Tải bản đầy đủ

Hết thời hạn 1 năm khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người bị xử phạt sẽ không phải thực hiện quyết định này nữa

Hết thời hạn 1 năm khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người bị
xử phạt sẽ không phải thực hiện quyết định này nữa.
Sa
Vì:
Điều 69 Pháp lệnh xử lí vi phạm hc 2002 đã nói rõ có 1 số trường hợp …. Đọc để rõ hơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×