Tải bản đầy đủ

tieuthuyet04 (UNDERWORLD)

RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Nhà văn nữ S.D.Perry tên đầy đủ là Stephanie Danelle Perry.
Perry viết nhiều thể loại về sự hoang tƣởng/khoa học viễn tƣởng
hay sự sợ hãi trong mỗi con ngƣời, về tiền bạc cũng nhƣ tình yêu
gồm những tác phẩm nổi tiếng nhƣ Aliens, Timecop và một câu
chuyện rùng rợn đã đƣợc chuyển tải thành film - "VIRUS". Dƣới
tên Stella Howard, bà viết nhiều quyển tiểu thuyết nổi tiếng dựa
trên những bộ film truyền hình nhƣ Xena: Warrior Princess. Quyển
tiểu thuyết đầu tiên đánh dấu bƣớc đầu vào lĩnh vực trò chơi điện tử
RESIDENT EVIL là quyển tiểu thuyết Resident Evil: The Umbrella
Conspiracy của bà. Quyển tiểu thuyết này đƣợc viết dựa theo trò
chơi điện tử về Resident Evil đầu tiên của hãng Capcom, hãng này
đã nhờ bà chuyển thể thành tiểu thuyết. Và sau đó bà đã viết những
tập tiếp theo dựa trên cốt truyện có sẵn này. Hãng Capcom đã đồng
ý lấy tiểu thuyết của bà để sản xuất tiếp một loạt game kinh dị mới
cótên làResident Evil!
Từ đó dựa trên cấu trúc sẵn có của nó, bà tạo ra một cấu trúc

gồm những nhân vật đƣợc xây dựng trong một hệ thống không gian
và thời gian cực kỳ hoàn hảo nằm trong một câu chuyện đƣợc khép

n. Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Rebecca
Chamber,... là những nhân vật trụ cột và anh hùng trong câu chuyện
của bà đồng thời là những nhân vật rất đời thƣờng, không phải nhân
vật nào cũng siêu phàm, hầu hết xuất thân thân từ những tầng lớp
thấp nhất của xã hội nhƣng họ lại có những cống hiến rất cao cả cho
xã hội.

REFC : http://forums.gamevn.com

4


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Nguyên tác:

S.D.Perry

Nguồn:

http://forums.gamevn.com

Dịch:

meomuntiteo
Spidey (hotgamevn.net)
nhoccon (hotgamevn.net)
D-GENERATION-X (hotgamevn.net)
Caster (hotgamevn.net)
:::Password::: (hotgamevn.net)
usuyu (hotgamevn.net)
Lostsoul (hotgamevn.net)
zZbapcaiZz
JediDarkLord


Trình bày:

Jiancheng

Biên tập:

Lioncoeur
Jiancheng
Alice_Linh

Bìa:

Jiancheng

BAN BIÊN TẬP TIỂU THUYẾT GAMEVN – REFC
Biên soạn theo bản tiếng Anh của S.D.Perry do
CAPCOM độc quyền chuyển thể thành game
với sự cộng tác của các thành viên REFC.
REFC : http://forums.gamevn.com

5


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

S.D.PERRY

Tên gốc: UNDERWORLD

Lưu hành nội bộ Gamevn và Hotgamevn – REFC
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức
REFC : http://forums.gamevn.com

6


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

MỤC LỤC
TRANG
PHẦN MỞ ĐẦU ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·8
CHƢƠNG 1 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 15
CHƢƠNG 2 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·24
CHƢƠNG 3 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·33
CHƢƠNG 4 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·42
CHƢƠNG 5 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·51
CHƢƠNG 6 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·57
CHƢƠNG 7 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·65
CHƢƠNG 8 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·74
CHƢƠNG 9 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·83
CHƢƠNG 10 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·94
CHƢƠNG 11 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·103
CHƢƠNG 12 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·114
CHƢƠNG 13 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·123
CHƢƠNG 14 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·135
CHƢƠNG 15 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·147
CHƢƠNG 16 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·158
CHƢƠNG 17 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·167
CHƢƠNG 18 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·177
CHƢƠNG 19 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·186
CHƢƠNG 20 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·195
CHƢƠNG 21 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·201
CHƢƠNG 22 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·203
CHƢƠNG 23 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·207
CHƢƠNG 24 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·215
PHẦN KẾT ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·216

REFC : http://forums.gamevn.com

7


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

PHẦN MỞ ĐẦU
Associated Press, 6 tháng 10, năm 1998

HÀNG NGÀN NGƢỜI CHẾT KHI HỎA HOẠN QUÉT
QUA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ VÙNG NÚI, CÓ KHẢ
NĂNG DÍNH DÁNG TỚI CĂN BỆNH KỲ LẠ.
NEW YORK - Cộng đồng dân cƣ miền núi hẻo lánh ở thành phố
Raccoon, PA, đã đƣợc chính quyền liên bang thông báo là khu vực
có thảm họa, trong khi các chiến sĩ cứu hỏa cảm tử đang chống chọi
với màng lửa chết chóc thì số ngƣời chết vẫn tiếp tục gia tăng. Ƣớc
tính trên bảy ngàn ngƣời đã chết vì ngọn lửa bùng cháy quét qua
Raccoon từ sáng sớm thứ bảy, ngày 4 tháng 10. Đây là thảm họa tồi
tệ nhất ở Mỹ về số ngƣời chết trong thời đại công nghiệp, và trong
khi các tổ chức viện trợ chính phủ cùng báo chí quốc tế ồ ạt kéo đến
quanh vành đai phong tỏa những tàn dƣ còn đang cháy của thành
phố, bạn bè và ngƣời thân của cƣ dân thành phố Raccoon đã tụ tập
lại trong hoảng loạn, chờ đợi tin tức từ thành phố Latham gần đó.
Giám đốc Cục Kiểm soát Thảm họa Quốc gia (NDC) Terrence
Chavez, ngƣời chỉ đạo việc phối hợp các lực lƣợng cứu hỏa và cứu
hộ, phát biểu trên báo chí tối qua rằng có những rắc rối xuất hiện
ngoài dự kiến, ông ta hy vọng lửa sẽ tắt vào khoảng giữa tuần,
nhƣng có thể phải mất hàng tháng nữa để xác định nguyên nhân gây
hỏa hoạn là do cố ý hay không. Chavez nói, - “Tính chất nghiêm
trọng của sự tàn phá xét riêng về mức độ vùng sẽ làm cho câu trả
REFC : http://forums.gamevn.com

