chuyên môn dự giờ
thăm lớp và hướng dẫn giáo viên thực hiện nội dung giáo dục sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ.
Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học
tập và thực hành tiết kiệm năng lượng. Động viên giáo viên sưu tầm thêm trò
chơi, câu chuyện về tiết kiệm năng lượng để dạy cho trẻ.
Nhà trường tạo bảng tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng cho giáo viên,
trẻ, và phụ huynh cùng xem.
Giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi ở bạn bè, đồng
nghiệp.
Qua trực tiếp đứng lớp thực hiện công tác chủ nhiệm và chăm sóc các trẻ,
tôi nhận thấy trẻ ở lớp Lá do tôi chủ nhiệm rất thích được nghe cô kể chuyện và
tham gia trò chơi về vấn đề tiết kiệm năng lượng trẻ luôn tỏ ra sôi nổi hào hứng
trong khi được chơi, và tôi nghĩ mình có thể dựa vào điều kiện thuận lợi này để
giáo dục cho trẻ học tập và thực hành tiết kiệm năng lượng.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 4


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

2. Khó khăn:
Hiểu biết chung về năng lượng và tiết kiệm năng lượng ở giáo viên còn hạn
chế.
Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động lồng ghép giáo
dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả chưa cao.
Trẻ ở tuổi mầm non còn nhỏ chưa hiểu nhiều những kiến thức về tiết kiệm
năng lượng.
Việc tạo ra môi trường sử dụng năng lượng tiết kiệm chưa phong phú.
Do phụ huynh nhiều công việc, đa số chưa có thời gian quan tâm đến trẻ
nhất là việc giáo dục cho trẻ những hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu
quả.
Bản thân tôi chưa thực sự là một tấm gương trong việc sử dụng năng lượng
tiết kiệm.
Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi luôn trăn trở về lời dạy của Bác:
“ Các thầy cô giáo phải tìm cách dạy, dạy cái gì, dạy như thế nào để trò hiểu
chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh...trăn trở làm sao cho trẻ có thể học tập tốt và có
thể làm được một số việc để tiết kiệm năng lượng.Vấn đề này luôn làm tôi suy
nghĩ và tôi đã quyết tâm tìm cách trả lời cho mình thông qua nội dung đề tài
“Lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ mẫu
giáo 5-6 tuổi” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ Mẫu Giáo hằng
ngày ở lớp mình.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
Tiết kiệm năng lượng để làm gì? Và làm những gì để tiết kiệm năng lượng?
Với những câu hỏi trên tôi đã có kế hoạch cũng như giải pháp đưa vào giáo dục
các cháu với nhiều hình thức, nhiều phương pháp, thực hiện lồng ghép trong
suốt các chủ đề cũng các hoạt động trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ có
hiệu quả từ giải pháp sau:
1. Tự học hỏi bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết chung về năng lượng và
tiết kiệm năng lượng.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 5


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Để thực hiện nội dung giáo dục của chuyên đề đạt kết quả cao thì người
giáo viên cần có những kiến thức nhất định về chuyên đề vì vậy tôi tìm đọc các
tài liệu, sách báo trên mạng Iternet để nâng cao hiểu biết chung về năng lượng
và tiết kiệm năng lượng.
Để có các phương pháp giáo dục hiệu quả tôi tìm trong thư viện nhà
trường mượn tài liệu tổ chức thực hiện giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm
hiệu quả trong trường mầm non.
Tham gia dự giờ các hoạt động tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm
hiệu quả do nhà trường tổ chức. Và đặc biệt sự gương mẫu, quan tâm có ý thức
trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm của giáo viên có vai trò quan trọng để
giúp trẻ hình thành thái độ và ý thức tiết kiệm trong cuộc sống. Vì vậy, trong
mọi hoạt động tôi đều chú ý như tắt bóng đèn, quạt trước khi ra khỏi phòng, tắt
các thiết bị điện khi không sử dụng.
Bản thân luôn tìm tòi, sáng tạo và học hỏi chị em đồng nghiệp, sáng tạo
phương pháp giảng dạy nâng cao trình độ chuyên môn, lồng ghép, tích hợp nội
dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào trong tất cả các hoạt
động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ một cách linh hoạt góp phần tạo hứng
thú và rèn thói quen cho trẻ.
2. Giáo dục kiến thức, hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày vào mọi lúc, mọi nơi.
Tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ đều được cô giáo lồng ghép, tích
hợp những kiến thức, kỹ năng hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu
theo kế hoạch mỗi chủ đề. Để nội dung giáo dục trẻ sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu quả vào chương trình hiệu quả tôi thực hiện các bước sau:
Khi xây dựng kế hoạch tôi lựa chọn nội dung sử dụng năng lượng tiết
kiệm hiệu quả phù hợp với điều kiện và cuộc sống của trẻ, phù hợp với chủ đề
của hoạt động.
 Tích hợp nội dung giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
thông qua hoạt động theo từng chủ đề:

