Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH điều KIỆN để một tổ CHỨC được CÔNG NHẬN là PHÁP NHÂN được THÀNH lập hợp PHÁP

PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ
PHÁP NHÂN ĐƯỢC THÀNH LẬP HỢP PHÁP
- Được cơ quan NN có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng
ký hoặc công nhận
- PL quy định mỗi tổ chức được thành lập Theo một thể thức, trình tự
nhất định
- Trình tự, thủ tục thành lập của mỗi loại hình pháp nhân được điều chỉnh
ở một VBPL khác nhau
o Luật DN 2005
o HTX – Luật Hợp tác xã 2003
o Luật MTTQ 1999
- Được cq NN có thẩm quyền quyết định việc thành lập, cho phép thành
lập, đăng lý hoặc công nhận thì tc đó được coi là thành lập hợp phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×