8


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

lời là một trách nhiệm nặng nề, nhƣng nó đang ở ngoài kia. Chúng
tôi sẽ truy tới cùng vụ việc bằng mọi giá.”
Khoảng sáu giờ sáng hôm nay, bảy mƣơi tám ngƣời sống sót đã
đƣợc tì
m thấy, tên tuổi vàtì
nh trạng của họ đƣợc giữ kí
n, họ đƣợc
chuyển đến một nơi bí mật của chí
nh phủ để theo dõi và/hoặc điều
trị. Những báo cáo ban đầu của nhóm HazMat đã đƣa ra giả thiết
rằng một căn bệnh chƣa đƣợc biết đến có thể là lý do khiến quá
nhiều ngƣời chết nhƣ thế, rằng ngƣời dân bị nhiễm bệnh đã không
thể trốn chạy do căn bệnh cóthể đã làm họ mất khả năng kiểm soát.
Ngoài ra giả thiết còn cho rằng căn bệnh này gây nên tí
nh hung hãn
ở một số ngƣời nhiễm. Thành viên của các tổ chức kiểm soát bệnh
dịch cả tƣ nhân lẫn chí
nh phủ đã kêu gọi mở rộng vùng cách ly, và
mặc dù không có một tuyên bố chí
nh thức nào đƣợc đƣa ra, đã “rò
rỉ” một số miêu tả về những cơ thể vàhì
nh dạng sinh học kỳ quái
của rất nhiều nạn nhân. Nguồn tin từ một ngƣời làm việc trong đội
đánh giá liên bang cho biết, - “Một số ngƣời không chỉ chết cháy
hay chết vìngạt khói. Tôi đã thấy những ngƣời chết vìvết thƣơng
do đạn bắn hoặc dao đâm, và những hình thức bạo lực khác nữa.
Tôi nhìn thấy những ngƣời hiển nhiên là đã ốm và chết rất lâu
trƣớc khi vụ cháy xảy ra. Vụ cháy rất tồi tệ, kinh khủng, nhƣng đó
không phải làthảm họa duy nhất ở đây, dám cá nhƣ thế.”
Thành phố Raccoon đã xuất hiện trên báo chí đầu năm nay khi
một chuỗi liên tiếp những vụ giết ngƣời không bình thƣờng làm xáo
trộn cộng đồng dân cƣ nơi đây. Đặc điểm của những vụ này làsự
chém giết hung bạo đến mức vô lý, dãman cực điểm, vài vụ trong
đó dƣờng nhƣ dính đến tập tục ăn thịt ngƣời; ngay lập tức, giới báo
chí địa phƣơng quanh vùng Raccoon đã đặt nghi vấn liệu có hay
không mối liên hệ giữa mƣời một vụ giết ngƣời bíẩn mùa hèvừa
qua vànhững tin đồn về vụ thảm sát đƣợc cho làvìhỏa hoạn đó.
Ông Chavez đã từ chối khẳng định hay phủ nhận tin đồn, chỉ nói
rằng những cuộc điều tra tấn bi kịch này sẽ đƣợc tiến hành triệt để...

REFC : http://forums.gamevn.com

9


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

NationWide Today, bản tin buổi sáng, 10 tháng 10, 1998

SỐ NGƢỜI CHẾT Ở RACCOON TĂNG LÊN TRONG
KHI CÁC NHÓM TÌM KIẾM VÀ CỨU HỘ PHỐI HỢP
HÀNH ĐỘNG
NEW YORK - Số thi thể chí
nh thức đƣợc ghi nhận là dƣới 4500
ngƣời, tàn dƣ cháy đen của thành phố Raccoon vẫn tiếp tục đƣợc
đào xới để tì
m kiếm thêm các nạn nhân của vụ thảm họa đã xảy ra
vào sáng thứ Bảy vừa qua. Trong khi lễ mặc niệm toàn quốc diễn ra,
khoảng sáu trăm ngƣời cả đàn ông và phụ nữ đang làm việc để tìm
hiểu nguyên nhân đằng sau sự hủy diệt cả một khu dân cƣ từng một
thời bì
nh yên. Các tổ chức cứu trợ địa phƣơng, những nhàkhoa học,
quân đội, nhân viên liên bang và các nhóm điều tra tổng hợp đã
cùng phối hợp trong một chiến dịch đầy quyết tâm vàcó chủ đích,
đóng góp những nguồn lực và đảm nhận những trách nhiệm đƣợc
giao phótheo tuần tự để tì
m ra sự thật.
Giám đốc NDC Tarrence Chavez, ngƣời đứng đầu lực lƣợng
gồm những nhà nghiên cứu hàng đầu từ các trung tâm kiểm soát
bệnh dịch trên toàn thế giới, nhân viên an ninh chính phủ từ các chi
nhánh, và một nhóm đƣợc tài trợ tƣ nhân gồm những nhà vi sinh
REFC : http://forums.gamevn.com

10


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

học từ Tập đoàn Umbrella, một công ty dƣợc phẩm, đang điều tra
về khả năng liên quan giữa phòng thínghiệm hóa học của họ ở
vùng ngoại ô thành phố và căn bệnh kỳ lạ màhiện nay tạm gọi là
“Hội chứng Raccoon”.
Những nghiên cứu ban đầu về căn bệnh này quá mơ hồ vàkhông
đi đến kết luận cuối cùng. Ngƣời đứng đầu nhóm Umbrella, Tiến sĩ
Ellis Benjamin nói, - “nhƣng chúng tôi đồng ý rằng ngƣời dân
Raccoon đã bị nhiễm một thứ gì đó hoặc do vô ýhoặc do cố ý. Tất
cả những gìchúng tôi biết tại thời điểm này là dƣờng nhƣ bệnh
không lây nhiễm qua đƣờng không khí, kết cục là sự phân hủy tế
bào rất nhanh và chết, chúng tôi vẫn chƣa biết là do vi khuẩn hay
virus gây bệnh, hay triệu chứng ra sao, nhƣng chúng tôi sẽ không
ngừng nghỉ cho đến khi hết sức. Cho dù kết quả là gì, tài sản của
Umbrella có dính đến vụ việc này hay không, chúng tôi sẽ điều tra
đến tận cùng. Đó là điều tối thiểu chúng tôi cóthể làm vìchúng tôi
mang ơn ngƣời dân Thành phố Raccoon.” - Các xínghiệp hóa học
vàbộ phận quản lýcủa Tập đoàn Umbrella tại Thành phố Raccoon
đáp ứng việc làm cho gần một ngàn lao động địa phƣơng.
142 ngƣời sống sót vẫn đƣợc giữ cách ly để theo dõi vàchất vấn
tại một nơi đƣợc giữ bímật. Trong khi vẫn giữ bímật danh tí
nh,
FBI đã đƣa ra một bản báo cáo về tì
nh trạng sức khỏe của họ. Mƣời
bảy ngƣời sống sót bị thƣơng nhẹ nhƣng trong tình trạng ổn định,
bảy mƣơi chín ngƣời đang trong tình trạng nguy kịch cần đƣợc giải
phẫu, bốn mƣơi sáu ngƣời tuy không bị thƣơng nhƣng có dấu hiệu
mất trínghiêm trọng hoặc suy sụp tinh thần. Không cógìchắc chắn
liệu cóai trong số họ bị nhiễm hội chứng hay không, nhƣng bản báo
cáo có đề cập đến câu chuyện của những ngƣời sống sót xác nhận
sự tồn tại của căn bệnh.
Tƣớng Martin Goldman, ngƣời điều khiển các hoạt động quân
đội trong thành phố bị tàn phá, hy vọng rằng những ngƣời đang mất

ch sẽ đƣợc tì
m thấy trong khoảng bảy ngày tới. - “Chúng tôi đã có
bốn trăm ngƣời làm việc ngoài kia 24/7, tìm kiếm những ngƣời còn
sống vàkiểm tra nhân dạng - vàtôi cólệnh là thêm hai trăm ngƣời
nữa sẽ tới đây vào thứ Hai...”

