Tải bản đầy đủ

Mọi văn bản là nguồn của luật hành chính đều đc ban hành theo thủ tục hành chính

Mọi văn bản là nguồn của Luật Hành chính đều đc ban hành theo thủ tục hành chính
Sai

Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ban hàn theo thủ tục và dưới những hình thức nhất định, có nội dung là các quy phạm pháp luật hành
chính, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và được đảm bảo bằng cưỡng chế
nhà nước.
Ta có thể kể đến trường hợp như Luật tổ chức CP, Luật tổ chức QH,… Những luật đó do Quốc hội ban
hành theo thủ tục lập pháp mà không phải theo thủ tục hành chính. Nhưng trong đó có chứa đựng quy
phạm pháp luật hành chính nên chúng đc coi là 1 trong những nguồn của luật hành chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×