Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH điều KIỆN để một tổ CHỨC được CÔNG NHẬN là PHÁP NHÂN NHÂN DANH MÌNHTHAM GIA các QHPL DS một CÁCH độc lập

PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ
PHÁP NHÂN NHÂN DANH MÌNHTHAM GIA CÁC QHPL DS MỘT
CÁCH ĐỘC LẬP
- Nhân danh chính mình = sử dụng tên gọi của mình khi tham gia vào
các qh PL, k sử dụng danh nghĩa NN, cq thành lập phấp nhân, tổ chức
khác và các thành viên PN
- PN có thể là bị đơn trước tòa nếuk thực hiện nghĩa vụ hoặc gây thiệt hại
cho cá nhân hoặc pháp nhân khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×