REFC : http://forums.gamevn.com

11


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Fort Worth Bugler, ngày 18 tháng 10, 1998

THẢM KỊCH Ở RACCOON CÓ KHẢ NĂNG LÀ DO
ÂM MƢU CỦA NHỮNG NHÂN VIÊN TRONG
THÀNH PHỐ
FORT WORTH - Những bằng chứng mới đƣợc phát hiện bởi đội
dọn dẹp trong Thành phố Raccoon cho thấy rằng “Hội chứng
Raccoon,” căn bệnh gây ra cái chết của 7200 ngƣời ở Raccoon, rất
có thể đã bị phát tán ra bởi một ngƣời không ai ngờ tới, cảnh sát
trƣởng Raccoon, Brian Irons vàmột vài thành viên của Lực Lƣợng
Đặc Nhiệm Cứu Hộ vàTác Chiến (S.T.A.R.S.)
Tại buổi họp báo tối qua, phát ngôn viên FBI Patrick Weeks,
Giám đốc NDC Terrence Chavez, vàTiến sĩ Robert Heiner - đƣợc
triệu tập bởi lãnh đạo nhóm nghiên cứu Umbrella, Tiến sĩ Ellis
Benjamin - Weeks tiết lộ làcó chứng cứ chi tiết cho thấy thảm họa
ở Raccoon làkết quả của một hành động khủng bố vƣợt tầm kiểm
soát. Ngọn lửa sau đó đã hủy diệt thành phố nhỏ này có thể làmột
cố gắng của Irons hoặc một kẻ đồng phạm nhằm che đậy hậu quả
khủng khiếp.
Theo Weeks, một vài tài liệu tì
m thấy trong đống đổ nát của tòa
nhàRPD hàm ýIrons làkẻ cầm đầu một âm mƣu bắt cóc con tin từ
xínghiệp hóa chất của Umbrella ở ngoại ô thành phố. Có vẻ nhƣ
REFC : http://forums.gamevn.com

12


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Irons đã cáu tiết với hội đồng thành phố về việc đình chỉ S.T.A.R.S.
hồi cuối tháng Bảy, do sự kém cỏi của họ trong việc điều tra vụ án
giết ngƣời hàng loạt - vụ án hiện nay đã có đầy đủ báo cáo về việc
chém giết và ăn thịt ngƣời, lấy đi mƣời một mạng đầu hèvừa qua.
Đội S.T.A.R.S. của Raccoon bị đình chỉ công tác sau khi một chiếc
trực thăng rơi trong tuần cuối của tháng Bảy, làm sáu ngƣời trong
đội tử nạn. Năm thành viên còn sống của S.T.A.R.S. bị đình chỉ
không lƣơng sau khi có bằng chứng về việc lạm dụng chất gây
nghiện hoặc đã uống rƣợu vào lúc trực thăng rơi. Và trong khi công
khai ủng hộ cho việc đình chỉ đội quân tinh nhuệ của ông ta, những
tài liệu tì
m thấy chỉ ra rằng Irons đã cố ý đe dọa Thị trƣởng Devlin
Harris vànhiều thành viên trong Hội đồng Thành phố, rằng sẽ tung
ra một loại hóa chất cực kìnguy hại vàdễ bay hơi nếu nhƣ không
đáp ứng một khoản tiền nào đó. Nhiều tuần trôi qua và tinh thần
Irons trở nên mất ổn định - thƣ từ qua lại giữa Irons và một đồng
phạm cho thấy kế hoạch của Irons là đòi tiền chuộc xong sẽ vùkhỏi
thành phố. Kẻ đồng phạm chỉ đƣợc ghi tên là “C.R.” nhƣng ngoài ra
cónhắc đến cả “J.V.”, “B.B”, và “R.C.”, đều làchữ cái đầu tên của
bốn trong số năm thành viên S.T.A.R.S. bị đình chỉ.
Terrence Chavez nói, - “Cho là những tài liệu này chính xác, thì
Irons và đội của ông ta đã lên kế hoạch tấn công nhà máy của
Umbrella vào cuối tháng chín, phùhợp với khoảng thời gian Tiến sĩ
Heiner miêu tả là cao trào của “Hội chứng Raccoon”. Chúng tôi
hiện đang điều tra theo hƣớng giả sử rằng vụ xâm nhập đã thành
công, và đã có một tai nạn không ngờ kéo theo những hậu quả trầm
trọng. Lúc này chúng tôi vẫn chƣa rõ liệu ông Irons hay ngƣời nào
của S.T.A.R.S. còn sống hay không, nhƣng họ đang bị truy nã để hỏi
cung. Chúng tôi đã công bố bản tin ở cấp độ toàn quốc, vàcác sân
bay quốc tế cùng các trạm tuần tra biên giới đã đƣợc báo động.
Chúng tôi mong muốn bất cứ ai biết gìvề vụ việc hãy ra trình diện.”
Tiến sĩ Heiner, một nhàvi sinh học nổi tiếng đồng thời làcộng
tác viên Phòng Vật chất Sinh học Nguy hại của Umbrella, phát biểu
rằng hỗn hợp chí
nh xác các hóa chất đã thoát ra ở Raccoon cóthể sẽ
không bao giờ đƣợc biết. - “Hiển nhiên là Irons và ngƣời của ông
ta không hề biết họ đã có trong tay những gì- và với những mẫu
REFC : http://forums.gamevn.com

13


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

enzim hóa học, môi trƣờng nuôi cấy vi khuẩn, chất ức chế virus các
loại mà Umbrella đang phát triển, hỗn hợp chết ngƣời đó hẳn là
một sự kết hợp bất ngờ. Với hàng triệu cách thức kết hợp các vật
chất cóthể xảy ra, khả năng nhân rộng thêm của hợp chất gây Hội
chứng Raccoon làvôcùng to lớn.”
Giám đốc quốc gia của S.T.A.R.S. không sẵn sàng để bì
nh luận,
nhƣng Lida Willis, phát ngôn viên địa phƣơng của tổ chức này đã
công nhận việc này khi nói rằng họ đã “sốc vàbuồn bã” vì thảm hoạ
này, vàsẽ cung cấp toàn bộ nhân lực nhằm tì
m kiếm các thành viên
S.T.A.R.S. đang mất tích, cũng nhƣ những mối liên lạc họ cóthể có
trong mạng lƣới tổ chức.
Mỉa mai thay, những tài liệu trên đƣợc tì
m thấy bởi một trong
những đội tì
m kiếm của Umbrella...

REFC : http://forums.gamevn.com

14


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

CHƯƠNG 1

“Ñ

I, ĐI, ĐI!” - David hét lớn và John Andrews đánh tay
ga, cua ngoặt chiếc xe tải nhỏ trong tiếng súng nổ
vang xuyên qua màn đêm lạnh giá của Maine.

Giây sau John mới thoáng thấy hai chiếc xe mui kín màu đen
không biển số, chỉ đủ thời gian cho cả đội cầm súng lên. Bất kìkẻ
nào bám đuôi họ - Umbrella hay S.T.A.R.S. hay lũ cảnh sát địa
phƣơng - không quan trọng, tất thảy đều là ngƣời của Umbrella.
“Cắt đuôi đi, John!” - David nói, vẫn trầm tĩnh và bình thản dù
cho đạn đang cắm lỗ chỗ sau đuôi xe. Đó là do âm sắc - anh ta vẫn
luôn luôn có cái giọng đó, mà Falworth là cái chỗ quái quỷ nào
không biết? John cócảm giác mọi thứ rối tung cả lên, những ý nghĩ
nhảy nhót loạn xạ; nhiệm vụ khó khăn thế nào anh cũng không ngán,
nhƣng cái trò đánh lén thì lại khác.
Rẽ phải qua Falworth, hƣớng về phía cái dốc - Ơn Chúa, chỉ
mƣời phút nữa là chúng ta sẽ thoát - Đã lâu lắm rồi John không
chiến đấu và chƣa bao giờ ở giữa một cuộc rƣợt đuổi. Anh làmột
tay lái cừ khôi, nhƣng đây lại làmột cái xe tải nhỏ.
Đoàng, đoàng, đoàng!
Ai đó ở sau thùng xe đang bắn trả qua cửa sổ mở phí
a sau. Khẩu
9 ly bắn trong một chỗ hẹp nhƣ vậy nổ to nhƣ tiếng gầm của một vị
thần đang nổi giận, đập vào lỗ tai John và càng làm anh khó tập
trung hơn.
Chỉ còn mƣời phút chết tiệt nữa thôi.

