Tải bản đầy đủ

Tổ chức xã hội không được hoạt động vì lợi nhuận

Tổ chức xã hội không được hoạt động vì lợi nhuận
Đúng.
Vì: Định nghĩa tổ chức xã hội (bên trên câu 11). Ở đây liên quan tới lợi nhuận nên mọi người để ý chữ “vì”
nhé. Giống kiểu: Mục đích học tập của anh là gì - Vì muốn 1 tương lai không thi lại, mục đích kiếm tiền của
anh là gì - Vì muốn tiêu thoải mái. :v Nên chữ vì ở đây gắn với mục đích do tớ nghĩ nó liên quan tới lợi ích
và những cái thúc đẩy con người làm. Nên nói “vì lợi nhuận” - tức là hđ với mục đích lợi nhuận rồi. Do đó
khẳng định trên đúng vì nó nói “không đc hđ vì lợi nhuận”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×