Tải bản đầy đủ

Quan hệ pháp luật giữa UBND với cá nhân công dân là quan hệ pháp luật hành chính

Quan hệ pháp luật giữa UBND với cá nhân công dân là quan hệ pháp luật hành chính
Sai

Quan hệ pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quan hệ pháp luật, là kết quả của sự tác động của
quy phạm pháp luật hành chính theo phương pháp mệnh lệnh - đơn phương tới các quan hệ của quản lí
hành
chính
nhà
nước.
Các quan hệ đó có thể là các quan hệ pháp luật khác như dân sự, lao động… Ví dụ: Việc UBND xây dựng
lại trụ sở nên đã thuê nhân công xây dựng lại trụ sở. Ở đây là quan hệ pháp luật lao động chứ không phải
quan hệ pháp luật hành chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×