Tải bản đầy đủ

o cua bi mat phục vụ giảng dạy

+ Trò chơi gồm 3 câu hỏi :

Trả lời đúng câu hỏi một mảnh ghép của bức tranh sẽ được mở ra .
Sau khi các mảnh ghép được mở ra hết em nào đoán đúng chủ để của bức tranh sẽ là người
dành chiến thắng.

Thể lệ


Ô CỬA BÍ MẬT

1
3
2


Ô số 1
Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào ?

2 /9 /1945Ô số 2: Hiện nay tổng bí thư nước CHXH Việt Nam là ai ?

Đ/c : Nguyễn Phú Trọng


Ô số 3 : Cách mạng tháng 8

Đáp án


CHỦ NGHĨA XÃ HỘITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×