Tải bản đầy đủ

Chủ thể có thẩm quyền xử lý vị phạm hành chính luôn luôn có thẩm quyền thực hiện hình thức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Chủ thể có thẩm quyền xử lý vị phạm hành chính luôn luôn có thẩm quyền thực hiện
hình thức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt
Sai

Có 1 số trường hợp không thỏa mãn khẳng định trên ví như trường hợp của chiến sĩ cảnh sát giao thông
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính nhưng không
có thẩm quyền áp thực hiện hình thức cưỡng chế thi hành quyết đinh xử phạt, thẩm quyền này thuộc về
người có thẩm quyền khác quy định tại điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×