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 6


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Đối với chủ đề Trường mầm non – Gia đình
Dạy trẻ biết lợi ích của điện và cho trẻ nhận biết một số đồ dùng sử dụng
điện trong trường mầm non, trong gia đình như đồ dùng để thắp sáng gồm có:
bóng đèn tuýt, đèn tròn, đèn bàn; đồ dùng để nghe, nhìn: Ti vi, catset; Đồ dùng
phục vụ cho ăn uống: Tủ lạnh, bếp điện, ấm điện, nồi cơm điện…Đồ dùng phục
vụ sinh hoạt: Máy giặt, bình nóng lạnh, quạt máy, điều hòa…Từ đó dạy trẻ tìm
hiểu lợi ích của điện trong cuộc sống hằng ngày: Điện cung cấp ánh sáng cho bé
xem sách; điện giúp cho máy tính hoạt động để cha mẹ làm việc, bé học và chơi
trên máy tính hay giúp cho tivi hoạt động để bé xem phim hoạt hình; điện dùng
để nấu chín cơm (nồi cơm điện) cho Bé ăn hằng ngày…
Đối với chủ đề Bản thân:
Dạy trẻ biết được bản thân trẻ cũng rất cần năng lượng như: Bé cần điện
để xem tranh, nghe nhạc, xem ti vi, chơi kissmast, quạt cho mát.
Dạy trẻ cần phải làm gì để tiết kiệm năng lượng như: Không mở cửa sổ,
cửa ra vào khi máy điều hòa, máy sưởi đang bật; tắt đèn quạt khi ra khỏi phòng;
không được mở cánh cửa tủ lạnh trong thời gian dài, luôn đóng kín cửa tủ lạnh;
tắt đài, ti vi, khi không nghe, không xem; tắt máy vi tính khi không sử dụng.
Đối với chủ đề Nghề nghiệp
Dạy trẻ biết rằng tất cả các nghề trong xã hội đều có sử dụng đến năng
lượng. Ví dụ: Tôi cho trẻ biết nghề bác sĩ dùng điện để chữa bệnh cho mọi người
như: Có điện thì mới siêu âm được. Nghề giáo viên dùng điện để cho trẻ xem
tranh ảnh trên máy vi tính, xem phim. Nghề đánh bắt cá dùng điện, xăng dầu để
động cơ hoạt động được và chạy ra sông để bắt cá.
Ví Dụ: Chủ điểm “Nghề nông quê em” tôi lồng ghép giáo dục năng lượng
vào tiết dạy như: Phơi lúa bằng ánh nắng mặt trời, năng lượng giúp cây quang
hợp và tươi tốt. Ngoài ra, cho trẻ làm quen bài thơ “Bác nông dân” hay đọc đồng
dao “Nhớ ơn”, qua đó cho trẻ biết để có lương thực, thực phẩm nuôi sống chúng
ta hằng ngày, các cô bác nông dân phải rất vất vả cho nên các con phải kính
trọng, nhớ ơn và phải biết tiết kiệm khi sử dụng như: Trong khi ăn con phải ăn
hết xuất, không làm rơi rãi thức ăn, ăn đủ các bữa ăn trong ngày không bỏ bữa.
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 7


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Đối với chủ đề Tết – mùa xuân
Dạy trẻ nhận biết được quá trình lớn lên của cây xanh và biết được lợi ích
của cây đối với con người là cung cấp không khí, oxi.
Ví Dụ: Cho trẻ trồng cây hưởng ứng ngày “Tết trồng cây” cô cùng trẻ tưới nước,
chăm sóc cây ở sân trường, ở góc thiên nhiên tham gia công việc này thường
xuyên để dạy trẻ biết rằng cây xanh rất cần cho chúng ta.
Ở chủ đề tôi còn lồng ghép giáo dục trẻ sử dụng hợp lí lương thực, thực
phẩm; ăn uống điều độ, hợp vệ sinh trong ngày tết.
Đối với chủ đề thề giới động vật
Ngoài việc cho trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các con vật tôi
còn cho trẻ biết các con vật cũng cần uống nước giống như con người.
Ví dụ: Trong bài “Một số con vật sống dưới nước” tôi đặt câu hỏi: “Điều gì xảy
ra khi vớt cá lên khỏi nước? Vì sao? Để kích thích trẻ đưa ra các cách giải quyết
các vấn đề. Nước có tầm quan trọng như thế nào đối với động vật sống dưới
nước? Nếu không có nước những sinh vật này sẽ ra sao? Muốn bảo tồn những
loài động vật này chúng ta phải làm gì?...Qua đó trẻ hiểu biết hơn về vai trò của
nước đối với các loài động vật nói chung và động vật dưới nước nói riêng. Giáo
dục trẻ có thài độ và hành động tiết kiệm nước, giữ nguồn nước sạch để các loài
động vật sinh tồn.
Đối với chủ đề các phương tiện và luật giao thông
Tôi cho trẻ nhận biết các đồ dùng sử dụng nhiên liệu trong gia đình: Đồ
dùng sử dụng xăng dầu: Xe máy, ô tô, máy bơm…lợi ích của nhiên liệu giúp cho
các phương tiện giao thông như xe máy, xe ô tô, tàu hỏa…hoạt động để vận
chuyển người, hàng hóa, giúp cho máy móc trong quá trình sản xuất. Năng
lượng từ rơm, rạ, than củi, gas…có thể làm chất đốt trong sinh hoạt và sản xuất.
Đối với chủ đề Nước & Hiện tượng tự nhiên.
Dạy cho trẻ biết về lợi ích của năng lượng mặt trời. Ví dụ: Khi mở các cửa
sổ để đón ánh sáng mặt trời thay vì sử dụng các loại đèn chiếu sáng, hoặc phơi
khô quần áo ngoài trời thay vì vắt khô trong máy giặt, là, sấy…Tôi có thể giải
thích cho trẻ hiểu vì sao tôi lại làm như vậy (để tiết kiệm điện, đồng thời tiết
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 8


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

kiệm được tiền cho gia đình). Mặt trời là nguồn năng lượng, chúng ta có thể sử
dụng ánh nắng mặt trời để sưởi ấm làm cho cây cối phát triển; năng lượng mặt
trời làm cho ô tô chuyển động…
Dạy trẻ biết lợi ích năng lượng gió: Tôi cho trẻ ra sân trường để cảm nhận
gió thổi trên da, trên mái tóc, trên cành cây lá cây. Ngoài ra tôi cho trẻ xem tranh
ảnh, băng hình về sức mạnh của gió: Gió thổi giúp tàu thuyền chạy trên sông,
trên biển. Các bạn nhỏ tận dụng sức gió để chơi thả diều bay trên bầu trời hay
gió thổi làm quay chong chóng giúp sản xuất ra điện…
Lợi ích năng lượng nước: Con người cần nước để ăn uống, tắm rửa, giặt
quần áo. Con vật, cây xanh cần nước để sống và phát triển, nước giúp điều hòa
không khí và tạo ra vẻ đẹp cho môi trường (đài phun nước, hồ tắm). Sử dụng
sức nước để tạo ra điện…Nước rất cần thiết với cuộc sống con người, vì vậy tôi
dạy trẻ biết sống tiết kiệm, không lãng phí nước sạch. Dạy trẻ câu khẩu hiệu
“Giọt nước quí hơn vàng”.
Ví dụ: Tôi trò chuyện với trẻ về lợi ích và sự cần thiết của nước trong đời sống
hằng ngày của con người. Cho trẻ biết thêm nếu không có nước chúng ta sẽ khát
nước, cơ thể sẽ mệt mỏi không thể hoạt động được, không có nước mọi hoạt
động về vệ sinh, sinh hoạt sẽ không thực hiện được, tóm lại nếu thiếu nước đời
sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy cần phải tiết kiệm nước như:
Chúng ta uống nước khi khát nước. Khi uống không đổ phí nước, không rót
nước tràn ly đổ ra ngoài. Chỉ dùng nước sạch khi cần thiết (làm vệ sinh trước và
sau ăn: rửa tay, súc miệng và đi vệ sinh,...), con không mở nước để tràn hoặc
nghịch phá nước như vậy sẽ rất lãng phí. Những nội dung này thường xuyên
lồng ghép vào các hoạt động, qua đó nhắc nhở trẻ nhằm khắc sâu kiến thức dần
dần sẽ tạo thói quen cho trẻ
Dạy trẻ biết nguồn năng lượng sạch bao gồm năng lượng mặt trời, gió,
nước, dạng năng lượng sạch này không làm hại đến môi trường như những năng
lượng khác như (than, dầu lửa ,khí ga tự nhiên).
Đối với chủ đề Quê hương – Bác Hồ.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 9


