Tải bản đầy đủ

Topic 6: ảnh hưởng Từ Pin Liion của xe điện vào môi trường

GVHD: TS. Tô Thị Hiền
SVTH: Nguyễn Hữu Danh
Lê Hồ Tố Linh
Vũ Thị PhượngBEVs

Battery electric vehicles

Xe điện chạy bằng pin

ICEVs

Internal combustion engine
vehicles

Xe chạy bằng động cơ đốt trong

LCA


Life cycle assessment

Đánh giá vòng đời sản phẩm

LCI

Life cycle inventory

Kiểm kê vòng đời sản phẩm

A breakeven
analysis

Phân tích hòa vốn

Environment
burdent

Gánh nặng môi trường

EI99 H/A

Chỉ thị sinh thái

CED

Cumulated energy demand

Nhu cầu tích lũy năng lượng

GWP

Global warming potential

Sự ấm lên toàn cầu tiềm ẩn

ADP

Abiotic degradation potentialSự suy giảm các yếu tố vô cơ tiềm ẩn


 BEVs đóng vai trò quan trọng trong
giao thông.
 Nhận thức về tác động còn hạn chế.
 Tác động của BEVs: 15%
 Nguyên nhân: Thành phần Pin Li-ion.


The question remains
as to whether the need
for batteries is causing
an overcompensation
of the potential benefits
of the higher efficiency
of BEVs compared to
ICEVs.


Al
separator

Cu


Cathode

Anode


Nung trong lò quay

Nung Mn2CO3


Biểu đồ thể hiện phần trăm ảnh hưởng đến môi trường từ các thành phần của pin
Nguồn Internet


Khối lượng: 300 Kg
Dung lượng: 0.114 kWh/Kg
Tuổi thọ: 150 000 Km

17 kWh/100 Km
= 14 kWh + 2.9 kWh

=

6.1 L/100 Km
= 5.2 L + 0.9 L

0.12 kg
CO2


CED

BEV vs ICEV

ADP

EI99 H/A

GWP

EI99 H/A


BEV

Glider

Drivetrain

ICEV

Khung xe, trục, phanh, bánh xe, túi khí, chỗ
ngồi, cửa, đèn, các phương tiện truyền thông
như ti vi, radio,…

Động cơ, hộp số, điều
khiển, sạc, dây cáp, hệ
thống làm lạnh,…

Động cơ, hộp số, hệ
thống làm lạnh, hệ
thống khởi động, hệ
thống thông gió, bôi
trơn,…


20 – 40 %

5 – 15%

45 – 80%


Biểu đồ thể hiện phần trăm phát thải khí thải của BEV và ICEV


Sản xuất Al, Cu, Au,
Graphite, nung các
chất thành phần, …
Lithium chiết xuất
từ nước biển nhu
cầu năng lượng
thấp
Lithium:
0.007 kg/
1kg pin

Sự phát thải chính của
BEV :quá trình sản
xuất pin.
ICEV: phát thải từ quá
trình họat động

Mật độ dân số


Pin Li-ion tác động một
phần không đáng kể vào
gánh nặng môi trường

Phát thải từ
sản xuất pin

Thành
phần kim
loại của pin

Tái chế, tái
sử dụng

Dung dịch
điện phân


Hiện nay, Pin li-ion được sử dụng
rất phổ biến, từ các thiết bị di
động, máy tính xách tay cho đến
những phương tiện vận chuyển
chạy điện.


Hiện trạng sử dụng pin li-ion tại Việt Nam
Xe đạp điện HKBike và GIANYA

Xe đạp điện chạy bằng pin Li-ion
Chống cháy nổ, tuổi thọ pin cao…


Hiện trạng sử dụng pin li-ion tại Việt Nam

Mẫu xe Porsche Panamera S E-Hybrid với những cải
tiến mới và có thể sạc điện từ lưới điện hộ gia đình


Khoản 1, Điều 67- Luật bảo vệ môi trường năm
2005
• Thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ

Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi
hành từ 25/09/2013
• Trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp sản xuất,
nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở phân phối, cơ sở
thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ
• Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về thu hồi
và xử lý sản phẩm thải bỏ


Hiện trạng sử dụng pin li-ion tại Việt Nam

Những hoạt động như thế này vẫn còn ít

Mua bán pin cũ được tái chế ở các khu chợ trời


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×