REFC : http://forums.gamevn.com

15


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Chỉ mƣời phút nữa là đến đƣờng băng, nơi máy bay thuê sẵn
đang đậu. Trò đùa tệ thật - hàng bao nhiêu tuần trốn tránh, chờ đợi,
không làm gìmạo hiểm, để rồi lại bị bám đuôi khi đang trên đƣờng
rời khỏi „cái vùng nông thôn‟ chết tiệt. John bám chặt tay lái khi xe
lao đến đƣờng số sáu, phƣơng tiện của họ quá nặng để vƣợt hẳn
mấy cái xe nhỏ kia. Ngay cả khi không có năm ngƣời và cái đống
đạn dƣợc, cái xe tải mini kềnh càng rệu rã này cũng chẳng phải là
cỗ máy thần lực. David đã mua chiếc này vìnó khó nhận dạng,
không dễ gìbị phát hiện, và bây giờ họ đang phải trả giá - muốn
thoát ra khỏi đám ngƣời bám đằng sau có lẽ cần phải cókỳ tích. Cơ
may duy nhất của họ làchạy đến nơi đông ngƣời, rồi trổ tài lắt léo
để thoát thân. Thật lànguy hiểm, họ cóthể chạy chệch khỏi đƣờng
vàbị bắn chết.
“Băng đạn!” - Leon la lớn, John liếc nhanh ra sau, thấy tay cảnh
sát trẻ đang khom mì
nh cạnh khung cửa kế bên David. Họ đã gỡ hết
các ghế ở phí
a sau dành chỗ để vũ khí, nhƣng thế cũng có nghĩa là
không có dây lƣng an toàn, chỉ cần ngoặt góc quánhanh thìsẽ bay
ngƣời luôn...
Đoàng! Đoàng! Hai phát nổ từ phí
a mấy cái xe khốn kiếp kia,
chắc làmột khẩu cỡ .38. John nhấn ga mạnh hơn và Leon bắn trả lại
bằng một khẩu Browning 9 ly. Leon Kennedy làtay súng giỏi nhất
của họ, chắc David đã bảo anh ta nhắm bắn vào lốp xe - tay súng giỏi nhất, chỉ sau mình, và làm thế quái nào để thoát
ra khỏi Exeter, Maine, vào lúc mƣời một giờ đêm cuối tuần? Làm gì
cóchỗ nào đông ngƣời Một cô gái quăng cho Leon băng đạn, John chẳng cóthời gian để
nhìn xem đó là ai trong khi đánh tay lái hƣớng về phí
a thị trấn.
Bánh xe rí
t trên mặt nhựa đƣờng đến bốc khói, chiếc “mini” loạng
choạng bẻ góc qua Falworth, hƣớng phía đông. Sân bay ở phí
a tây,
nhƣng John không nghĩ là có ai đằng sau thùng xe quan tâm lắm
đến việc lên máy bay đúng giờ nữa.
Đầu tiên là phải dụ cái đám lính thuê của Umbrella đi đã.
Không biết có đủ chỗ trên máy bay cho cả đám không nữa.

REFC : http://forums.gamevn.com

16


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

John thấy ánh xanh đỏ qua kí
nh xe, vàthấy í
t nhất làmột trong
những xe nhỏ kia có đèn hiệu trên nóc. Rất cóthể chúng làcảnh sát
thật, và thế thìsẽ mệt đây. Lƣới kiểm soát của Umbrella đã vây
khắp nơi - chí
nh vìvậy, mỗi gã cảnh sát trong nƣớc đều nghĩ cái
nhóm nhỏ của họ có phần trách nhiệm cho những việc đã xảy ra ở
Raccoon. S.T.A.R.S. cũng nằm trong cuộc chơi luôn - vài ông cao
cấp đã bị mua chuộc, nhƣng các nhân viên ở các chi nhánh hẳn là
không biết gìvề việc tổ chức của họ đã là con rối của công ty dƣợc
phẩm kia - khiến cho việc đấu tranh khó hơn vạn lần. Không ai
trong cái đội tạm bợ này muốn bắn vào ngƣời vô tội, bị Umbrella
lừa gạt không phải làmột tội ác, vànếu cái đám xe kia đúng là cảnh
sát...
“Không thông báo, không cảnh cáo, không phải cảnh sát!” Leon kêu, và John thoáng thở phào nhẹ nhõm trƣớc khi anh nhìn
thấy một cái cây chắn lù lù trƣớc mặt, bên lề con đƣờng bị chặn có
dựng một biển báo làm đƣờng. Anh ngó thấy một mặt ngƣời trắng
trắng trên nền áo màu cam, tay cầm biển báo đề “Chậm lại”, ngƣời
đó vứt biển báo vànhảy đi tìm chỗ núp...
... vàthật hài hƣớc khi họ có tám mƣơi giây để nhìn, nhƣng lại
chỉ có ba giây trƣớc khi đụng cái rào chắn...
“Bám chặt vào!” - John gào lên và Claire xoạc chân cấn vào
thùng xe, thấy David giữ chặt lấy Rebecca, Leon vồ lấy cái tay vịn rồi cái xe tải rí
t lên, giật mạnh vànhảy chồm chồm nhƣ con ngựa
bất kham, xoay nghiêng...
... vàClaire cảm thấy khoảng không phía dƣới ở bên phải thùng
xe còn ngƣời cô bị ép về phí
a trái, gáy nghiến vào chiếc lốp dự
phòng đau điếng.
- chết tiệt David la lớn cái gì đó mà Claire không nghe đƣợc vìtiếng phanh
xe kêu rí
t, chẳng hiểu gì đến khi David nhảy về phí
a phải, Rebecca
lăn theo anh - và đùng, cái xe hạ xuống đất kèm theo một cú đập
ghê hồn, rồi John có vẻ nhƣ đã kiểm soát đƣợc nó, nhƣng những
tiếng phanh xe vẫn tiếp tục kêu rí
t xétai...
REFC : http://forums.gamevn.com