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Cô cho trẻ xem tranh, đọc thơ, truyện và trò chuyện về sự tiết kiệm năng
lượng như: truyện “Đom đóm thắp sáng”…và các hình ảnh về tiết kiệm năng
lượng. Qua việc cho trẻ xem những tư liệu đó sẽ giúp cho trẻ thêm yêu quê
hương đất nước và học nhiều đức tính tốt đẹp của Bác.
Đối với chủ đề Trường tiểu học.
Trước hết, cần dạy trẻ phải thương yêu giúp đỡ nhau, phải đoàn kết chặt
chẽ: Đoàn kết giữa các trẻ lớn và các trẻ bé và biết tiết kiệm năng lượng khi sử
dụng.
Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi tập cho các trẻ nên tự phục vụ bản thân cho
quen, không nên làm nũng (Cho trẻ tự thay đồ, làm vệ sinh cá nhân).
Cần dạy cho trẻ biết: Giữ gìn đồ chơi là khi chơi không đập phá, không
giành giật đồ chơi với bạn, chơi xong biết thu dọn đồ chơi gọn gàng, giữ gìn đồ
dùng học tập, không bôi bẩn, hoặc làm hỏng (rách) vở sách, giữ gìn dụng cụ bút,
tẩy, bút màu,…khi sử dụng cũng là một việc làm thực hiện “Tiết kiệm năng
lượng” trong quá trình trẻ thực hiện, cô theo dõi phát huy và nhắc nhở trẻ.
 Tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiêm, hiệu quả
thông qua các hoạt động trong ngày:
Muốn tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm năng
lượng hiệu quả không chỉ lồng ghép qua các hoạt động học mà còn lồng ghép
tích hợp trong các hoạt động khác ở mọi lúc mọi nơi như hoạt động vui chơi,
hoạt động chiều, ăn ngủ, giờ đón và trả trẻ. Để đạt được mục tiêu này tôi thường
xuyên lồng ghép giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng đối với tất cả các hoạt động
khác trong ngày khi có thể:
Hoạt động trong giờ đón, trả trẻ, thể dục sáng:
Sau khi đón trẻ vào lớp tôi trò chuyện với trẻ, cho trẻ kể về những thiết bị,
vật dụng trong gia đình hay những vật dụng ở lớp cần sử dụng điện.
Cho trẻ lựa chọn những vật dụng sử dụng điện, xăng dầu, gas…trong đồ
chơi gia đình, ở trường lớp như quạt điện, đầu đĩa, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nước,
ánh nắng mặt trời...Trong đó tôi đã lồng ghép dạy trẻ cách sử dụng một số thao
tác đối với quạt, công tác điện; vặn vòi nước, biết tắt điện; khóa van nước sau
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 10


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

khi sử dụng xong. Chẳng hạn tôi hỏi trẻ hôm nay trời nắng hay mưa? Nếu trời
nắng thì chúng ta cần phải làm gì? (Phơi quần áo, tắm nắng vào buổi sáng, sử
dụng nóng lạnh bằng năng lượng mặt trời...)
Cho trẻ xem phim, ảnh về các hành vi tiết kiệm năng lượng, chơi trò chơi
hành vi đúng sai về tiết kiệm năng lượng để trẻ có thể phân biệt được các hành
vi đúng.
Khi cho trẻ ra sân tập thể dục tôi trò chuyện cho trẻ biết lợi ích của ánh
nắng buổi sáng đối với cơ thể.
Hoạt động có chủ đích:

 Hoạt động khám phá khoa học
Cho trẻ tham gia thảo luận về trách nhiệm của trẻ trong việc sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả như: Tắt quạt, ti vi, máy vi tính…khi không sử dụng.
Biết nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Trẻ cùng nhau thảo luận theo các câu
hỏi: Ai cần đến năng lượng ?Năng lượng có từ đâu ? Đồng thời cho trẻ so sánh
việc tiêu thụ năng lượng giữa các gia đình. Cùng đếm các đồ dùng sử dụng điện
và cùng trò chuyện về hóa đơn thu tiền điện hàng tháng của gia đình mình.
Ví dụ: Với đề tài “Đồ dùng sử dụng điện trong gia đình”.
Tôi cho trẻ trải nghiệm về các đồ dùng sử dụng điện trong gia đình. Qua
các hoạt động trải nghiệm, đưa ra tình huống cho trẻ dự đoán, quan sát bằng
hình ảnh thật, tôi cung cấp cho trẻ những kiến thức đơn giản về đặc điểm của
các đồ dùng sử dụng điện trong gia đình đó như: Khi cắm bàn là vào điện thì sẽ
sử dụng được, muốn gạo chín thành cơm thì phải cắm điện,…Khi sử dụng điện
cô giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm điện như là: Tắt các đồ dùng điện khi không sử
dụng, chỉ sử dụng khi cần thiết: nóng thì mới bật quạt; khi học bài thì mới bật
đèn học; khi quần áo nhàu thì sử dụng bàn ủi…Tuy nhiên, khi giáo dục trẻ sử
dụng năng lượng tiết kiệm phải kết hợp giáo dục trẻ sử dụng điện an toàn: Khi
trời mưa to giông bão thì không nên sử dụng các đồ dùng điện, chân hoặc tay
ướt không nên sờ vào đồ dùng điện và ổ cắm điện, biết tránh xa các thiết bị sử
dụng năng lượng gây nguy hiểm như ổ điện, bàn ủi nóng, bếp than…

