Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giáo án Sinh học 11 CB
Tiết: 47

BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Nêu được Kn ssht.
-Phân biệt được các ht ssht.
-Trình bày được các phương thức thụ tinh.
2. Kỹ năng: Giải thích được hướng tiến hóa của ssht.
3. Thái độ:
II. CHUẨN BỊ CỦA THÂY VÀ TRÒ:
1. Chuẩn bị của GV: Sơ đồ trong sgk phóng to.
2. Chuẩn bị của HS: Đọc bài mới.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra sĩ số lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Phần mở đầu:
Lấy 1 số VD về các loài ĐV (cả ĐV có tổ chức cơ thể thấp và cơ thể có tổ chức cao ). HS
nhận biết những đv ssvt, những đv còn lai ss theo kiểu nào? Vậy ssht là gi?Qt này diễn ra ntn?

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
PP: vấn đáp+tq
Quan sát hình 45:
Thế nào là ssht?
Hình thức ssht ưu việt hơn ht ssvt ntn?

NỘI DUNG CHÍNH
I.KHÁI NIỆM:
Là hình thức ss tạo ra cá thể mới có sự tham gia của
2 giao tử đực và cái tạo nên hợp tử pt thành cơ thể
mới.
-Hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vcdt.
II.CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH TRONG SINH
Có những ht thụ tinh nào trong ssht? Nêu đặc SẢN HỮU TÍNH:
điểm của của các phương thức này? 1.Tự phối-tự thụ tinh:
-KN: là ht ssht mà 1 cá thể có thể hthành cả gtử đực
và gtử cái, rồi gtử đực và gtử cái của cá thể này thụ
tinh với nhau.
-VD: bọt biển.
2.Giao phối-thụ tinh chéo:
-KN: là ht ssht mà có 2 cá thể, 1 cá thể sản sinh ra
tinh trùng, 1 cá thể sản sinh ra trứng, rồi 2loại gtử
Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua phương thức này thụ tinh với nhau để ht cơ thể mới.
thụ tinh?
-VD: giun đất, đv bc.
*Phương thức thụ tinh:
-Thụ tinh ngoài: là ht thụ tinh trong đó tinh trùng gặp
trứng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể con cái, con cái
đẻ trứng vào mt nước con đực xuất tinh dịch lên
trứng để thụ tinh.
VD: cá, ếch, nhái.
-Thụ tinh trong: là ht thụ tinh, trong đó trứng gặp
tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của
con cái (phải có sự giao phối).


Giáo án Sinh học 11 CB
Có những ht ssht nào? Đ đ của từng ht? VD?

VD:


III.CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH:
Hướng tiến hóa của ssht là gì?
1.Đẻ trứng:
Tại sao nói ht ss thụ tinh trong tiến hóa hơn -VD: cá, lưỡng cư, bò sát.
thụ tinh ngoài? Tại sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ -Trứng được thụ tinh nằm lại trong ống dẫn trứng à
trứng?
pt thành phôi nhờ chất dự trữ có ở noãn hoàng.
2.Đẻ trứng thai:
-VD: cá kiếm, cá mún …
-Trứng giàu noãn hoàng dã đưộc thụ tinh nở thành
con sau đó mới được cá mẹ đẻ ra ngoài.
3.Đẻ con:
-VD: tất cả các lòai thú (trừ thú bậc thấp).
-Phôi thai pt trong cơ thể mẹ nhờ chất dd nhận từ mẹ,
qua nhau thai.
IV.CỦNG CỐ:
Sd phần trong khung.
V.BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Trả lời những câu hỏi trong sgk và chuẩn bị bài mới:
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×