17


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

UỲNH!
Tiếng nổ của kim loại và kí
nh vỡ quá gần ở phí
a sau làm tim
Claire giật thót. Cô quay lại, những ngƣời khác cùng nhì
n lại phía
sau và thấy một chiếc xe đã đâm sầm vào thanh chắn đƣờng, cái
thanh chắn màsuýt tínữa thìchí
nh họ cũng đã đâm vào. Claire chỉ
kịp nhì
n thoáng qua thấy một đống vụn nát, cửa sổ vỡ, một làn khói
dầu bốc lên thìchiếc thứ hai đã vào tầm nhì
n của cô, rí
t lên qua góc
rẽ vàtiếp tục đuổi theo.
“Xin lỗi về việc đó nhá!” - John nói với qua bọn kia, nghe rõ là
đang khoái trá vì phấn khí
ch.
Trong vài tuần ngắn ngủi khi cô vàLeon gia nhập đội lánh nạn
gồm những cựu S.T.A.R.S., cô phát hiện ra rằng John có thể trêu
đùa bất cứ chuyện gì. Đó đồng thời là điểm đáng mến nhất của anh
ta cũng nhƣ là điểm phiền toái nhất.
“Mọi ngƣời không sao chứ?” - David hỏi vàClaire gật đầu, thấy
Rebecca cũng vậy.
“Bị một cú đau nhƣng không sao,” - Leon nói, xoa xoa cái tay
cóvẻ đau đớn. - “Nhƣng tôi không nghĩ là...”
ĐOÀNG!
Bất kể Leon không nghĩ gì thì cũng bị ngắt ngang bởi một tiếng
nổ to vào sau thùng xe. Hẵng còn cách một khoảng đƣờng, nhƣng
những vị khách trên chiếc xe nhỏ đã bắn một phát súng săn về phía
họ; chỉ vài inch thôi lànóđã có thể xuyên qua cửa sổ.
“John, đổi kế hoạch.” - David gọi khi chiếc tải chệch hƣớng,
giọng trầm tĩnh, uy quyền của anh át cả những tiếng ồn ào của động
cơ. - “Ta ở trong tầm ngắm của chúng...”
Trƣớc khi anh ta nói xong, John đánh mạnh về bên trái. Rebecca
ngãvề phí
a sau, xém nữa thìtông vào Claire. Xe tải giờ hƣớng về
phí
a một con đƣờng ngoại ô yên tĩnh.
“Giữ chắc cái mông của các cậu,” - John nói với qua vai.

REFC : http://forums.gamevn.com

18


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Màn đêm giá lạnh quất qua xe tải, những căn nhà tối đen lƣớt
nhanh qua khi John tăng tốc. Leon và David đã nạp đạn, bò tới sau
cánh cửa sắt thấp. Claire đƣa mắt nhì
n Rebecca, thấy cô bé cũng
chả vui vẻ gì trong lúc này y nhƣ cô. Rebecca Chambers cũng là
một cựu S.T.A.R.S., cô đã làm việc chung với anh trai của Claire,
Chris, và cũng đảm nhận một vai trong chiến dịch Umbrella gần
đây với David vàJohn, họ đều làcựu S.T.A.R.S., nhƣng cô gái trẻ
này đƣợc đào tạo để làm quân y chuyên ngành sinh hoá học. Tài
thiện xạ không phải làsở trƣờng của cô - thậm chíClaire còn bắn
giỏi hơn - mặc dù Claire là ngƣời duy nhất trên xe chƣa bao giờ
thực sự trải qua đào luyện quân sự...
... trừ phi sống sót ở Raccoon cũng đƣợc tính...
Claire tự dƣng thấy ớn lạnh lúc John ngoặt phải, chuyển hƣớng
xoay vòng quanh một xe tải hàng đang đậu, chiếc xe kín mui đang
theo sát nút. Thành phố Raccoon, những vết xƣớc vàthâm tí
m trên
ngƣời Claire vẫn chƣa tan hết, vàcô biết cái vai của Leon vẫn làm
anh đau...
ĐOÀNG!
Một tiếng súng săn khác lại nổ đằng sau, nhƣng lần này đã rộng
và to hơn.
Lần này...
“Đổi kế hoạch,” - David nói, âm điệu Anh ngữ khô khan của
anh điềm tĩnh, nghe hợp lývàlogic giữa một đám hỗn loạn. Chẳng
trách anh ta từng là đội trƣởng đội S.T.A.R.S.
“Tất cả dồn lại với nhau. John, lúc qua chỗ rẽ kế tiếp, phanh lại.
Đụng và lại chạy tiếp, rõ chứ?” - David quỳ gối lên, bàn chân anh
tìvào thành xe. - “Chúng muốn chúng ta đến thế, hãy cho chúng
đƣợc thỏa ý.”
Claire trƣợt nhẹ và đẩy bàn chân vào lƣng ghế ngồi, gập đầu gối
và cúi đầu thấp xuống. Rebecca lại gần David hơn và Leon chậm
chạp lùi lại cho cái đầu của anh ta gần với đầu Claire. Hai ngƣời
nhìn nhau chăm chú, và Leon thoáng mỉm cƣời.

REFC : http://forums.gamevn.com

19


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

“Thế này có là gì,” - Leon nói, và thay vào nỗi sợ hãi, Claire
thấy mì
nh mỉm cƣời lại với anh. Sau khi đã trải qua cơn điên rồ ở
Raccoon, bao quanh là những sinh vật giết chóc của Umbrella và
những kẻ điên dại - chƣa nói đến cuộc đào thoát trong đƣờng tơ kẽ
tóc khỏi vụ nổ nhàmáy bímật của Umbrella - so với tất cả những
điều đó, một vụ tai nạn xe cộ kể nhƣ là đi dã ngoại cuối tuần vậy.
Ờ, chỉ cần luôn nhắc mình nhƣ thế, tríóc côthìthầm, rồi cô chả
còn nghĩ gì nữa hết, vì cái xe đang chuyển hƣớng vòng qua ngãrẽ
rồi John đạp phanh, vàhọ sắp sửa bị một tấn rƣỡi kim loại vàkí
nh
đang chuyển động rất nhanh tông vào.
David hí
t vào vàthở ra thật sâu, thả lỏng các cơ bắp tốt nhất có
thể, tiếng phanh rí
t tiến đến từ phí
a sau...
... vàrầm, va chạm dữ dội, một cảm giác rung lắc lạ lùng, một
giây tƣởng nhƣ không có kết thúc vàsự im lặng vĩnh cửu...
... rồi tiếng ồn tiếp ngay sau đó, tiếng kí
nh vỡ cùng tiếng một cái
hộp thiếc bị cán qua bị khuyếch đại lên triệu lần. David bị giật ra
trƣớc rồi lại sau, anh nghe Rebecca thở nghèn nghẹn - vàrồi tất cả
kết thúc, John đã kịp nhấn ga lúc David quỳ gối và giơ khẩu
Berretta của anh ta lên. Anh ngoái nhì
n lại phía sau để thấy cái xe
nhỏ bất động, nằm vắt ngang qua con đƣờng tối. Những hình ngƣời
mờ mờ gục xuống đằng sau tấm kí
nh vụn nát cũng bất động nhƣ tàn

ch của cái xe.
Ta cũng chẳng khá hơn gì...
Chiếc xe tải mini rẻ tiền màu xanh lá cây anh mua dành cho
chuyến đi đến sân bay đã không còn thanh cản, đèn xi nhan và biển
số đằng sau - thậm chíanh không biết có còn cách nào khả dĩ mở
đƣợc cái cửa sau không đây, nó đã bị móp méo vànghe rào rạo nhƣ
một đống sắt vụn rồi.
Chả mất gìmấy. David Trapp coi thƣờng mấy chiếc tải mini, và
họ chẳng có ý định lái nó đến Châu Âu. Điều quan trọng làhọ vẫn
còn sống - vàthế là- í
t ra thìlàtrong thời điểm này - họ đã xoay xở
thoát đƣợc bàn tay dài vôhạn đang trong cơn phẫn nộ của Umbrella.

