Tải bản đầy đủ

Bảo vệ loài vật có ích

Giáo án điện tử
Bài : Bảo vệ các loài vật có ích

Người thực hiện: Nguyễn Phương Thảo-K38I


Mục tiêu bài học
1. Kiến thức :
- Hiểu được một số loài vật có ích lợi đối với đời sống của con người
- Biết được cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong
lành

2. Kỹ năng:
Phân biệt được một số loài vật có ích và có hành vi đúng với chúng

3. Thái độ:
Có thái độ đồng tình với những người bảo vệ loài vật có ích và
phê phán những người không bảo vệ loài vật


Kiểm tra bài cũ

Kể tên những việc làm thiết thực để giúp
đỡ người khuyết tật.

- Dắt người mù qua đường.
- Nói chuyện chia sẻ với những người khuyết
tật.
- Quyên góp ủng hộ những người khuyết tật …Hãy kể tên các con
vật có ích mà em
biết?


Cho sữa

Trông nhà


Bắt chuột
Cho thức
ăn


Cứu người
gặp nạn

Cho trứng và
thức ăn


Cho mật ong

Kéo xe


Kéo gỗ

Cho thức ăn
Hãy đánh dấu vào ô trước cách cư xử đúng nhất trong trường
hợp em thấy mấy bạn nhỏ dùng gậy trêu chọc các con vật trong
vườn thú:

A) Mặc các bạn, không quan tâm
B) Cùng tham gia với các bạn
C) Khuyên ngăn các bạn
D) Mách người lớn
Đúng
Đúngrồi-Click
rồi-Clickđể
đểtiếp
tiếptục
tục
Câu
Câutrả
trảlời
lờicủa
củabạn
bạnlà:
là:

Sai
Sairồirồi-Bạn
Bạnphải
phảitrả
trảlời
lờicâu
câuhỏi
hỏinày
này

Bạn
Bạn
đã
chưa
trả
lời
trả
lời
câu
hỏi
hỏi
này
này
Bạn
Bạn
đã
chưa
trả
lời
trảđúng
đúng
lờicâu
câu
câu
hỏi
hỏi
này
này
Câu
trả
lời
đúng
là:
Câu
trả
lời
đúng
là:
Bạn
phải
trả
lời
câu
hỏi
này
Bạn phải trả lời câu hỏi nàytrước
trước
khi
khitiếp
tiếptục
tục

Trả lời

Xóa


Hãy nối tên các con vật ở cột A với lợi ích
của chúng ở cột B
Cột A
3
2
1
7
6
4
5

Cột B

Con Bò sữa
Con Ngựa
Con Voi
Con Chó
Con Cá heo
Con Mèo
Con Ong

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kéo gỗ
Kéo xe
Cho sữa
Bắt chuột
Cho mật ong
Cứu người chết đuối
Giữ nhà

Đúng
Sai
Đúngrồi-Click
rồi-Clickđể
đểtiếp
tiếptục
tục
Sairồirồi-Bạn
Bạnphải
phảitrả
trảlời
lờicâu
câuhỏi
hỏinày
này
Câu
Câutrả
trảlời
lờicủa
củabạn
bạnlà:
là:
Bạn
Bạnphải
phảitrả
trảlời
lờicâu
câuhỏi
hỏinày
nàytrước
trước
Bạn
Bạn
đã
chưa
trả
lời
trả
đúng
lời
câu
hỏi
hỏi
này
này
khi
tục
Bạn
Bạn
đã
chưa
trả
lời
trảtiếp
đúng
lờicâu
câu
câu
hỏi
hỏi
này
này
khi
tiếp
tục
Câu
trả
lời
đúng
là:
Câu trả lời đúng là:
Trả lời
Xóa


Chúng ta cần bảo vệ những loài động vật có
ích.
Cuộc sống con người không thể thiếu các
loài động vật có ích. Loài vật không chỉ có
lợi cụ thể mà còn mang lại cho chúng ta
niềm vui và giúp ta biết thêm nhiều điều kì
diệu.


Liên hệ bản thân
- Các em phải bảo vệ các loài
vật có ích để bảo vệ môi trường
xung quanh ta.
- Ngoài ra các em cần phải giúp
đỡ mọi người xung quanh có ý
thức bảo vệ các loài vật có ích.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×