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 11


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Ngoài ra: tôi còn cung cấp cho trẻ biết thêm những đồ dùng sử dụng điện
khác như: Máy giặt, xe đạp điện, bình nóng lạnh, bếp điện, lò nướng…Từ đó,
giáo dục trẻ có những hành động thiết thực, vừa sức của trẻ để sử dụng điện tiết
kiệm. Góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên điện đang dần bị cạn kiệt. Giáo dục trẻ
có ý thức tiết kiệm điện ở mọi lúc, mọi nơi. Nhắc nhở mọi người trong gia đình
cùng thực hiện.
Sau khi đàm thoại trò chuyện cung cấp kiến thức, mở rộng thực tế tôi tổ
chức cho trẻ chơi một số trò chơi nhằm ôn luyện, củng cố những kiến thức trẻ
vừa được học như: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất”: Thi đua giữa 3 đội lên chọn
các hình ảnh đồ dùng sử dụng điện trong gia đình hay trò chơi “Ai giỏi nhất”:
Trẻ khoanh tròn các hành vi sử dụng điện đúng.

 Hoạt động tạo hình:
Tổ chức cho trẻ nặn hoặc vẽ các bức tranh thể hiện ý tưởng sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu quả. Vẽ bức tranh thể hiện con người sử dụng năng lượng
sạch.
Ví dụ: Vẽ ngôi nhà tiết kiệm năng lượng. Tôi cung cấp cho trẻ biết các kiểu nhà
tiết kiệm năng lượng: Ngôi nhà nhiều cây xanh, ngôi nhà sử dụng pin năng
lượng mặt trời, ngôi nhà có nhiều cửa sổ. Tôi cho cả lớp thảo luận các vấn đề
sau: Ngôi nhà có những phần? Ngôi nhà có nhiều cửa sổ có lợi ích gì? Các bức
tường nhà được sơn (tô màu) sáng có tác dụng gì?
Phát huy tính sáng tạo của trẻ qua các hoạt động tạo hình như: Vẽ ô tô
chạy bằng pin điện mặt trời; Bé hãy vẽ những cánh quạt khổng lồ có thể sử dụng
năng lượng gió tạo ra điện; vẽ cảnh các bạn nhỏ dùng sức gió để chơi thả diều;
nặn tàu, thuyền chạy từ đó giáo dục cho trẻ biết thuyền sử dụng sức gió để chạy
trên sông, trên biển; hãy vẽ thêm miệng vào khuôn mặt của cô và mẹ để thể hiện
thái độ của mẹ và cô cách các con sử dụng điện.

 Hoạt động phát triển ngôn ngữ:
Tôi tổ chức cho trẻ kể về sử dụng điện ở nhà và ở trường. Ví dụ: Bé hãy kể
những vật dụng nào sử dụng điện ở nhà? ở trường của bé? Hỏi trẻ: “Các con hãy
nghĩ xem chúng ta sử dụng xăng dầu vào những việc gì trong cuộc sống hằng
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 12


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

ngày?”,“chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời vào những việc gì hằng
ngày?”…
Ví dụ: Nhìn vào tranh, bé cho cô và các bạn biết con người đã sử dụng năng
lượng mặt trời để làm những việc gì? Từ đây có thể cho trẻ kể chuyện sáng tạo
theo tranh của cô.
Tạo tình huống mời bác công dân xây dựng nhà máy điện, nhà máy sản
xuất xăng, dầu đến nói chuyện: Điện được làm ra từ đâu ? Xăng dầu được làm từ
đâu ?
Giáo dục trẻ thông qua hoạt động ngoài trời:
Hoạt động ngoài trời có ý nghĩa đặc biệt với trẻ mầm non. Thông qua qua
hoạt động ngoài trời giáo viên có thể giáo dục cho trẻ nhiều kiến thức, kĩ năng
rồi hình thành cho những cơ sở ban đầu trong đó có việc giáo dục môi trường
cho trẻ ngay tại bậc mầm non, tham gia hoạt động này trẻ sẽ được bảo vệ nguồn
nước, tiết kiệm nước.
Tôi tổ chức cho trẻ tham gia tưới cây, chăm sóc cây trong vườn trường
nhưng tôi luôn quan sát nhắc nhở trẻ phải biết tiết kiệm nước, không để nước
văng vãi ra ngoài, phải biết giữ gìn nguồn nước. Trẻ chơi tự chọn nhắc nhở trẻ
không chạy nhảy, không giẫm lên cỏ, không hái hoa, bẻ cành cây, chơi nhẹ
nhàng bảo vệ các đồ chơi ở sân trường để chơi được lâu. Dạy trẻ có thái độ nhiệt
tình, hăng say trong lao động, chăm sóc cho cây xanh, hoa cho trường, lớp thêm
đẹp.