REFC : http://forums.gamevn.com

20


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Khi họ đi xa dần chiếc xe nát vụn kia, David quay lại vàxem xét
những ngƣời khác, theo phản xạ đƣa tay ra đỡ Rebecca dậy. Từ lúc
làm cái nhiệm vụ đen đủi là đến phòng thínghiệm của Umbrella
bên bờ biển, anh đã trở nên gần gũi hơn nhiều với cô gái trẻ này,
cũng nhƣ John. Những ngƣời còn lại trong đội đã không thoát
đƣợc...
Anh giũ bỏ suy nghĩ trƣớc khi nó xâm chiếm toàn bộ tríóc, rồi
gọi với lên bảo John rằng họ nên quay lại nơi định đến, tránh xa
những đƣờng lộ lớn. Một cuộc gián đoạn tồi do họ bị bám đuôi
ngay khi vừa rời đi, tuy vậy cũng không đáng ngạc nhiên lắm.
Umbrella đã nắm đƣợc Exeter hai tháng trƣớc, ngay lúc họ mới trở
về từ vịnh Caliban. Chỉ làvấn đề thời gian.
“Quả lừa đẹp đấy, David,” - Leon nói, - “Tôi sẽ nhớ vụ này nếu
lần sau tôi bị bọn Umbrella bám đuôi.”
David gật đầu không thoải mái lắm. Anh thí
ch Leon và Claire
nhƣng không chắc lắm về cảm xúc của mình, khi có thêm hai ngƣời
nữa hƣớng về anh nhƣ một ngƣời lãnh đạo. Anh hiểu điều đó ở
John và Rebecca, dù sao họ đã từng là ngƣời của S.T.A.R.S. nhƣng Leon chỉ là một cảnh sát quèn của Raccoon, còn Claire là
một sinh viên đại học, chẳng qua làem gái của Chris Redfield. Lúc
anh đi đến quyết định tách khỏi S.T.A.R.S. khi phát hiện mối liên
hệ giữa họ và Umbrella, anh không mong đợi gìsẽ lại làm lãnh đạo,
không muốn thế.
- nhƣng đó chẳng phải làquyết định của mình, đúng không nào...
anh chƣa từng yêu cầu họ phải có bổn phận gìhay tự đề cử mì
nh
nhƣ ngƣời ra quyết định, nhƣng điều đó không quan trọng, đơn giản
làsự việc phải thế. Trong chiến tranh, ngƣời ta không có cái quyền
xa xỉ là đƣợc lựa chọn.
David liếc qua những ngƣời xung quanh trƣớc khi đăm đắm nhìn
về phí
a sau, ngắm nhà cửa lƣớt qua trong đêm đen lạnh giá. Mọi
ngƣời có vẻ mệt mỏi, hậu quả của những đợt kích động dồn dập.
Rebecca đang gỡ đạn ra vàsắp xếp lại vũ khí, Leon và Claire ngồi
sát cạnh nhau phí
a bên kia, chẳng nói gì. Hai ngƣời đó thƣờng đi
với nhau mỗi khi có chuyện, vàvẫn gắn bó nhƣ vậy từ lúc David,
REFC : http://forums.gamevn.com

21


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

John và Rebecca gặp họ ngay bên ngoài Raccoon gần một tháng
trƣớc, dơ bẩn, thƣơng tích và yếu là do cuộc trốn chạy khỏi
Umbrella. David không nghĩ là có mối quan hệ lãng mạn nào ở đây,
ít ra là chƣa, đúng hơn là họ cóchung một cơn ác mộng. Sống chết
cùng nhau phải nói làmột kinh nghiệm gắn kết lâu dài.
Theo những gìDavid biết thìLeon và Claire là những ngƣời
sống sót duy nhất sau thảm họa ở Raccoon biết đƣợc về việc TVirus của Umbrella đã bị nhiễm ra ngoài. Đứa trẻ đã ở cùng họ chỉ
biết chút í
t thôi, dùvậy Claire vẫn hết sức cẩn thận tránh cho côbé
biết sự thật. Sherry Birkin không cần phải biết là bố mẹ em chịu
trách nhiệm tạo ra những vũ khí sinh học mạnh nhất của Umbrella;
tốt hơn là để côbénhớ về bố mẹ nhƣ những ngƣời tử tế...
“David? Có chuyện gìthế?”
David giũ bỏ tríóc khỏi đi lang thang và gật đầu về phí
a Claire. “Tôi xin lỗi. Phải, tôi không sao. Thực ra, tôi đang nghĩ đến Sherry;
côbéra sao rồi?”
Claire mỉm cƣời, vàDavid bị ấn tƣợng trƣớc vẻ tƣơi rói của cô
khi nghe nhắc tới Sherry. - “Nó khỏe, đã bình ổn trở lại. Kate
không chỉ chăm sóc con bé mà còn rất yêu nó. Nóthích côấy.”
David lại gật. Dìcủa Sherry cóvẻ tốt bụng, nhƣng hơn thế, côta
còn có thể bảo vệ Sherry nếu bọn Umbrella có ý định tóm cô bé;
Kate Boyd làmột luật sƣ chuyên về tội phạm sắc bén tài giỏi, một
trong những ngƣời xuất sắc nhất của California. Umbrella tốt hơn
hết là nên tránh xa đứa con độc nhất của nhàBirkin.
Thật tiếc làchúng ta lại không có bà dì nào nhƣ thế; nếu cóthì
mọi việc đã dễ hơn nhiều...
Rebecca đã hoàn tất việc sắp xếp kho vũ khí khá ấn tƣợng của họ.
Cô lỉnh ra ngồi cạnh anh, hất một lọn tóc lòa xòa trƣớc trán. Đôi
mắt của cônhì
n có vẻ giàdặn nhất trên khuôn mặt; mới mƣời chí
n,
cô đã kịp trải qua hai cuộc đụng độ với Umbrella. Nói đúng ra, cô
có nhiều kinh nghiệm hơn tất cả bọn họ từ lúc dí
nh tới tập đoàn
dƣợc phẩm đó.

REFC : http://forums.gamevn.com

22


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Trong một lúc Rebecca không nói gì, đăm đắm nhìn đƣờng. Cuối
cùng côlên tiếng, giọng trầm xuống, mắt chăm chú nhìn anh dò xét.
- “Anh có nghĩ là họ còn sống không?”
Anh thấy làmì
nh chẳng cần vẽ ra một viễn cảnh tƣơi sáng cho
Rebecca; hãy còn trẻ, nhƣng cô gái này đã có cái tài nhìn xuyên
thấu ngƣời ta.
“Anh không biết,” - anh nói, thận trọng không để những ngƣời
khác nghe thấy. Claire luôn thiết tha hy vọng gặp lại anh trai. “Anh không chắc nữa. Chúng ta chƣa nghe tin tức gì.Hoặc họ lo bị
theo dõi, hoặc...”
Rebecca thở dài, không ngạc nhiên cũng chả vui vẻ gì
. - “Ừ. Họ
không nhắn đƣợc cho chúng ta cũng đúng thôi - ở Texas cũng còn
đang rối tung lên mà.”
David gật đầu. Texas, Oregon, Montana - những nhánh của
S.T.A.R.S. mà vẫn còn các thành viên có thể tin tƣởng đƣợc đều
không có tin tức gìtừ cả tháng nay. Tin nhắn cuối cùng làtừ Jill;
David nhớ đến thuộc lòng. Thật ra, nó cứ ám ảnh anh mãi từ ngày
này sang ngày khác.
“An toàn khỏe mạnh ở Áo. Tin tức Barry vàChris thu thập đƣợc
về Tổng hành dinh Umbrella cóvẻ khả quan. Hãy sẵn sàng.”
Sẵn sàng gặp họ, vàgọi thêm vài đội í
t ỏi mà anh và John đã liên
lạc đƣợc. Sẵn sàng để tấn công vào trụ sở chí
nh của Umbrella, cội
nguồn của tất cả. Sẵn sàng để đấm mạnh vào con quỷ ở ngay tim
của nó. Jill cùng Barry và Chris đã đến châu Âu để tì
m xem kẻ cầm
đầu thực sự của Umbrella đang ẩn mình nơi đâu, bắt đầu từ nƣớc
Áo - và đã bặt tin ngay lập tức.
“Tiến lên, các cậu.” - John nói to ở trƣớc xe, và David thôi
không nhìn gƣơng mặt nghiêm nghị của Rebecca nữa, anh ngó ra
ngoài xem họ đã đến sân bay chƣa. Chuyện gìxảy ra cho những
ngƣời bạn của họ, chẳng mấy chốc sẽ đƣợc biết ngay thôi.

