Tải bản đầy đủ

Tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có thể áp dụng hình thức phạt tiền

Tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có thể áp dụng hình thức
phạt tiền
Đúng
Vì: Tra luật chương thẩm quyền xử phạt hành chính, :D theo tớ tra thủ công thì thấy ông nào cũng có
quyền phạt tiền. Nhưng thấy bạn @MaiAnh bảo là bộ trưởng công an hay bộ trưởng cảnh sát gì ấy ko nhớ
rõ tên trong pháp lệnh xử lý vp hc ko có thể áp dụng ht phạt tiền. :D Các cậu cứ thử tra xem, câu này
mang tính trâu bò ăn điểm thôi nên tùy tâm :DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×