Trẻ cùng cô tham gia tưới nước, chăm sóc góc thiên nhiên

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 13


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động ngoài trời tôi đã tận dụng những ngày thời
tiết nắng ấm để trẻ được hoạt động một cách thoải mái. Được quan sát thời tiết
hiểu rõ tác dụng của ánh nắng mặt trời đối với cơ thể con người và cây con vật.
Qua đó giáo dục trẻ biết tận dụng thời tiết vào những việc tắm, rửa nhờ vậy mà
tiết kiệm được điện năng mà không gây lãng phí một cách vô bổ. Sau khi hoạt
động ngoài trời kết thúc tôi cho trẻ nghỉ ngơi dưới những gốc cây để hóng mát.
Tại thời điểm này tôi cũng tranh thủ lồng giáo dục trẻ. “Các con thấy mát
không?” Khi chơi các con cần quan sát và tận dụng sức gió để bớt sử dụng quạt
điện trong lớp hay ở gia đình vì vậy đến thời điểm này các cháu lớp tôi đã có
thói quen rủ nhau ngồi dưới gốc cây sau khi kết thúc hoạt động ngoài trời tránh
việc phải dùng điện. Cứ như vậy đã trở thành thói quen đối với rất nhiều học
sinh trong lớp.
Giáo dục trẻ thông qua hoạt động vui chơi:
Trò chơi phân vai. Ví dụ: Tôi cho trẻ chơi “Gia đình nấu ăn” tôi đóng vai
người chơi để khéo léo tổ chức cho trẻ cùng thảo luận nhóm các câu hỏi như:
Trong gia đình thường sử dụng những loại bếp nào? Làm thế nào để tiết kiệm
gas/than/lửa trong lúc đun nấu? Gia đình chúng ta nấu cơm bằng cách nào/bằng
bếp gì? Theo bác, cách nấu cơm như vậy đã tiết kiệm năng lượng chưa? Vì sao?
Có thể cho trẻ đóng vai khách đến nhà chơi và cùng ngồi ăn với gia đình. Khách
biết ngồi ăn uống lịch sự, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn, không bỏ phí
thức ăn…
Trò chơi học tâp: Tôi cho các cháu lớp tôi chơi với bộ tranh lô tô các đồ
dùng, thiết bị sử dụng điện, xăng dầu, than…Làm bài tập về lợi ích của điện, của
nhiên liệu; nối ổ điện với các đồ dùng sử dụng điện; nối nhiên liệu với các đồ
dùng sử dụng nhiên liệu (xăng, dầu, gas).
Trò chơi xây dựng: Xây dựng trường mầm non của bé (lớp học có nhiều
cửa sổ, sân trường có nhiều cây xanh…) Xây nhà kính sử dụng năng lượng mặt
trời để sưởi ấm, làm cho cây cối phát triển; xây cánh đồng tua-bin khổng lồ; nhà
máy thủy điện…lắp ráp cối xay gió. Trong quá trình xây dựng, sắp đặt các
nguyên vật liệu gọn gàng, hợp lí, sử dụng các nguyên vật liệu tiết kiệm. Ví dụ:
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 14


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Khi trẻ đang chơi trò chơi xây dựng “Nhà của Bé”, tôi đóng vai người chủ nhà,
nói với Bác thợ xây: Bác ơi! Ngôi nhà của tôi nóng quá, Bác thiết kế xây giúp
tôi kiểu nhà nào cho mát nhé! (gợi ý trẻ xây nhà có cửa sổ, tường nhà màu sáng,
gắn lên nóc nhà các thiết bị thu năng lượng mặt trời, năng lượng gió…)
Góc sách truyện: Xem tranh phân biệt hành vi đúng sai trong sử dụng
năng lượng, tranh một số dạng năng lượng thường được sử dụng trong cuộc
sống. Ngoài ra tôi còn cho trẻ sưu tầm tranh ảnh về các công việc của các bác
công nhân nhà máy điện, nhà máy xăng dầu; sưu tầm tranh ảnh có nội dung về
giáo dục tiết kiệm năng lượng, hiệu quả đóng thành bộ sưu tập, sau đó trẻ có thể
kể các câu chuyện sáng tạo theo tranh vẽ đó. Biết tận dụng các nguyên vật liệu
tái chế (giấy trắng một mặt, tận dụng họa báo, bìa cũ…để làm đồ dùng, đồ chơi
tự tạo như gấp cánh quạt, gấp con vật…)
Góc thiên nhiên: Dạy trẻ chăm sóc cây, tưới cây, gieo hạt và vẽ lại quá
trình phát triển của cây từ hạt, nhặt cỏ cho bồn cây, bảo vệ cây, làm các thí
nghiệm để biết được cây cần nước, không khí và ánh sáng để cây lớn lên và
khỏe mạnh; làm thí nghiệm hiệu ứng nhà kính, thí nghiệm nước ô nhiễm, làm
sạch nước bẩn, thí nghiệm với kính lúp. Chơi các trò chơi với nước như: “Đổ
nước vào chai”, “nước chảy theo đường nào”...
Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán ngôi nhà đặc biệt: Ngôi nhà có nhiều cửa sổ,
nhiều cây xanh sẽ cho không khí trong lành, tiết kiệm năng lượng điện. Trang trí
thêm mặt trời và dán thiết bị thu năng lượng mặt trời trên mái nhà để phục vụ
cuộc sống con người. Dạy trẻ tiết kiệm các đồ dùng như: Keo dán, hồ, giấy. Làm
đồ chơi từ các nguyên vật liệu trong thiên nhiên (lá cây, cành cây, hoa, hạt,
sỏi…)và nguyên vật liệu tái sử dụng (vỏ hộp, bìa các tông,…). Qua đó trẻ biết
sử dụng các vật liệu một cách tiết kiệm.
Giáo dục trẻ thông qua hoạt động thí nghiệm:
Cô cùng trẻ tiến hành thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu tác động của gió như :
Làm diều, làm chong chóng: Cùng trẻ làm chong chóng bằng lá dừa để sử
dụng sức gió cho chong chóng quay.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 15