REFC : http://forums.gamevn.com

23


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

CHƯƠNG 2

R

ebecca ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ xíu trong chiếc phi cơ
cũng nhỏ xíu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ƣớc gì
David đã thuê một chiếc phản lực. Một chiếc phản lực to
lớn vững chãi không-thể-không-an-toàn-vì
-nó-quá-bự. Giờ thì từ
chỗ cô ngồi đây, cô có thể thấy mấy cái cánh quạt trên cánh của
chiếc phi cơ - trông chả khác gì chong chóng trẻ con.
Cá là thế nào rồi con cún con này cũng chìm nhanh nhƣ đá cục,
nếu nhƣ nửa chừng mà nó rơi tự do với tốc độ vài trăm dặm một
giờ rồi chúi đầu xuống biển...
“Em biết đấy, đây là loại máy bay thƣờng giết chết ngƣời nổi
tiếng nhƣ mấy ngôi sao nhạc Rock hay đại loại thế. Đúng lúc cất
cánh rời mặt đất thì một con gió xoáy đánh bật chúng xuống.”
Rebecca ngƣớc lên nhìn cái mặt cƣời nhăn nhở của John; anh ta
đang ngồi quay ngƣợc lại trên ghế đằng trƣớc cô, hai cánh tay to lớn
vòng ra ôm lấy lƣng ghế. Anh ta dám phải ngồi tới hai ghế lắm;
thực ra John không chỉ to xác không, mà còn là loại vai u thịt bắp,
hai trăm bốn mƣơi pound cơ bắp cuồn cuộn trên cái xác cao sáu feet
sáu của anh ta.
“Cất cánh đƣợc là may rồi, còn không mau quay cái mông mỡ
của ông anh lại đi,” - Rebecca đáp trả, và nhận lại một cái nháy mắt
vẻ quan tâm từ đôi mắt đen láy của John. Anh ta từng bị gãy vài cái
xƣơng sƣờn và lủng phổi trong nhiệm vụ lần trƣớc, cách đây
khoảng ba tháng, và vẫn chƣa tập luyện lại đƣợc. Với một ngƣời
vạm vỡ và đầy nam tính nhƣ John, cô biết anh ta vẫn luôn rất tự tin

REFC : http://forums.gamevn.com

24


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

về ngoại hình của mình, và cực kỳ ghét việc không đƣợc tập luyện
thƣờng xuyên.
John cƣời toét miệng hơn nữa, khuôn mặt màu nâu sậm của anh
nhăn cả lại vì cƣời. - “Phải, có lẽ em đúng; cất cánh lên đƣợc vài
trăm feet và ẦM, nó chỉ làm đƣợc đến thế thôi.”
Rebecca không bao giờ kể với anh ta rằng đây mới chỉ là chuyến
bay thứ hai trong đời cô (chuyến đầu tiên lúc cô đồng hành với
David bay đến Exeter trong nhiệm vụ ở vịnh Caliban). Anh ta nhất
định sẽ có thêm những trò đùa tinh quái nếu biết chuyện này.
Chiếc phi cơ bắt đầu gầm gừ khởi động chung quanh họ, rồi
động cơ kêu rít lên đến nỗi Rebecca phải nghiến cả răng lại. Khỉ
thật, khi mà cô đang cố giấu không cho John thấy mình căng thẳng
đến thế nào; cô lại nhìn ra cửa sổ và thấy Leon với Claire đang tiến
lại các bậc thang kim loại. Chắc là vũ khí đã đƣợc chất lên hết.
“David đâu?” - Rebecca hỏi John, anh ta nhún vai.
“Đang nói chuyện với gã phi công. Chúng ta chỉ có một gã đó
thôi, đại loại nhƣ là... ngƣời quen của bạn của một thằng cha nào
đó ở Arkansas. Không nhiều ngƣời dám bay bất hợp pháp vào
không phận Châu Âu lắm, anh nghĩ thế...”
John nhoài ngƣời lại gần hơn, hạ giọng thì thầm làm bộ nhƣ
nghiêm trọng lắm, nụ cƣời trên khuôn mặt anh ta biến mất. - “Nghe
đâu hắn còn là bợm rƣợu nữa cơ. Nhƣng đƣợc cái thuê hắn cũng
rẻ, vì hắn từng chở nguyên một đội bóng đá mà đâm vào vách núi
cơ đấy.”
Rebecca bật cƣời, lắc lắc đầu. - “Thôi đƣợc, anh thắng. Em bắt
đầu thấy sợ rồi đấy, đƣợc chƣa?”
“Đƣợc. Anh chỉ chờ có thế,” - John cƣời, và quay ngƣời trở lại
vừa lúc Leon và Claire bƣớc lên khoang. Họ đi về khoảng giữa máy
bay, ngồi xuống hai chiếc ghế ngang hàng với Rebecca và đối xứng
qua lối đi. David từng nói rằng ngồi phía trên chỗ ngang với cánh
máy bay là ổn định nhất, mặc dù bây giờ thực ra cũng chẳng có
nhiều sự lựa chọn lắm - máy bay chỉ có hai chục chỗ.

