Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM

MÔN HỌC
PHÁP LUẬT
ĐẠI CƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM
NĂM 2018


NỘI DUNG MÔN HỌC:NỘI DUNG MÔN HỌC:
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
CHƯƠNG 2 II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
CHƯƠNG III: CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP
LUẬT ĐỐI VỚI QUAN HỆ XÃ HỘI
CHƯƠNG IV: HÌNH THỨC VÀ HỆ THỐNG
PHÁP LUẬT VIỆT NAMCHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ NHÀ NƯỚC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x