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Làm cối xây gió từ ống nước đã qua sử dụng và làm cánh quạt từ bìa cứng
các tông.
Làm thuyền buồm : Tôi và trẻ cùng xếp thuyền giấy, bẹ chuối và thả vào
thau nước để sử dụng sức gió giúp thuyền di chuyển.
Tôi cùng trẻ làm thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu tác động của mặt trời. Lấy
hai chậu nước, một chậu phơi ngoài nắng, một chậu để trong bóng râm. Sau 1015 phút, cô cho trẻ sờ vào hai chậu nước và nói cảm nhận của mình về nhiệt độ
của hai chậu nước.
Ở trong lớp học Cô và trẻ tắt hết đèn và mở cửa sổ, cho trẻ nhận xét xem
lớp học có tối không? có mát không? Con nghĩ thử xem nếu không có điện sẽ
như thế nào? Khi biết được sự cần thiết của điện trong lớp học thì tôi cùng trẻ
xây dựng nội quy sử dụng điện của lớp mình như: Cho trẻ quan sát hành vi sử
dụng điện, tiết kiệm và không tiết kiệm ỏ trong lớp. Trẻ thảo luận và đưa ra các
quy định sử dụng điện. Trẻ có thể vẽ hoặc dùng kí hiệu riêng để quy định việc sử
dụng tiết kiệm ở trong lớp.
Tôi hướng dẫn trẻ và cho trẻ thực hành: Tắt đèn, tắt quạt, tắt ti vi, vi tính….
Tôi cùng trẻ phơi ca và khăn vào cuối tuần sử dụng ánh năng mặt trời để
làm khô và diệt khuẩn.
Giáo dục trẻ thông qua hoạt động tham quan:
Tạo cơ hội cho trẻ tham quan nhận biết các phương tiện giao thông sử
dụng điện, xăng ,dầu…Thông qua hoạt động này giúp trẻ nhận biết được
phương tiện nào chuyển động bằng điện, phương tiện nào chuyển động bằng
xăng, dầu.
Ví dụ: Khi tham quan thấy xe gắn máy tôi chỉ cho trẻ biết xe gắn máy chuyển
động được là nhờ xăng, thấy xe đạp điện thì cô chỉ cho trẻ biết xe đó chạy bằng
điện, và một số xe chạy bằng xăng, dầu. Từ đó, tôi dạy cho trẻ so sánh sự khác
nhau giữa các phương tiện: Như phương tiện chuyển động bằng điện, chuyển
động bằng xăng dầu. Cho trẻ thảo luận các hành vi về tiết kiệm nhiên liệu như:
Khi dừng xe phải tắt máy.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 16


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Giáo dục trẻ thông qua các thao tác vệ sinh trước và sau khi ăn:
Trước khi rửa tay, tôi hỏi trẻ “Phải làm thế nào để tiết kiệm nước?”. Tôi
thường xuyên nhắc trẻ phải biết rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn. Đi vệ sinh
đúng nơi qui định, đồ dùng cá nhân sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp…Rửa tay phải
chú ý vặn vòi nước vừa đủ tránh vặn vòi nước quá to làm ướt quần áo đồng thời
lại không tiết kiệm được nước, khi rửa xong phải nhớ khóa van nước…

Giáo dục trẻ trong giờ ăn cơm:
Học tập từ tấm gương đạo đức của Bác “Không được hoang phí dù chỉ là
một việc nhỏ” và Bác luôn xem “Gạo” chính là “Hạt ngọc” của trời ban. Do đó
trong các giờ ăn của trẻ, tôi luôn giáo dục trẻ ăn hết suất, biết quý trọng hạt gạo,
không lãng phí dù chỉ một hạt cơm, không làm rơi vãi cơm xuống đất hoặc trên
bàn thông qua việc hình thành cho trẻ thói quen ăn uống. Ngoài ra, tôi giáo dục
trẻ trước khi ăn, trong giờ ăn và sau khi ăn cũng phải tiết kiệm năng lượng như:
Ví dụ: Dạy trẻ trước và sau khi cần rửa tay sạch sẽ nhưng rửa xong cần khóa vòi
nước lại. Khi uống nước cần rót vừa đủ uống không rót quá nhiều tránh đổ đi.
Nhắc nhở trẻ tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất, nếu có thức ăn thừa thì gom
lại để làm thức ăn cho các con vật: Chó, mèo, gà, lợn. Sau khi ăn xong biết cùng
cô thu dọn bàn ăn và xếp thìa bát gọn gàng, nhẹ nhàng. Đồng thời, biết lau
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 17


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

miệng, đánh răng, dạy trẻ tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước, không để
nước chảy ra ngoài, vặn đủ nước không vặn nhiều vì đổ đi rất lãng phí.
Giáo dục trẻ trong giờ ngủ:
Khi trẻ ngủ, tôi trò chuyện để trẻ biết đây là khoảng thời gian mà có thể
thực hiện tiết kiệm điện bằng cách tắt bóng đèn, tắt bớt quạt.
Khi thời tiết chuyển sang mùa hè tôi thường xuyên nhắc trẻ biết ứng phó
với biến đổi khí hậu. Dạy trẻ nghe thời tiết để mặc trang phục cho phù hợp; biết
cởi bớt quần áo, mặc quần áo phù hợp với mùa, không nằm quá gần nhau để đỡ
nóng bức; khi ngủ dậy nhớ tắt quạt hoặc tắt điều hòa, tắt điện khi ra khỏi phòng.
Giáo dục trẻ trong giờ hoạt động chiều:
Tôi thường xuyên dạy trẻ học kiến thức mới, ôn kiến thức cũ và thực hành
trò chơi mới tôi đều lồng ghép giáo dục trẻ biết sử dụng năng lượng tiết kiệm
một cách hiệu quả. Trong đó đặc biệt chú ý hướng dẫn trẻ kỹ năng lao động tự
phục vụ như biết phơi khăn mặt ở nơi có ánh nắng mặt trời, rửa mặt; rửa tay
phải biết tiết kiệm nước; biết sắp xếp đồ dùng; đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp để
lớp được thoáng mát.
Tôi hướng dẫn trẻ thực hiện sử dụng năng lượng tết kiệm, hiệu quả thông
qua các trò chơi như mô phỏng theo các đông tác bật, tắt, điều khiển ti vi, các
động tác bật, tắt điện…
Cô cùng trẻ xây dựng nội quy sử dụng điện trong lớp.
Trong giờ hoạt động nêu gương và trả trẻ:
Tôi đưa hành động tiết kiệm năng lượng vào ba tiêu chuẩn bé ngoan hằng
ngày để có thể nhận xét đánh giá trẻ qua hoạt động nêu gương cuối ngày với các
tiêu chuẩn như: Bé biết tiết kiệm nước; bé giữ gìn tập vở sạch sẽ; bé biết giữ gìn
đồ dùng, đồ chơi…
Ví dụ: Trong giờ nêu gương sau khi hỏi các trẻ nhận xét là mình có ngoan, có
biết tiết kiệm năng lượng hay chưa. Tôi hỏi cả lớp “Hôm nay bạn nào chưa biết
tiết kiệm năng lượng ?” Tôi vừa hỏi xong thì có cháu Lan, Tuấn đứng lên thừa
nhận là mình chưa biết tiết kiệm năng lượng.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 18


