Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giáo án

Sinh học 11 CB

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Hiểu được sự hình thành 1 cây mới từ 1 bộ phận cơ quan sinh dưỡng (rễ ,thân , lá..) còn gọi
là ss sinh dưỡng.
-Trình bày được các hình thức SSVT.
-Nêu được ứng dụng của SSVT và vai trò con người trong việc tạo các pp nhân giống VT.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng quan sát,phân tích, so sánh, tổng hợp. Khai thác các kiến thức từ hình vẽ.
3. Thái độ:
II. CHUẨN BỊ CỦA THÂY VÀ TRÒ:
1. Chuẩn bị của GV: Tranh vẽ, ảnh về sự SSVT ở TV.
2. Chuẩn bị của HS: Đọc và quan sát hình vẽ.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra sĩ số lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Phần mở đầu:

Có thể thay thế cả chiếc xe tải chở khoai tây giống bằng 1 bao tải chứa các miếng khoai tây
hay 1 số ống nghiệm đựng cây giống được ko?
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
PP: TQ+vấn đáp.

NỘI DUNG CHÍNH
*kn: SS là qt tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự PT
liên tục của loài.
SSVT là gì?
Các kiểu SS: SSVT và SSHT.
Quan sát hình 41.1:SS của dxỉ.
I.KHÁI NIỆM:
Dxỉ ss theo kiểu nào?
Là hình thức SS ko có sự kết hợp của giao tử đực và
Ở tv có những hình thức ss nào?
giao tử cái, con cái giống nhau và giống bố mẹ.
VD: trên củ khoai tây nảy chồi hình thành những cây
Quan sát hình 41.2 và 41.2 hoàn thành khoai tây mới.
bảng sau:
II.CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH:
SS bào tử
VD
Rêu, dương xỉ.
Nguồn gốc của cây Phát triển từ bào tử.
con
Số lượng cá thể con Số lượng cá thể nhiều
được tạo ra
Biểu hiện
-Bào tử thể →túi bà tử →bào tử
→cá thể mới.
-Có sự xen kẽ 2 thế hệ (giao tử thể
và bào tử thể).
Phát tán
Phát tán rộng nhờ gío, nước và ĐV.
III.PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH:
1.Giâm:


Giáo án
CD và trình bày cách giâm cành, lá ở


rễ?
Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta
thường chiết cành? Cách tiến hành?
Tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?
Ghép cành khác với chiết cành ở điểm
nào?
Cành giâm và cành chiết có ưu điểm gì
so với cây mọc từ hạt?
Nuôi cấy mô TB, mô là gì?
Tại sao mô TV có thể nuôi cấy?
Cơ sở khoa học của việc nuôi cấy mô
TB và mô TV là gì?(là tính toàn năng).
GV: tính toàn năng: là khả năng của TB
đơn lẻ PT thành cây nguyên vẹn ra hoa
và kết hạt bình thường (mỗi TB có 1 bộ
gen với đầy dủ thông tin dt đảm bảo
trong đk thích hợp sec PT thành cây
nguyên vẹn đặc trưng cho loài).
Y nghiã khoa học và thực tiễn của pp
nuôi cấy TB và mô là gì? VD?

Sinh học 11 CB
Là hình thức ss từ 1 đoạn thân , cành (mía, sắn,), đoạn
rễ (rau, diếp); mảnh lá (thu hải đường).
2.Chiết:
-Cây ăn quả chiết cành thì rút ngắn tg ST , sớm thu
hoạch, và biết trước được đặc tính của quả.
-Cách tiến hành: sgk
3.Ghép:
-Là pp nhân giống lợi dụng t/c tốt của 1 đoạn thân ,
chồi, cành của 1 cây này ghép lên thân ốc của cây khác.
-Hai cây cùng ghép cùng loài, cùng giống chỉ khác
nhau về đặc tính mong muốn.
4.Nuôi cấy mô:
-Thực hiện tạo hàng loạt cây mới trong phòng TN , tạo
hàng loạt cây sạch bệnh ST mạnh.
-Dựa trên nguyên lí cơ bản về ss sinh dưỡng : sgk
*y nghĩa của pp nuôi cấy mô TBTV:
-Đảm bảo đưộc tt dt mong muốn.
-Giái trị kinh tế cao, có thể sx những giống cây sạch
bệnh, phục chế cây giống qúi, hạ giá thành sp…
5.Vai trò của ssvt đối với đời sống TV và con người:
-Đối với đời sống TV:
Giúp tồn tại và PT của loài.
-Đối với đời sống con người: có vai trò đặc biệt trong
NN.
VD: nhân giống nhanh, duy trì được những tt tốt có lợi.

IV.CỦNG CỐ:
Nêu ưu điểm và nhược điểm của ssvt?
V.BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Chuẩn bị bài mới: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
VI.RÚT KINH NGHIỆM:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×