Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giáo án - Môn Sinh học 11
Tiết:: 46

BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Nêu được KN ssvt.
-Phân biệt các hình thức ssvt.
2. Kỹ năng:
-Biết được việc vận dụng ss vt trong nuôi cấy mô và nhân bản vô tính ở ĐV và người.
3. Thái độ:
II. CHUẨN BỊ CỦA THÂY VÀ TRÒ:
1. Chuẩn bị của GV: Hình trong sgk phóng to.
2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài mới.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra sĩ số lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Phần mở đầu:
Thế nào là ssvt? Cơ sở TB học của ssvt? Vì sao trong ssvt cơ thể con và cơ thể gốc hoàn toàn
giống nhau?

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
PP: vấn đáp+TQ
Quan sát các hình 44.2, thế nào là ssvt?

NỘI DUNG CHÍNH
I.KHÁI NIỆM:
-Là hình thức ss chỉ cân 1 cá thể gốc.
-ko có sự tổ hợp lại v/c dt.
-Cơ sở TB học: phân bào nguyên nhiễm.
-Các cá thể con trong ssvt giống hệt cơ thể mẹ.

Điền có hay kovào bảng sau và rút ra nhận II.CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH:
xét?
Điền có hay ko vào bảng sau:
Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm cua chân
Các động vật
và càng bị gãy , được tái sinh đuôi , chân,
Phân đôi
Nảy chồi
càng có phải là hình thức ssvt ko?
Trùng roi
Ht ss trinh sinh giống và khác với ht ss phssn Thủy tức
đôi, mọc chồi, phân nhánh, tái sinh?
Hải quỳ
Sán lông
Trai lông
Ong
Nhận xét:
-ĐV đa bào bậc thấp : hiện tượng ssvt rất phổ
biếnvới nhiều hình thức khác nhau: phân đôi, mọc
chồi, phân mảnh , tái sinh.
-ĐV ĐBBC: hình thức ssvt rất ít. Hiện tượng này
đưộc thể hiện trong gđ PT phôi sớm, từ 1 phôi ban
đầu tách thành 2 hay nhiều phôi, mỗi phôi PT thành
cơ thể.
+Trinh sinh: ht ssvt đặc biệt, trứng có thể pt thành
cơ thể mới ko qua thụ tinh.


Giáo án - Môn Sinh học 11


VD: ong là kq của trinh sinh đơn bội.
Ong chua, ong đực la kq của ss qua thụ tinhtạo cơ
thể lưỡng bội.
III.NUÔI CẤY MÔ VÀ NHÂN BẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT:
1.Nuôi mô sống:
Thế nào là nuôi cấy mô?
Tách mô từ cơ thể ĐV để nuôi cấy trong mt có đủ
Quan sát hình 44.3:
chất dd , vô trùng, thích hợp làm cho mô này tồn
Có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào tại , st và pt duy trì cấu tạo và c/n.
có thể thực hiện được?
2.Cấy mô tách rời vào cơ thể:
Tại sao dị ghép ko thể thực hiện được?
Có 3 dạng:
-tự ghép.
-đồng ghép.
Thế nào là nhân bản vô tính?
-dị ghép.
Y nghĩa của nhân bản vô tính?
3.Nhân bản vô tính:
Những bất lợi và hiểm họa có thể của nhân Là hiện tượng chuyển nhân của 1 TB xôma vào 1
bản vô tính ở ĐV?
Tb trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích pt thành 1
phôi , phôi t thành cơ thể mới.
*Nuôi cấy mô và nhân bản vo tính rất có y nghĩa
trong chăn nuôi, trồng trọt và y học.
IV.CỦNG CỐ:
Sd phần tóm tắt trong khung.
V.BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Trả lời những câu hỏi trong sgk và Chuẩn bị bài mới:
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×