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Tôi có hỏi trẻ “Vì sao con cho là mình chưa biết tiết kiệm năng lượng ?
trẻ sẽ tự nhận xét về mình: “Vì hôm nay con rửa tay xong con quên khóa vòi
nước lại.” Hay “Vì hôm nay khi uống nước con rót nước nhiều quá uống không
hết nên con đổ đi ”. Khi nghe xong tôi đã khen vì trẻ biết nhận ra việc làm của
mình là không tiết kiệm nước và biết nhận lỗi. Đồng thời qua hoạt động nêu
gương tôi đã lồng ghép kể cho trẻ nghe một số câu chuyện về tiết kiệm năng
lượng. Khen ngợi những hành vi tốt của trẻ đã thực hiện có ý nghĩa trong việc
tiết kiệm nước, điện ở lớp.
 Phương pháp thực hiện nội dung giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả.
Hiện nay việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ
mầm non được thực hiện dưới hình thức lồng ghép, tích hợp nội dung một cách
tự nhiên, phù hợp vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Vì vậy, phương
pháp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nằm trong hệ thống các
phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nói chung. Để quá trình giáo dục
trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả tôi luôn chú ý lựa chọn các phương
pháp giáo dục phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức và điều kiện thực tế của
trường/lớp, địa phương mình. Các phương pháp tôi thực hiện:
Phương pháp nêu tình huống có vấn đề. Phương pháp này nhằm kích
thích trẻ tìm tòi, suy nghĩ dựa trên vốn kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đặt ra,
phù hợp với khả năng của trẻ. Tình huống có thể xuất hiện tự nhiên hoặc do tôi
tự tạo ra. Tạo cơ hội để trẻ sử dụng những kinh nghiệm đã có vào việc giải quyết
các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của trẻ. Ví dụ: Khi đưa đón trẻ, đi học
đường bị tắc, xe máy phải tiêu hao nhiều xăng dần, môi trường ô nhiễm bởi khói
bụi. Nếu ngày nào cũng vậy, con người dễ bị bệnh ho, đau họng,…tôi có thể gợi
ý để trẻ đưa ra các cách giải quyết khác nhau sao cho vẫn có thể đến trường
được mà không tốn xăng và không bị ảnh hưởng bởi môi trường bị ô nhiễm.
Phương pháp thí nghiệm: Ví dụ: Cho trẻ làm thí nghiệm để trẻ biết được
năng lượng mặt trời có tác dụng làm cho nước nóng. Tôi hướng dẫn trẻ làm thí
nghiệm như sau: Lấy hai chậu nước, một chậu nước phơi ra ngoài nắng khoảng
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 19


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

5-10 phút, một chậu để trong nhà. Sau đó, cho trẻ sờ tay vào hai chậu nước và
hỏi trẻ: “Chậu nước nào nóng hơn? Tại sao chậu nước đó nóng hơn? Có thể cho
trẻ thử cảm nhận cái nóng của mặt trời bằng cách: Cho trẻ đứng dưới nắng nóng
khoảng một phút, sau đó vào đứng dưới bóng cây. Tôi hỏi trẻ thấy đứng ở đâu
nóng hơn? Tại sao?.
Ví dụ: Tôi thường xuyên tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm gieo hạt, thí nghiệm về
điều kiện sống của cây qua các thí nghiệm trẻ hiểu được cây cần nước, ánh sáng,
không khí; điều kiện hạt nảy mầm…
Phương pháp luyện tập: Hướng dẫn cho trẻ thực hành lặp đi lặp lại các
động tác tắt điện, quạt, máy tính, ti vi khi không sử dụng…

3. Bố trí, xây dựng môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả.
Môi trường cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục sử dụng năng lượng
tiết kiệm cho trẻ. Giáo viên và người lớn cùng nhau tạo ra một môi trường sử
dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thu hút trẻ tham gia. Được sự giúp đỡ từ
Ban giám hiệu tôi cũng như các chị em đứng lớp cùng nhau xây dựng môi
trường an toàn, thuận tiện ở tại lớp mình:
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 20


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Giáo viên sử dụng các thiết bị an toàn, tiết kiệm năng lượng trong trường
lớp. Trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ, tôi tổ chức góc chơi với chủ đề sử
dụng tiết kiệm năng lượng. Tổ chức góc tuyên truyền, trao đổi với cha mẹ trẻ về
giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Một môi trường giáo dục
hiệu quả là việc làm gương của giáo viên là luôn có ý thức, gương mẫu trong
việc sử dụng năng lượng tiết kiệm ở mọi lúc, mọi nơi.
Do đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non là tư duy trực quan hình tượng. Nên
bậc học mầm non có một đặc thù riêng khác hẳn so với các cấp học khác. Lớp
học phải được bố trí và xây dựng môi trường học tập theo các góc phù hợp với
từng chủ đề dạy trẻ. Việc trang trí lớp, xây dựng môi trường học tập ở trường
mầm non là một việc rất quan trọng, không thể thiếu mà ở bất cứ nhóm lớp nào
cũng phải thực hiện. Xây dựng môi trường học tập nhằm cung cấp cho trẻ những
hình ảnh, kiến thức về các góc chơi, nhóm hoạt động của trẻ. Trẻ vừa học, vừa
được chơi thông qua các mảng tường được xây dựng mở đó giúp trẻ có những
hành vi tích cực hơn về tiết kiệm năng lượng, hiệu quả.
* Cách làm: Bên cạnh các mảng tường có hình ảnh trang trí đặc trưng của từng
góc chơi. Tôi bố trí thêm các hình ảnh có nội dung giáo dục sử dụng năng lượng
tiết kiệm gắn ở từng góc như:
Nội qui các góc chơi: Cất đồ chơi gọn gàng, không làm ồn…

Nội qui góc chơi.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 21


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

Nội qui của lớp học: Tôi thiết kế dưới dạng các biển báo các hành vi trẻ
nên làm để tiết kiệm năng lượng như: Tắt điện trước khi ra khỏi phòng, đóng
cửa khi bật điều hòa, tắt máy tính khi không sử dụng…Bên cạnh đó, tôi còn làm
một số biển báo cấm để sử dụng điện an toàn như: Bé không được tự cắm và rút
phích điện, không sờ tay vào công tắc điện khi tay hoặc chân ướt, không chạm
vào các dây điện bị đứt. Đặc biệt, khi Bé ngửi thấy mùi khét trong nhà, trong lớp
học phải báo ngay cho người lớn.
Ở góc đặt bình uống nước: Tôi cũng trang trí các hình ảnh nhắc nhở các
hành vi của trẻ như: Vặn nước vừa đủ uống.

