Tải bản đầy đủ

Chính phủ có quyền ban hành nghị định quyết trong quản lí hành chính nhà nước

Chính phủ có quyền ban hành nghị định quyết trong quản lí hành chính nhà nước
Sai

Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ chỉ ban hành nghị định chứ không còn ban
hành nghị quyết như các văn bản trước đây. Cần phải nói thêm rằng Chính phủ có quyền ban hành nghị
định trong quản lí hành chính nhà nước do chức năng của Chính phủ là chức năng quản lí hành chính nhà
nước (Cái cần phải nói thêm này là tớ chém ra đấy nhưng tớ nghĩ đúng nên cho vào ai tin thì rảnh mà gặp
câu đó thì trả lời)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×