Tải bản đầy đủ

DIỄN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM

CHƯƠNG 3
DIỄN TRÌNH
VĂN HOÁ VIỆT NAM


DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ

DIỄN TRÌNH VĂN HÓA
- DTLS: sự biến đổi của các hình thái KT- XH thông qua
sự thay đổi các triều đại, các sự kiện lịch sử, chiến tranh

- DTVH: sự biến đổi của các hình thái, giá trị văn hoá và
biểu tượng trong một môi trường lịch sử dân tộc nhất địn
h.


6 GIAI ĐOẠN VĂN HÓA
1. Giai đoạn VH tiền sử
Lớp VH bản
Giai đoạn VH Văn Lang- Âu Lạc
địa

3.Giai đoạn VH thời Bắc thuộc lớp VH giao lưu
4.Giai đoạn VH độc lập tự chủ với TH và khu vực
5.Giai đoạn văn hóa Đại Nam lớp VH giao lưu với
6.Giai đoạn văn hóa hiện đại p. Tây và hội nhập
TG


1. Giai đoạn văn hoá tiền sử
- Thời gian: Từ thượng cổ (50 vạn năm) đến
khi nhà nước xh
- Đặc điểm:
+ do đk tự nhiên- khí hậu thuận lợi, VN là 1
trong những nơi có con người xuất hiện sớm,
trong giai đoạn tiến hóa từ Homo ErectusHomo Sapiens
-+Văn hoá Núi Đọ ( 30 nghìn năm).
-Văn hoá Sơn Vi (20-15 nghìn năm trước).
- Văn hoá Hoà Bình (12 nghìn năm -7000
năm).THÀNH TỰU
+ nghề nông nghiệp trồng lúa ra
đời;
+ biết thuần dưỡng một số gia
súc (bò trâu, gà vịt, heo),
+ Vào thời đá mới: trồng dâu
nuôi tằm, dệt vải, làm nhà sàn,
dùng cây thuốc nam chữa bệnh,
làm gốm


2.Giai đoạn văn hoá sơ sử
- Thời gian: Nhà nước ra đời- khoảng
vài trăm năm tr. CN.
- Đặc điểm:
+ Nhà nước đầu tiên xuất hiện
+ Âu Việt và Lạc Việt nhập vào thành
cộng đồng Âu Lạc.
Thành tựu
+ Nghề luyện kim đồng đạt tới
trình độ điêu luyện;
+ Hình thành nhiều phong tục, tập
quán: tang ma, cưới hỏi, ăn
uống…3.GĐ VH thiên niên kỉ đầu CN
- Thời gian: khi Triệu Đà xâm lược
VN- 938.
- Đặc điểm:
+ Tồn tại 3 nền văn hóa trên địa bàn
Bắc- Trung – Nam
+ Người Việt liên tục phải chống chọi
với sự xâm lược từ phương Bắc


VH Bắc bộ thời Bắc thuộc
Phong kiến phương Bắc ra sức phá
huỷ, tiêu diệt thành tựu văn hóa
dân tộc ta và thực hiện chính sách
“đồng hoá”;
+ Di dân sang sinh sống tại Giao chỉ
+ Truyền bá đạo Nho
+ Mở trường dạy học, đào tạo đội
ngữ quan lại Việt làm tay sai cho
thiên triều


+ Nền văn hóa, văn minh Văn
Lang- Âu Lạc bị suy tàn, nhưng
ý thức đối kháng phát huy cao
độ: nhiều cuộc khởi nghĩa diễn
ra.
+ Diễn ra quá trình tiếp xúc
cưỡng bức và giao thoa ViệtHán, quá trình tiếp xúc, tiếp thu
văn hóa Ấn Độ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×