Tải bản đầy đủ

KHÁI NIỆM và CÁCH xác ĐỊNH nơi cư TRÚ của cá NHÂN

KHÁI NIỆM VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NƠI CƯ TRÚ CỦA CÁ NHÂN?
- Khái niệm nơi cư trú của cá nhân
o Là nơi cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ DS
o Là nơi TS tuyên bố 1 cá nhân là mất tích hoặc đã chết do vắng mặt ở
nơi cư trú trong 1 thời hạn nhất định
o Địa điểm mở thừa kế khi người đó chết
o Là nơi TS hoặc CQ NN tống đạt các giấy tờ cần thiết có liên quan đến cá
nhân – giải quyết các tranh chấp DS liên quan đến cá nhân
- Cách xác định nơi cư trú của cá nhân Đ.48 BLDS 2005
o Là nơi người đó thường xuyên sinh sống và có hộ khẩu thưởng trú
o Nếu k có hộ khẩu thường trú và k có nới thường xuyên sinh sống thì nới
cư trú là nới tạm trú và có đăng ký tạm trú
o Nếu k xác định được 2 căn cứ trên thì nơi cư trú là nơi người đó đang
sinh sống, làm việc hoặc là nới có TS hoặc nơi có phần lớn TS, nếu TS
của người đó có ở nhiều nơi
o Nơi cư trú của người chưa thành niên từ 18 tuổi trở xuống
 Là nơi cư trú của cha, mẹ
 Trg hợp cha mẹ sống khác nơi thì là nơi thường xuyên chung sống
 Chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể có nơi cư trú
khác nơi cư trú bố mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý
o Nơi cư trú của vợ, chồng

 Là nơi vợ, chồng sống chung
 PL cho phép sống khác nhau tùy hoàn cảnh gia đình, điều kiện công tác
o Nơi cư trú của quân nhân
 Là nơi đơn vị của quân nhân đóng quân
o Nơi cư trú của người làm nghề lưu động thường xuyên
 Xác định Theo 3 căn cứ tại điều 48
 Nếu k có 3 căn cứ thì nơi cư trú là nơi đăng ký tàu, thuyền hoặc các
phương tiện lưu động khác mà họ làm việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×