Tải bản đầy đủ

Cán bộ và công chức vi phạm hành chính như nhau thì chịu trách nhiệm kỉ luật như nhau

Cán bộ và công chức vi phạm hành chính như nhau thì chịu trách nhiệm kỉ luật như
nhau
Sai

Cán bộ và công chức có những hình thức kỉ luật khác nhau thể mực hiện mức kỉ luật khác nhau (Điều 78,
79 Luật cán bộ công chức), hình thức kỉ luật cao nhất của cán bộ và công chức là khác nhau, nên do đó
không thể vi phạm như nhau mà chịu trách nhiệm kỉ luật như nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×