Tải bản đầy đủ

bam mang

HƯỚNG DẪN
BẤM ĐẦU CÁP MẠNG
RJ45

KÊNH GIÁO DỤC HẬU GIANG


Chuẩn bị
 Kìm
 Cáp

bấm mạng
mạng
 Đầu cáp mạng RJ45
 Bộ test mạng


Chuẩn bị
 Kìm

bấm mạng


 Cắt đầu dây
 Tuốt dây


Chuẩn bị


Cáp mạng:Có bốn loại cáp phổ
biết là: CAT 5, CAT 5E, CAT 6 và
CAT 6E.
 bao gồm 8 sợi cáp nhỏ, được chia
thành 4 cặp với các quy định về
màu sắc như sau:
 Cặp dây cam: dây cam và dây
trắng cam.
 Cặp dây xanh lá: 1 dây xanh lá và
1 dây trắng xanh lá.
 Cặp dây xanh dương: 1dây xanh
dương và 1dây trắng xanh dương.
 Cặp dây nâu: 1 dây nâu và 1 dây


Chuẩn bị
 Đầu

cáp mạng RJ45


Chuẩn bị
 Bộ

test mạng


Cách thực hiện
 Bấm

theo 1 trong 2 chuẩn sauCách thực hiện
 Bấm

thẳng chuẩn A – A hoặc B – B
(đối với 2 thiết bị khác cấp: máy tính
với Hub, swich
A

B

A

B


Cách thực hiện
 Bấm

chéo A – B ( đối với 2 thiết bị
cùng cấp: máy tính với máy tính)

A

B


Cách thực hiện
 Bước

1: Dùng kìm tuốt dây khoảng
4cm và tách theo chuẩn cần bấm


Cách thực hiện
 Bước

2: Xếp cho các dây thẳng và
cắt khoảng 2cm để gắn vào đầu cáp
theo chiều như hình


Cách thực hiện
 Bước

cáp

3: Dùng kìm bấm thật chặt đầu


Cách thực hiện
 Bước

là tốt

4: Test mạng: 8 đèn sáng đều


Cách thực hiện
 Bước

4: Test mạng: 8 đèn sáng đều
là tốt. Trên máy tính có 2 đèn vàng


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ
QUAN TÂM THEO DÕI

KÊNH GIÁO DỤC HẬU GIANGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×