Tải bản đầy đủ

Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chính

Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp
luật hành chính
Sai
Vì quan hệ pháp luật hc có thể phát sinh theo yêu cầu hợp pháp của chủ thể quản lí hay đối tượng quản lí
hcnn. Ở đây khẳng định trên nói rằng có quyền là không đúng. Vì ví dụ như: Việc cá nhân tổ chức khiếu
nại nhưng không phát sinh trách nhiệm tiếp nhận thì không làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính.
Khác hoàn toàn so với chữ “quyền” được hiểu là họ muốn là có thể phát sinh quan hệ pl hành chính.
(Bĩnh tĩnh nhé câu này tớ trả lời theo ý kiến tớ chiếm 80% đấy nên sai thì kệ không chịu trách nhiệm =)) Do
tớ đọc được cái đoạn giáo trình ghi y như trên ấy nhưng họ không nói rõ việc không tiếp nhận đó có làm
phát sinh quan hệ pl hành chính không? Tớ không rõ chính xác lắm nhưng theo quan điểm tớ là thế. Còn
hình như cmt của các bạn kia là đúng thì phải.)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×