Tải bản đầy đủ

Tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có quyền sử dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi phạm hành chính

Tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có quyền sử dụng các biện
pháp ngăn chặn hành vi phạm hành chính
Sai
Làm tương tự câu bên trên ấy, nhớ xem kĩ luật nhé đừng cứ phán bừa anh chiến sĩ không chết oan thì
khổ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×