Đối với góc tạo hình: Tôi trang trí một số tranh treo tường vẽ về việc bé sử
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Ngoài ra tôi còn Phối hợp cùng với đồng nghiệp trong lớp tạo góc sách tiết
kiệm năng lượng là nơi để trẻ đến đọc sách .
Được sự giúp đỡ ủng hộ của Ban giám hiệu, tôi và đồng nghiệp đã sưu
tầm, tìm tòi một số sách vở, tranh ảnh, báo chí để đọc cho trẻ nghe và giúp cho
trẻ hiểu thêm về lợi ích cũng như cách tiết kiệm năng lượng một cách tiết kiệm,
hiệu quả.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 22


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

(Sưu tầm sách vở, tranh ảnh, báo chí để đọc cho trẻ nghe)
Góc sách được đặt ở nơi thuận lợi, trẻ dễ quan sát, do đó vào thời gian rảnh
rỗi, tôi có thể dẫn trẻ đến xem một số tranh ảnh về những đồ dùng, vật dụng sử
dụng năng lượng, hình ảnh về sử dụng tiết kiệm năng lượng.
4. Phối hợp với gia đình trong việc giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm
hiệu quả.
Gia đình đóng vai trò chính trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn
diện, là một trong những môi trường giáo dục có tác động mạnh mẽ nhất đối
với việc hình thành nhân cách cho trẻ. Vì vậy theo tôi nghĩ, việc giáo dục trẻ sử
dụng năng lượng tiết kiệm phải thực hiện không chỉ ở trường mầm non mà cả
trong gia đình. Từ đó hình thành cho trẻ thói quen, ý thức sử dụng năng lượng
tiết kiệm hiệu quả ở mọi lúc mọi nơi. Vì thế, tôi thường xuyên trao đổi với phụ
huynh về tình hình học tập của các cháu, để phụ huynh nắm được, từ đó phụ
huynh sẽ phối hợp với cô giáo giáo dục, rèn luyện cho con em mình.
 Bảng tuyên truyền của lớp:
Trên góc tuyên truyền của lớp tôi sưu tầm các hình ảnh, tài liệu, bài báo có
nội dung giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sao cho phụ huynh

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 23


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

dễ nhìn thấy và đọc được. Các tài liệu tuyên truyền đó sẽ được thường xuyên
cập nhật thay đổi nội dung phù hợp với các chủ đề giáo dục. Nội dung các tài
liệu tuyên truyền đó nhằm mục đích giáo dục trẻ những vấn đề sau:

(Hình ảnh tuyên truyền đến phụ huynh)
Phụ huynh gương mẫu làm gương ở nhà cho trẻ học tập. Khuyến khích
phụ huynh nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Sử dụng đèn tiết
kiệm điện, ban ngày dùng ánh sáng tự nhiên, bình nóng lạnh bật vừa đủ…
Hưởng ứng giờ trái đất, ngày trái đất, nhà nhà tắt điện.
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện giúp trẻ nhận biết các đồ dùng sử dụng
điện, nhiên liệu thường dùng trong gia đình và lợi ích sử dụng năng lượng hiệu
quả. Có ý thức luôn sử dụng điện, năng lượng an toàn.
Phối hợp với phụ huynh tận dụng nguyên vật liệu phế phẩm để làm đồ
chơi cho các cháu, góp phần làm giảm rác thải ra môi trường. Gia đình kết hợp
với cô giáo giáo dục trẻ biết tiết kiệm, yêu lao động, có kỹ năng thao tác trong
hoạt động tạo hình, làm ra sản phẩm. như vậy giáo viên cũng như gia đình sẽ tiết
kiệm một phần kinh phí mua sắm đồ chơi, tăng nguồn đồ dùng đồ chơi tự làm
bằng nguyên vật liệu phế phẩm, nguyên liệu thiên nhiên, làm phong phú nguồn
đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động vui chơi, học tập của trẻ. Bên cạnh đó, sẽ

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 24


Đề tài: Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong một số hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi

tạo cho phụ huynh và các cháu biết tiết kiệm, không lãng phí nguồn vật liệu
thiên nhiên và phế phẩm đã qua sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó tôi còn tuyên truyền tại lớp thông qua các sản phẩm của trẻ
để phụ huynh biết, hiểu và phối hợp thực hiện. Ví dụ: Giao bài tập tạo hình tô
màu những những hành vi đúng như tô hình những hình ảnh đúng trẻ biết tắt
quạt khi không sử dụng hoặc tô màu bé rửa tay dưới vòi nước vừa phải; gạch
chân những việc làm không đúng như quạt quay; điện sáng; nước chảy tràn khi
không có người...Thấy rõ việc làm thiết thực đó phụ huynh đã nhiệt tình phối
hợp dạy trẻ hiểu thế nào là hành vi đúng khi sử dụng tiết kiệm năng lượng
 Mảng tuyên truyền của trường:
Tôi sưu tầm các hình ảnh, tranh ảnh có nội dung giáo dục sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả sau đó treo tranh ảnh đó trên các mảng tường của
trường của lớp, sao cho trẻ và phụ huynh dễ nhìn thấy, dễ quan sát hàng ngày.
Hướng dẫn cha mẹ dạy trẻ sử dụng đồ dùng thiết bị điện và nhiên liệu tiết kiệm
và hiệu quả.

Giáo viên: Hoàng Thị Hồng

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×