REFC : http://forums.gamevn.com

25


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

“Đã từng bay trƣớc đây chƣa?” - Claire hỏi, nghiêng ngƣời ra
khoảng trống của lối đi, trông cô ta cũng có vẻ hơi căng thẳng.
Rebecca nhún vai. - “Một lần. Còn chị?”
“Vài lần rồi, nhƣng toàn trên máy bay lớn, DC-747… hay 727 gì
đấy. Giờ chị thậm chí còn không biết chiếc này là chiếc gì nữa.”
“Nó là một chiếc DHC 8 Turbo,” - Leon chen vào. - “Anh đoán
thế. Có nghe David nhắc đến ở đâu rồi…”
“Nó là một chiếc giết ngƣời mới phải.” - giọng trầm trầm của
John vọng xuống. - “Một cục sắt có hai cánh thì có.”
“John, cƣng à... im coi nào,” - Claire mắng yêu.
John cƣời sằng sặc, rõ ràng là đang mừng vì có một ngƣời mới
để chuẩn bị trêu.
David xuất hiện trƣớc cửa khoang, anh vừa bƣớc ra từ khoang
phụ đƣợc che màn dẫn đến buồng lái, John ngƣng không cƣời nữa,
tất cả đều tập trung chú ý về phía David.
“Có vẻ nhƣ chúng ta đã sẵn sàng cất cánh,” - David nói. - “Phi
công của chúng ta, cơ trƣởng Evans, đã cho tôi biết mọi hệ thống
đều hoạt động tốt và chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa. Anh ta yêu
cầu chúng ta nên ngồi yên tại chỗ cho đến khi anh ta cho phép làm
việc khác. À… phòng vệ sinh nằm ngay phía sau buồng lái, và có
một tủ lạnh nhỏ với bánh sandwich và đồ uống nằm sau phía đuôi
máy bay…”
Anh ngập ngừng, trông nhƣ thể còn điều gì muốn nói nhƣng
không chắc có nên nói hay không. Vẻ mặt đó Rebecca đã thấy quá
đủ trong vài tuần trở lại đây, một vẻ lƣỡng lự thật không dễ chịu
chút nào. Từ ngày thành phố Raccoon xảy ra biến cố khốn kiếp ấy,
cô cho rằng tất cả bọn họ ai cũng đã từng có vẻ mặt đó lúc này hoặc
lúc khác...
... chỉ vì họ không đủ sức làm việc đó. Chuyện này lẽ ra phải kết
thúc từ lâu rồi, nhƣng nó lại không kết thúc, để rồi bây giờ chúng ta
ai cũng kỳ quặc hơn là những gì chúng ta dám thừa nhận.

REFC : http://forums.gamevn.com

26


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

Khi tin tức của vụ thảm họa này xuất hiện lần đầu tiên trên mặt
báo, bọn họ đều tin chắc rằng lần này bè lũ tập đoàn Umbrella sẽ
không tài nào che giấu mãi đƣợc nữa. Vụ rò rỉ ở biệt thự Spencer đủ
nhỏ và dễ dàng để phi tang, khi mà lửa đã nuốt chửng hết tầng hầm
và cả vùng phụ cận; khu nghiên cứu tại vịnh Caliban thì lại nằm
trong một vùng đất tƣ nhân và quá biệt lập để bất cứ ai có thể tìm
hiểu đƣợc điều gì - nên tập đoàn Umbrella một lần nữa lại dọn sạch
những tàn dƣ và kéo sự việc chìm xuồng.
Nhƣng còn thành phố Raccoon. Hàng ngàn ngƣời đã chết còn lũ
Umbrella thì phủi sạch trách nhiệm nhƣ chƣa có gì xảy ra, sau khi
dựng lên các chứng cứ giả và mua chuộc các nhà khoa học nói dối
cho chúng. Điều này lẽ ra là không thể, nó làm bọn họ hết sức nản
chí. Một đám ngƣời tị nạn nhƣ họ đây liệu có cơ may nào để chống
lại một khối liên minh trị giá hàng tỉ đô la không, khi mà chúng có
thể giết sạch cả một thành phố và phủi tay bỏ đi.
David cuối cùng quyết định không nói thêm gì nữa. Anh gật gật
đầu và bƣớc lại cùng ngồi với họ, dừng lại kế bên chỗ Rebecca.
“Em có cần ngƣời để trò chuyện không?”
Rebecca có thể thấy anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhƣng cũng rất
mệt mỏi. David đã thức khuya đêm qua, kiểm tra đi kiểm tra lại mọ i
thứ cho chuyến đi của bọn họ.
“Không sao, em ổn mà,” - cô mỉm cƣời với anh ta, - “em luôn
luôn có John để nói chuyện cho đỡ buồn.”
“Anh luôn sẵn sàng đây, cô nhóc,” - John gọi lớn, và David gật
đầu, vỗ nhẹ lên vai cô trƣớc khi ngồi vào ghế đằng sau Rebecca.
Anh ấy cần nghỉ ngơi một chút. Tất cả chúng ta đều cần, vì đây
là một chuyến bay dài - thế sao mình lại có cảm giác không ai có
thể nghỉ ngơi chút đƣợc nhỉ?
Căng thẳng, chỉ thế thôi.
Tiếng động cơ ngày càng lớn hơn, cao hơn, và sau một vài cú
giật nhè nhẹ, chiếc phi cơ bắt đầu lăn bánh. Rebecca nắm chặt hai
bên tay ghế và nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu rằng nếu cô đã có đủ
REFC : http://forums.gamevn.com

27


RESIDENT EVIL 4

Thế Giới Ngầm

can đảm để chống lại tập đoàn Umbrella, thì chắc cô sẽ sống sót qua
chuyến bay này.
Còn nếu không thì cũng đã quá muộn để thay đổi quyết định; đã
phóng lao thì phải theo lao thôi.
Họ mới bay đƣợc khoảng chừng hai mƣơi phút, Claire đã gật gù
từ lúc nào rồi, đầu tựa lên vai Leon. Anh cũng mệt mỏi rồi, nhƣng
dù sao anh cũng chẳng ngủ đƣợc dễ dàng thế. Đói bụng là một
chuyện - còn một điều nữa là anh còn đang thắc mắc không biết
việc mình đang làm có đúng đắn hay không.
Giờ là thời điểm tốt để bắt đầu suy nghĩ rồi đấy, giờ mày đã dính
líu cũng khá nhiều rồi, anh tự mỉa mai mình. Có lẽ tí nữa mày nên
bảo bọn họ thả mày xuống London hay đâu đó, rồi mày có thể chui
vào một quán rƣợu và chết dí ở đó cho đến khi tất cả bọn họ đều
hoàn thành nhiệm vụ... hay đều đã chết.
Leon thở dài, tự nhủ đầu óc hãy thôi nghĩ lung tung đi. Anh đã bị
ràng buộc vào vụ này; những gì tập đoàn Umbrella đã và đang làm
không chỉ phạm pháp, mà nó còn là cái gì đó… ma quỷ - hay ít nhất
cũng gần tới mức ma quỷ mà cái lũ khốn hám tiền này có thể làm.
Bọn chúng đã giết chết hàng ngàn ngƣời, tạo ra các loại vũ khí
sinh học có khả năng tiêu diệt cả tỷ ngƣời, lại còn làm sụp đổ cái
tƣơng lai đẹp đẽ đã đƣợc chuẩn bị kỹ càng của anh, và chúng còn
phải chịu trách nhiệm trƣớc cái chết của Ada, ngƣời phụ nữ anh tôn
trọng và quan tâm. Hai ngƣời đã giúp đỡ nhau qua các biến cố nguy
hiểm trong cái đêm khủng khiếp ở thành phố Raccoon; không có
cô, có lẽ Leon chẳng bao giờ ra đƣợc đến đây mà còn sống.
Anh tin vào những gì David và ngƣời của anh ta đang làm, và
chẳng phải anh sợ sệt gì đâu, anh không hề nao núng một chút nào...
Leon thở dài lần nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi cùng
Claire và Sherry thoát ra khỏi cái thành phố đang bốc cháy đó, và lý
do thực sự duy nhất để anh có thể góp sức mình vào chuyện này thì
quá ngớ ngẩn, đến nỗi anh không muốn công nhận nó một chút nào.
Đứng lên chống lại tập đoàn Umbrella là việc đúng đắn phải làm chỉ là anh cảm thấy năng lực mình chƣa đủ.
REFC : http://forums.gamevn.com

28


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×