Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH các TRƯỜNG hợp THAY đổi NGƯỜI GIÁM hộ

PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM HỘ?
Đ.70 BLDS 2005
- Người giám hộ được thay đổi trg các trường hợp
o Người giám hộ k còn đủ điều kiện quy định tại Đ.60 Bộ luật
o Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị TA tuyên bố mất tích, tổ chức
làm giám hộ chấm dứt hoạt động
o Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám
hộ
 Người giám hộ già yếu, bị tai nạn hoặc cso công việc làm ăn: đi công tác
dài hạn, ra nước ngoài sinh sống,…
 Đề nghị đương nhiên được chấp nhận
o Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ
 Không chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ
trong trường hợp người đó bị bệnh tâm thần, hoặc mắc các bệnh khác
không thể nhận thức, làm chủ hành vi
 Không quản lý TS của người được giám hộ
 Sử dụng TS của người được giám hộ vào các mục đích k phải vì lợi ích,
nhu cầu của người đó
 Đánh đập, ngược đãi người được giám hộ
…
 Tính nghiêm trọng thể hiện ở hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ

giám hộ. UBND, TA, CA,… có quyên ra quyết định y/c phải chấm dứt
hành vi vi phạm
- Trong trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên tì những người
được quy định tại Đ.61 và Đ.62 của bộ luật này là người giám hộ đương
nhiên, nếu k có người giám hộ đương nhiên thì việc cử người giám hộ
được thực hiện Theo quy định tại Đ.63 BLDS 2005Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×